OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน / เครื่องจักรกล

เครื่องจักรกล

 


ถึงรายการประกาศ ราคา
จำหน่ายเครื่องบรรจุถุงออโตเมชั่น แบบ Three in one ภายในเครื่องเดียวสามารถผลิตได้
จำหน่ายเครื่องบรรจุถุงออโตเมชั่น แบบ Three in one ภายในเครื่องเดียวสามารถผลิตได้ (บางพลี, สมุทรปราการ) บริษัท โอเค ซีด แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด OK Seed Machinery (Thailand) ขายเครื่องบรรจุถุงออโตเมชั่น แบบ Three in o...
15 พฤษภาคม 2022  22:43
 999 ฿
ฟีดปั๊ม ตัวช่วยเกษตรกรในการจ่ายวิตามินให้ไก่ในฟาร์ม
ฟีดปั๊ม ตัวช่วยเกษตรกรในการจ่ายวิตามินให้ไก่ในฟาร์ม (อำเภอเมือง, นครปฐม) หากเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่จะให้วิตามินแก่ไก่ในฟาร์มได้ครบทุกตัวนั้น มีวิธี...
13 พฤษภาคม 2022  09:36
 8 ฿
เพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการขนถ่ายเคมี ด้วยปั๊มเคมีมาตรฐานยุโรป
เพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการขนถ่ายเคมี ด้วยปั๊มเคมีมาตรฐานยุโรป (อำเภอเมือง, นครปฐม) กระบวนการขนถ่ายสารเคมีในโรงงาน หากใช้แรงงานในการตักเท หรือใช้ปั๊มเคมีท...
13 พฤษภาคม 2022  09:33
 8 ฿
ปั๊มโดสเพิ่มสีแต่งกลิ่น สำหรับกระบวนการผลิตเครื่องดื่มจาก เอส ไรคส์
ปั๊มโดสเพิ่มสีแต่งกลิ่น สำหรับกระบวนการผลิตเครื่องดื่มจาก เอส ไรคส์ (อำเภอเมือง, นครปฐม) เพิ่มกลิ่นแต่งสีให้เครื่องดื่มด้วยปั๊มโดส ปั๊มที่จะช่วยจ่ายเติมกลิ่น แ...
13 พฤษภาคม 2022  09:31
 8 ฿
ปั๊มทนเคมีสำหรับกระบวนการแบ่งบรรจุเคมี Chemical pumps
ปั๊มทนเคมีสำหรับกระบวนการแบ่งบรรจุเคมี Chemical pumps (อำเภอเมือง, นครปฐม) ในกระบวนการแบ่งบรรจุเคมีควรใช้ปั๊มเคมีที่วัสดุปั๊มทนเคมี อย่างวัสดุสแต...
13 พฤษภาคม 2022  09:30
 8 ฿
Magnetic drive pumps ปั๊มเคมีหมุนวนขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก
Magnetic drive pumps ปั๊มเคมีหมุนวนขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก (อำเภอเมือง, นครปฐม) ปั๊มเคมีที่ขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กประสิทธิภาพสูงมาตรฐานยุโรป ซึ่งเหมาะก...
13 พฤษภาคม 2022  09:30
 8 ฿
ป้ายห้องน้ำ
ป้ายห้องน้ำ (สะพานสูง, กรุงเทพมหานคร) ป้ายห้องน้ำที่โดดเด่น ส่งเสริมภาพลักษณ์ ให้องค์กรมีของพร้อมส่ง ไม่ต้อง...
12 พฤษภาคม 2022  15:20
 500 ฿
การแบ่งบรรจุเคมีอย่างปลอดภัย ด้วยปั๊มเคมียุโรปคุณภาพดี
การแบ่งบรรจุเคมีอย่างปลอดภัย ด้วยปั๊มเคมียุโรปคุณภาพดี (อำเภอเมือง, นครปฐม) การแบ่งบรรจุเคมีจากถังใหญ่ลงถังเล็กเพื่อการจัดจำหน่าย ส่วนใหญ่จะใช้ปั๊...
