เงื่อนไขการให้บริการ

การลงประกาศซื้อขายสินค้าและบริการใน Market2Easy.com ผู้ลงประกาศจะต้องใส่ข้อมูลให้ถูกต้องเป็นความจริง และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะถือว่าเป็นคำเสนอซื้อ/หรือเสนอขายสินค้า และบริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ คุณต้องรับผิดชอบและต้องดำเนินการตามที่คุณได้แสดงเจตนาไว้ ดังนั้นคุณควรปฏิบัติตามกฎเงื่อนไขการลงประกาศเสนอซื้อ/หรือขายสินค้า และบริการใน Market2Easy.com ดังนี้

  1. คุณไม่ควรเสนอซื้อหรือเสนอขายสินค้าหรือบริการ หากคุณไม่แน่ใจว่าจะทำการซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการนั้นจริง เพราะหากคุณผิดสัญญา นอกจากคุณจะมีความผิดตามกฎหมายแล้ว คุณยังอาจได้รับคำตำหนิหรือทำให้ผู้ใช้บริการคุณอื่นๆหลีกเลี่ยงที่จะติดต่อซื้อ/ขาย สินค้าหรือบริการกับคุณในอนาคต
  2. รายละเอียดของสินค้าหรือบริการ ที่ปรากฏอยู่เป็นข้อความจากผู้ลงประกาศ ทาง Market2Easy.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบในสินค้าหรือบริการใดๆ หากคุณมีข้อสงสัยในสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อสอบถามผู้ลงประกาศให้แน่ใจ
  3. งดลงประกาศขายของผิดกฎหมาย, และศีลธรรม, อาวุธปืน รวมทั้งของละเมิดลิขสิทธิ์ทุกชนิด
  4. งดประกาศขายสินค้าประเภทอาหารและยาที่ไม่ได้รับการรับรองจาก อ.ย.
  5. งดประกาศขายสินค้าลามกอนาจาร รวมทั้งประกาศที่แสดงรูปภาพที่แสดงออกถึงความลามกอนาจาร
  6. งดประกาศที่ส่งผิดหมวดหมู่ หรือ ลงผิดกลุ่มหรือซ้ำกันมากๆ ไม่มีที่อยู่ , เบอร์โทรหรืออีเมล ติดต่อกลับ
  7. งดประกาศหางานที่มีลักษณะโฆษณาชวนเชื่อ และ/หรือคลุมเครือ เช่น รวยง่ายๆ รวยเร็วๆ ให้ติดต่อไป
  8. งดประกาศที่มีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ หรือ การสมัครหาเงินทางอินเทอร์เน็ตแบบกรอกแบบสอบถาม หรือ บอกกระจายสมาชิกต่อๆกันไป
  9. งดประกาศที่มีการเน้นข้อความ *** โดยใช้เครื่องหมายพิเศษ นำหน้าและตามหลัง เช่น **** ขายด่วน *** หรือการเสนอข้อมูล เช่น เบอร์เพจ , Email, มือถือ หรือ โทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งผู้อื่น
  10. งดประกาศที่ใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพหยาบคายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นในการลงประกาศ

หากทาง Market2Easy.com ตรวจสอบและพบว่ามีการลงประกาศที่ละเมิดกฎกติกาดังกล่าวข้างต้น ทาง Market2Easy.com ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือลบข้อมูลการลงประกาศของคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Market2Easy.com สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระงับ ยับยั้ง ปิดกั้น และลบ เนื้อหาข้อมูลใดๆ ใน Market2Easy.com โดยไม่ต้องบอกกล่าว โดยถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Market2Easy.com แต่เพียงผู้เดียว

สิทธิของ “ผู้ใช้บริการ” ขึ้นอยู่กับกฎหมายและนโยบายการใช้งานของ Market2Easy นี้ การยุติข้อโต้แย้งและข้อพิพาทต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการตัดสินใจของ Market2Easy แต่เพียงผู้เดียว

Market2Easy.com สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ รวมทั้งกฎและข้อจำกัดการใช้บริการ Market2Easy.com ได้ ตามที่ Market2Easy.com เห็นสมควรได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว และเป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไข กฎ และข้อจำกัดต่างๆ ด้วยตนเอง