OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน / เครื่องจักรกล

เครื่องจักรกล

 


ถึงรายการประกาศ ราคา
เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่3000kg ละเอียด500g ยี่ห้อ ADAM รุ่น GK-3000K
เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่3000kg ละเอียด500g ยี่ห้อ ADAM รุ่น GK-3000K (คลองหลวง, ปทุมธานี) เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่3000kg เครื่องชั่งดิจิตอล3000kg เครื่องชั่งวางพื้น3000kg เครื่องชั่งคุณภาพ3000กิโลกรัม เครื่...
14 กันยายน 2019  09:34
 20,900 ฿
เครื่องชั่งวางพื้น100kg ละเอียด10g ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น B6S
เครื่องชั่งวางพื้น100kg ละเอียด10g ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น B6S (คลองหลวง, ปทุมธานี) เครื่องชั่งดิจิตอล100kg เครื่องชั่งวางพื้น100kg เครื่องชั่งน้ำหนัก100kgตาชั่ง100กิโลกรัม กิโลดิจิตอล100kg เครื่องชั่ง100...
16 กันยายน 2019  09:28
 6,500 ฿
 เครื่องชั่งดิจิตอล150kg เครื่องชั่งวางพื้น150kg ยี่ห้อ T-BOSS รุ่น TWI-700W
เครื่องชั่งดิจิตอล150kg เครื่องชั่งวางพื้น150kg ยี่ห้อ T-BOSS รุ่น TWI-700W (บ้านไผ่, ขอนแก่น) เครื่องชั่งดิจิตอล150kg เครื่องชั่งวางพื้น150kg เครื่องชั่งน้ำหนัก150kg ตาชั่ง150กิโลกรัม กิโลดิจิตอล150kg เครื่องชั่ง15...
17 กันยายน 2019  09:41
 7,300 ฿
 เครื่องชั่งดิจิตอล300kg เครื่องชั่งวางพื้น300kg ยี่ห้อ OHAUS รุ่น T31P
เครื่องชั่งดิจิตอล300kg เครื่องชั่งวางพื้น300kg ยี่ห้อ OHAUS รุ่น T31P (บ้านไผ่, ขอนแก่น) เครื่องชั่งดิจิตอล300kg เครื่องชั่งวางพื้น300kg เครื่องชั่งคุณภาพ300กิโลกรัม เครื่องชั่งน้ำหนัก300kg ตาชั่ง300กิโลกรัม ก...
17 กันยายน 2019  09:39
 12,000 ฿
เครื่องชั่งดิจิตอล300kg เครื่องชั่งวางพื้น300kg ยี่ห้อ JADEVER  รุ่น JIK-6N CAB
เครื่องชั่งดิจิตอล300kg เครื่องชั่งวางพื้น300kg ยี่ห้อ JADEVER รุ่น JIK-6N CAB (บ้านไผ่, ขอนแก่น) เครื่องชั่งดิจิตอล300kg เครื่องชั่งวางพื้น300kg เครื่องชั่งคุณภาพ300กิโลกรัม เครื่องชั่งน้ำหนัก300กิโล เครื่องชั่งน้ำหนั...
17 กันยายน 2019  09:38
 14,500 ฿
เครื่องชั่งดิจิตอล300kg เครื่องชั่งวางพื้น300kg ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS701 (บ้านไผ่, ขอนแก่น) เครื่องชั่งดิจิตอล300kg เครื่องชั่งวางพื้น300kg เครื่องชั่งคุณภาพ300กิโลกรัม เครื่องชั่งน้ำหนัก300kg ตาชั่ง300กิโลกรัม ก...
17 กันยายน 2019  09:37
 7,900 ฿
ตาชั่งแขวน3000กิโลกรัม ละเอียด1กิโลกรัม  ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS108-3000K
ตาชั่งแขวน3000กิโลกรัม ละเอียด1กิโลกรัม ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS108-3000K (คลองหลวง, ปทุมธานี) เครื่องชั่งแขวน3000กิโลกรัม เครื่องชั่งแขวนดิจิตอล3000kg เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน3000กิโลกรัม เครื่องชั่งแขวน3000kg เ...
11 กันยายน 2019  10:10
 14,500 ฿
เครื่องชั่งแขวน300kg ตาชั่งแขวน300kg เครื่องชั่งเครน300kg JADEVER รุ่น JC-M-300K
เครื่องชั่งแขวน300kg ตาชั่งแขวน300kg เครื่องชั่งเครน300kg JADEVER รุ่น JC-M-300K (บ้านไผ่, ขอนแก่น) เครื่องชั่งแขวน300กิโลกรัม เครื่องชั่งแขวนดิจิตอล300kg เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน300กิโลกรัม เครื่องชั่งแขวน300kg เครื่อง...