12 พฤษภาคม 2022  09:31
 8 ฿
หมูราคาแพงเพราะเกิดโรคระบาด ป้องกันด้วยการบำบัดน้ำเลี้ยงในฟาร์มก่อนใช้
หมูราคาแพงเพราะเกิดโรคระบาด ป้องกันด้วยการบำบัดน้ำเลี้ยงในฟาร์มก่อนใช้ (อำเภอเมือง, นครปฐม) ปั๊มจ่ายสารละลาย สำหรับฟาร์มสัตว์ ปศุสัตว์ โรงเลี้ยงสัตว์ บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกุ้ง ในกระบวนการปรับสภาพน้ำ บำบัดน้ำ เติ...
12 พฤษภาคม 2022  09:31
 8 ฿
เทคโนโลยีการโดสสาร CBD จากกัญชงอย่างแม่นยำในกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม
เทคโนโลยีการโดสสาร CBD จากกัญชงอย่างแม่นยำในกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม (อำเภอเมือง, นครปฐม) สาร CBD (Cannabidiol) ที่ได้จากพืชกัญชงนั้นช่วยให้หลับง่ายขึ้น ผ่อนคลายและช่วยต้านอาการของโรคลมชัก จึงนิยมนำมาเป็นส่วนผส...
12 พฤษภาคม 2022  09:30
 8 ฿
ปั๊มทนสารเคมี ปั๊มทนกรดมาตรฐานอุตสาหกรรม Industrial pumps
ปั๊มทนสารเคมี ปั๊มทนกรดมาตรฐานอุตสาหกรรม Industrial pumps (อำเภอเมือง, นครปฐม) กระบวนการผลิตของเหลวที่มีมูลค่าสูง จำเป็นต้องเลือกใช้ปั๊มในการผลิตให้เ...
12 พฤษภาคม 2022  09:29
 8 ฿
ปั๊มไดอะแฟรมสแตนเลส เครื่องดูดส่งของเหลวปนกับชิ้นเนื้อ
ปั๊มไดอะแฟรมสแตนเลส เครื่องดูดส่งของเหลวปนกับชิ้นเนื้อ (อำเภอเมือง, นครปฐม) การสูบส่งของเหลวไปพร้อมกับชิ้นเนื้อ ในกระบวนการผลิตอาจจะทำให้หลายคนเสี...
12 พฤษภาคม 2022  09:28
 8 ฿
ท่อเคมี ท่อดูดกรดด่าง ทนสารเคมีเคมีสำหรับเครื่องเติมสารเคมี ปั๊มจ่ายสารละลาย
ท่อเคมี ท่อดูดกรดด่าง ทนสารเคมีเคมีสำหรับเครื่องเติมสารเคมี ปั๊มจ่ายสารละลาย (อำเภอเมือง, นครปฐม) เอส ไรคส์ จำหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งปั๊มเคมีคุณภาพดีมาตรฐานยุโรปแบรนด์อีเม็ก ท่อดูด-ส่งของเหลวสำหรับสารเคมีกรดด่าง ท่อPE, ท่อ...
11 พฤษภาคม 2022  09:34
 8 ฿
ป้องกันศัตรูพืชในสวนได้อยู่หมัด ด้วยปั๊มจ่ายยาฆ่าแมลงอัตโนมัติ
ป้องกันศัตรูพืชในสวนได้อยู่หมัด ด้วยปั๊มจ่ายยาฆ่าแมลงอัตโนมัติ (อำเภอเมือง, นครปฐม) ป้องกันศัตรูพืชในสวนให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อเกษตรกรโดยการใช้วิธีก...
11 พฤษภาคม 2022  09:33
 8 ฿
เพิ่มความรวดเร็วในกระบวนการผสมวัตถุดิบอาหาร ด้วยปั๊มสแตนเลส
เพิ่มความรวดเร็วในกระบวนการผสมวัตถุดิบอาหาร ด้วยปั๊มสแตนเลส (อำเภอเมือง, นครปฐม) การผสม (Mixing) คือการนำวัตถุดิบ 2 อย่างมาผสมรวมกัน การที่จะเคลื่อนย้ายวัตถุดิบเข้าถังผสมในบางโรงงานอาจจะยังใช้คนในการตั...