16 กันยายน 2019  10:03
 5,900 ฿
เครื่องชั่งแขวน300kg ตาชั่งแขวน300kg เครื่องชั่งเครน300kg SDS รุ่น IDS-807
เครื่องชั่งแขวน300kg ตาชั่งแขวน300kg เครื่องชั่งเครน300kg SDS รุ่น IDS-807 (บ้านไผ่, ขอนแก่น) เครื่องชั่งแขวน300กิโลกรัม เครื่องชั่งแขวนดิจิตอล300kg เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน300กิโลกรัม เครื่องชั่งแขวน300kg เครื่อง...
16 กันยายน 2019  10:01
 6,500 ฿
เครื่องชั่งแขวน300kg ตาชั่งแขวน300kg เครื่องชั่งเครน300kg T-SCALE รุ่น DR-300K
เครื่องชั่งแขวน300kg ตาชั่งแขวน300kg เครื่องชั่งเครน300kg T-SCALE รุ่น DR-300K (บ้านไผ่, ขอนแก่น) เครื่องชั่งแขวน300กิโลกรัม เครื่องชั่งแขวนดิจิตอล300kg เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน300กิโลกรัม เครื่องชั่งแขวน300kg เครื่อง...
16 กันยายน 2019  09:59
 11,200 ฿
เครื่องชั่งแขวนดิจิตอล2000kg ละเอียด0.5กิโลกรัม  ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS807-2000K
เครื่องชั่งแขวนดิจิตอล2000kg ละเอียด0.5กิโลกรัม ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS807-2000K (คลองหลวง, ปทุมธานี) เครื่องชั่งแขวน2000กิโลกรัม เครื่องชั่งแขวนดิจิตอล2000kg เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน2000กิโลกรัม เครื่องชั่งแขวน2000kg เ...
6 กันยายน 2019  09:46
 8,500 ฿
เครื่องชั่งสปริงแบบเข็ม35kg ค่าละเอียด 100g ยี่ห้อ สิงห์คู่สมอ รุ่น 35K (จานแบน)
เครื่องชั่งสปริงแบบเข็ม35kg ค่าละเอียด 100g ยี่ห้อ สิงห์คู่สมอ รุ่น 35K (จานแบน) (คลองหลวง, ปทุมธานี) เครื่องชั่งสปริงแบบเข็ม35kg ตาชั่งสปริง35กิโลกรัม กิโลสปริงกันน้ำ35kg เครื่องชั่งแบบมีกลไกล35กิโล เครื่องชั่งสปริงแบบเ...
9 กันยายน 2019  10:14
 1,390 ฿
เครื่องชั่งสูตรอาหาร1000กรัม ละเอียด0.1g ยี่ห้อ JADEVER รุ่น JK02-1K
เครื่องชั่งสูตรอาหาร1000กรัม ละเอียด0.1g ยี่ห้อ JADEVER รุ่น JK02-1K (คลองหลวง, ปทุมธานี) เครื่องชั่งดิจิตอล1000g ตาชั่งดิจิตอล1000g เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ1000กรัม เครื่องชั่งสูตรอาหาร1000กรัม ละเอียด0.1g ยี่ห้อ...
12 กันยายน 2019  10:09
 2,250 ฿
เครื่องชั่งละเอียดสูง3200g ละเอียด 0.01g ยี่ห้อ BONITA รุ่น DNB3202B
เครื่องชั่งละเอียดสูง3200g ละเอียด 0.01g ยี่ห้อ BONITA รุ่น DNB3202B (บ้านไผ่, ขอนแก่น) เครื่องชั่งละเอียดสูง3200g เครื่องชั่งทศนิยม3200g เครื่องชั่งดิจิตอล3200กรัม เครื่องชั่งน้ำหนัก3200g ตาชั่ง3200g ละเอียด...
12 กันยายน 2019  15:46
 6,950 ฿
เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ6000กรัม ยี่ห้อ JADEVER รุ่น JK02-6K
เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ6000กรัม ยี่ห้อ JADEVER รุ่น JK02-6K (บ้านไผ่, ขอนแก่น) เครื่องชั่งดิจิตอล6000g ตาชั่งดิจิตอล6000g เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ6000กรัม เครื่องชั่งสูตรอาหาร6000กรัม ละเอียด1g ยี่ห้อ JAD...