11 พฤษภาคม 2022  09:32
 8 ฿
ขนถ่ายสารเคมีไวไฟ ตัวทำละลาย ในพื้นที่ ATEx zone ด้วยปั๊มเคมีกันระเบิด
ขนถ่ายสารเคมีไวไฟ ตัวทำละลาย ในพื้นที่ ATEx zone ด้วยปั๊มเคมีกันระเบิด (อำเภอเมือง, นครปฐม) การขนถ่ายของเหลวที่ไวไฟ เช่น น้ำมัน แอลกกอฮอล์ สารเคมีไวไฟในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการจุดติดไฟ (ATEx zone) การเลือกใช้ปั๊มสู...
11 พฤษภาคม 2022  09:28
 8 ฿
นวัตกรรมการสูบส่งของเหลว-หนืดไปพร้อมกับชิ้นเนื้อ เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร
นวัตกรรมการสูบส่งของเหลว-หนืดไปพร้อมกับชิ้นเนื้อ เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (อำเภอเมือง, นครปฐม) นวัตกรรมการสูบส่งของเหลว-หนืดไปพร้อมกับชิ้นเนื้อ ด้วยปั๊มไดอะแฟรมสแตนเ...
11 พฤษภาคม 2022  09:27
 8 ฿
เครื่องเติมเคมี ปั๊มกรด-ด่างอัตโนมัติ สำหรับการบำบัดน้ำเสีย
เครื่องเติมเคมี ปั๊มกรด-ด่างอัตโนมัติ สำหรับการบำบัดน้ำเสีย (อำเภอเมือง, นครปฐม) บจก. เอส ไรคส์ ตัวแทนจำหน่ายปั๊มกรด-ด่าง ปั๊มเติมน้ำยาฆ่าเชื้อ ปรับสภาพน้ำเสีย Waste Water treatment process · ...
10 พฤษภาคม 2022  09:44
 8 ฿
เตรียมน้ำล้างผัก ผลไม้ให้สะอาด! ฆ่าเชื้อด้วยปั๊มฟีดคลอรีนอัตโนมัติ
เตรียมน้ำล้างผัก ผลไม้ให้สะอาด! ฆ่าเชื้อด้วยปั๊มฟีดคลอรีนอัตโนมัติ (อำเภอเมือง, นครปฐม) น้ำที่นำมาใช้ในกระบวนการล้างผักหรือผลไม้ในโรงงานผลิตส่วนใหญ่ จะใช้น้ำจ...
10 พฤษภาคม 2022  09:43
 8 ฿
ปั๊มฟีดสารแต่งสี แต่งกลิ่น จ่ายพ่นสเปรย์ออกหัวจ่ายในการผลิต
ปั๊มฟีดสารแต่งสี แต่งกลิ่น จ่ายพ่นสเปรย์ออกหัวจ่ายในการผลิต (อำเภอเมือง, นครปฐม) การโดสสารแต่งสี โดสสารแต่งกลิ่นในกระบวนการพ่นสเปรย์ ต้องเติมสารให้ได้ป...
10 พฤษภาคม 2022  09:42
 8 ฿
CIP การล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในกระบวนการผลิต ด้วยปั๊มทนเคมี
CIP การล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในกระบวนการผลิต ด้วยปั๊มทนเคมี (อำเภอเมือง, นครปฐม) Cleaning In Place กระบวนการทำความสะอาดโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยการใช้เคมีเข้มข้นในการล้าง...
10 พฤษภาคม 2022  09:40
 8 ฿
ปั๊มเซนทิฟูกัลขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก ทนเคมีได้ดี
ปั๊มเซนทิฟูกัลขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก ทนเคมีได้ดี (อำเภอเมือง, นครปฐม) ขอแนะนำปั๊มส่งตรงจากประเทศสวีเดน Magnetic Drive Pumpปั๊มเซนทิฟูกัล ประสิทธิภาพการทำงานสูงด้วยระบบแม่เหล็ก ที่จดลิขสิทธิ์...
10 พฤษภาคม 2022  09:39
 8 ฿
ป้ายอลูมิเนียมติดสติกเกอร์สะท้อนแสง
ป้ายอลูมิเนียมติดสติกเกอร์สะท้อนแสง (สายไหม, กรุงเทพมหานคร) มืดแบบนี้ มองไม่เห็นป้ายแน่ๆ เราขอเสนอ ป้ายอลูมิเนียมติดสติกเกอร์สะท้อนแสง ผลิตด้วยวัสดุเกรดคุณภาพ เหมาะกับติดในสถานที่ต...
9 พฤษภาคม 2022  15:33
 1 ฿
ระบบสายพานลำเลียงในอุตสาหกรรม
ระบบสายพานลำเลียงในอุตสาหกรรม (กิ่ง อ. บางเสาธง, สมุทรปราการ) สายพานลำเลียง Belt Conveyor - ระบบลำเลียงชิ้นงาน เข้าสู่กระบวนการผลิต - เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใ...
9 พฤษภาคม 2022  11:44
 5,000 ฿
ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบน้ำมัน กลิ่นไม่ฉุน ไม่กัดมือ
ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบน้ำมัน กลิ่นไม่ฉุน ไม่กัดมือ (อำเภอเมือง, นครปฐม) Kute ผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดห้องครัว ช่วยขจัดคราบไขมันและคราบน้ำมัน หมดปัญหาเรื่องคราบเหนียวเหนอะ คราบไคล คราบเขม่าที่...
9 พฤษภาคม 2022  09:34
 8 ฿
ปั๊มโดสสารสกัดเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ Extraction Dosing pump
ปั๊มโดสสารสกัดเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ Extraction Dosing pump (อำเภอเมือง, นครปฐม) ในกระบวนการเติมสารหรือการโดสสารสกัดสารจากพืช จะต้องมีการใช้ปั๊มโดสสารส...
9 พฤษภาคม 2022  09:33
 8 ฿
ปั๊มฟู้ดเกรด ปั๊มสแตนเลส สำหรับโรงงานอาหารตามมาตฐาน GMP
ปั๊มฟู้ดเกรด ปั๊มสแตนเลส สำหรับโรงงานอาหารตามมาตฐาน GMP (อำเภอเมือง, นครปฐม) เอส ไรคส์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการผลิตอาหารที่เน้นความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ด้วยปั๊มฟู้ดเกรด https://www.youtub...
9 พฤษภาคม 2022  09:32
 8 ฿
ยกเทสารเคมีอาจเป็นอันตราย ให้ปั๊มเป็นตัวช่วยในการถ่ายเคมีจากถัง
ยกเทสารเคมีอาจเป็นอันตราย ให้ปั๊มเป็นตัวช่วยในการถ่ายเคมีจากถัง (อำเภอเมือง, นครปฐม) สารเคมีบางชนิดมีฤทธิ์รุนแรง ในการขนถ่ายด้วยการยกเท อาจจะเสี่ยงเกิดอันต...
9 พฤษภาคม 2022  09:31
 8 ฿
ยกระดับโรงงานของคุณให้เข้าสู่ Industry 4.0 Smart Factory ด้วยปั๊มเคมีอัจฉริยะ
ยกระดับโรงงานของคุณให้เข้าสู่ Industry 4.0 Smart Factory ด้วยปั๊มเคมีอัจฉริยะ (อำเภอเมือง, นครปฐม) เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของคุณ ลดขั้นตอนการทำงาน ให้โรงงานของคุณเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ด้วยสุดยอดเทคโนโ...
9 พฤษภาคม 2022  09:30
 8 ฿
ท่อเหล็กดำ ท่อแป๊บดำ ท่อแสตนเลส ท่อเหล็กกล้า ท่อเหล็ก ท่อสแตนเลส ท่อแป๊บกลม 0863
ท่อเหล็กดำ ท่อแป๊บดำ ท่อแสตนเลส ท่อเหล็กกล้า ท่อเหล็ก ท่อสแตนเลส ท่อแป๊บกลม 0863 (บางแค, กรุงเทพมหานคร) บริษัท ท็อป โปรฟี จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และ จัดหาสินค้าภายในประเทศ ที่ม...
8 พฤษภาคม 2022  23:13
 999 ฿