12 กันยายน 2019  15:44
 2,250 ฿
เครื่องชั่งแขวนสปริง50kg ค่าละเอียด 500g ยี่ห้อ HPS รุ่น HP-50K
เครื่องชั่งแขวนสปริง50kg ค่าละเอียด 500g ยี่ห้อ HPS รุ่น HP-50K (บ้านไผ่, ขอนแก่น) เครื่องชั่งแขวนทรงกระบอก50kg เครื่องชั่งระบบสปริง50kg เครื่องชั่งแบบแขวน50กิโลกรัม เครื่องชั่งแขวนสปริง50กิโล Hanging Sc...
10 กันยายน 2019  16:28
 1,100 ฿
เครื่องชั่งแขวนดิจิตอล10T ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น CSR-10T
เครื่องชั่งแขวนดิจิตอล10T ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น CSR-10T (บ้านไผ่, ขอนแก่น) เครื่องชั่งแขวน10ตัน เครื่องชั่งแขวนดิจิตอล10T เครื่องชั่งเครนดิจิตอล10ตัน กิโลแบบแขวน10T ตาชั่งแขวน10T ละเอียด2kg ยี่ห้...
9 กันยายน 2019  13:03
 20,500 ฿
เครื่องชั่งคานเลื่อน2000kg ยี่ห้อ MOTOR VECHICEL รุ่น PF-2000K
เครื่องชั่งคานเลื่อน2000kg ยี่ห้อ MOTOR VECHICEL รุ่น PF-2000K (บ้านไผ่, ขอนแก่น) เครื่องชั่งคานเลื่อน2000kg ตาชั่งคานเลื่อน2000kg เครื่องชั่งแบบคานเลื่อน2000กิโลกรัม เครื่องชั่งระบบคานเลื่อน2000kg ละเอ...
9 กันยายน 2019  13:01
 36,500 ฿
เครื่องชั่งสปริงแบบเข็ม60kg เครื่องชั่งสปริงแบบเหล็ก2หน้า ยี่ห้อ LEO รุ่น 60K (จ
เครื่องชั่งสปริงแบบเข็ม60kg เครื่องชั่งสปริงแบบเหล็ก2หน้า ยี่ห้อ LEO รุ่น 60K (จ (บ้านไผ่, ขอนแก่น) เครื่องชั่งสปริงแบบเข็ม60kg ตาชั่งสปริง60กิโลกรัม กิโลสปริงกันน้ำ60kg เครื่องชั่งแบบมีกลไกล60กิโล เครื่องชั่งสปริงแบบเหล...
5 กันยายน 2019  15:50
 1,400 ฿
 เครื่องชั่งตั้งพื้น150kg ค่าละเอียด 20g ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น A12E
เครื่องชั่งตั้งพื้น150kg ค่าละเอียด 20g ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น A12E (คลองหลวง, ปทุมธานี) เครื่องชั่งดิจิตอล150kg เครื่องชั่งวางพื้น150kg เครื่องชั่งน้ำหนัก150kg ตาชั่ง150กิโลกรัม กิโลดิจิตอล150kg เครื่องชั่ง...
4 กันยายน 2019  09:44
 6,000 ฿
เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ30kg เครื่องชั่งดิจิตอล30kg ยี่ห้อ JZA รุ่น HXZ1-30K
เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ30kg เครื่องชั่งดิจิตอล30kg ยี่ห้อ JZA รุ่น HXZ1-30K (บ้านไผ่, ขอนแก่น) เครื่องชั่งดิจิตอล30กิโลกรัม เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ30kg ตาชั่งดิจิตอล30kg กิโลดิจิตอล30kg ค่าละเอียด 5g ยี่ห้อ JZA รุ่น HXZ...
4 กันยายน 2019  17:40
 2,950 ฿
เครื่องชั่งวางพื้น150kg  ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS-701
เครื่องชั่งวางพื้น150kg ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS-701 (บ้านไผ่, ขอนแก่น) เครื่องชั่งดิจิตอล150kg เครื่องชั่งวางพื้น150kg เครื่องชั่งคุณภาพ150กิโลกรัม เครื่องชั่งน้ำหนัก150kg ตาชั่ง150กิโลกรัม ก...
3 กันยายน 2019  17:01
 7,900 ฿
เครื่องชั่งวางพื้น150kg เครื่องชั่งดิจิตอล150kg ละเอียด 10g ยี่ห้อ CAS รุ่น Ci20
เครื่องชั่งวางพื้น150kg เครื่องชั่งดิจิตอล150kg ละเอียด 10g ยี่ห้อ CAS รุ่น Ci20 (บ้านไผ่, ขอนแก่น) เครื่องชั่งดิจิตอล150kg เครื่องชั่งวางพื้น150kg เครื่องชั่งคุณภาพ150กิโลกรัม เครื่องชั่งน้ำหนัก150kg ตาชั่ง150กิโลกรัม ก...
2 กันยายน 2019  13:58
 13,500 ฿
บริการซ่อม  ติดตั้ง  ตู้น้ำมัน ถังน้ำมัน  และอุปกรณ์น้ำมันต่างๆ  ทั่วประเทศ
บริการซ่อม ติดตั้ง ตู้น้ำมัน ถังน้ำมัน และอุปกรณ์น้ำมันต่างๆ ทั่วประเทศ (บางใหญ่, นนทบุรี) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีฟ้าโปรเกรส "Srifah Progress Ltd., ตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่าย ตู้จ่ายน้ำมัน อุปกรณ์อะไหล่น้ำมันพร...
30 สิงหาคม 2019  16:56
 1,111 ฿
เครื่องชั่งคำนวณราคา300kg ละเอียด 20g ยี่ห้อ JPS รุ่น PS300SS-300K
เครื่องชั่งคำนวณราคา300kg ละเอียด 20g ยี่ห้อ JPS รุ่น PS300SS-300K (บ้านไผ่, ขอนแก่น) เครื่องชั่งคำนวณราคา300kg เครื่องชั่งคิดราคา300kg เครื่องชั่งวางพื้นคำ...
29 สิงหาคม 2019  14:51
 7,900 ฿
เครื่องชั่งดิจิตอล150kg เครื่องชั่งวางพื้น150kg ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น B6S-150K
เครื่องชั่งดิจิตอล150kg เครื่องชั่งวางพื้น150kg ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น B6S-150K (บ้านไผ่, ขอนแก่น) เครื่องชั่งดิจิตอล150kg เครื่องชั่งวางพื้น150kg เครื่องชั่งน้ำหนัก150kg ตาชั่ง150กิโลกรัม กิโลดิจิตอล150kg เครื่องชั่ง15...
28 สิงหาคม 2019  15:34
 6,500 ฿
เครื่องชั่งละเอียดสูง1200g ละเอียด 0.1g ยี่ห้อ AND รุ่น EK-1200i
เครื่องชั่งละเอียดสูง1200g ละเอียด 0.1g ยี่ห้อ AND รุ่น EK-1200i (บ้านไผ่, ขอนแก่น) เครื่องชั่งละเอียดสูง1200g เครื่องชั่งคุณภาพสูง1200กรัม เครื่องชั่งน้ำหนัก1200กรัม เครื่องชั่งน้ำหนัก1200g ตาชั่ง1200g ก...
27 สิงหาคม 2019  18:35
 13,900 ฿
เครื่องช่วยยกสินค้าสุญญากาศ (vacuum lifter)
เครื่องช่วยยกสินค้าสุญญากาศ (vacuum lifter) (ปากเกร็ด, นนทบุรี) ใช้ในการยกวัตถุดิบ สินค้า หรือชิ้นงานสำเร็จรูปต่างๆ สามารถออกแบบหัวดูดยกสินค้าได้ตามต้องการ เช่น ยกกระสอบ ลังสินค้า กระจ...
26 สิงหาคม 2019  09:50
 320,000 ฿
เครื่องพันฟิล์ม (wrapping machine)
เครื่องพันฟิล์ม (wrapping machine) (ปากเกร็ด, นนทบุรี) ใช้ในการพันฟิล์มสินค้าบนพาเลท ป้องกันการโค่นล้ม ฝุ่นและ สิ่งสกปรก เหมาะกับการใช้งานอุตสาหกรรมการผลิต รองรับน้ำหนักได้ 2,...
26 สิงหาคม 2019  09:47
 180,000 ฿
นำเข้าและจัดจำหน่าย ให้บริการติดตั้ง เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าคงท
นำเข้าและจัดจำหน่าย ให้บริการติดตั้ง เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าคงท (หนองจอก, กรุงเทพมหานคร) Panachai.com บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด นำเข้าและจัดจำหน่าย ให้บริการติดตั้ง เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่...
23 สิงหาคม 2019  22:07
 -