OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance

งานประจำ/ Part Time/ Freelance

 


ถึง
ทางเว็บ Market2Easy ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัว
และผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

รายการประกาศ เงินเดือน
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ด่วน) (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัคร สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **คุณสมบัติ 1...
22 กุมภาพันธ์ 2021  09:29
 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทราบผลทันที (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัคร สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **คุณสมบัติ 1...
20 กุมภาพันธ์ 2021  07:06
 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์***** (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัคร สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **คุณสมบัติ 1...
19 กุมภาพันธ์ 2021  15:56
 12,000 ฿
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทราบผลทันที (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัคร สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **คุณสมบัติ 1...
24 กุมภาพันธ์ 2021  09:19
 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัครและสัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **...
24 กุมภาพันธ์ 2021  12:38
 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายออนไลน์ (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัครและสัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **...
24 กุมภาพันธ์ 2021  12:40
 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประสานงาน (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัครและสัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **...
24 กุมภาพันธ์ 2021  12:42
 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่สื่อโฆษณา (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัครและสัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **...
24 กุมภาพันธ์ 2021  12:44
 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิต สาขา หาดใหญ๋ ทราบผลทันที (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัครและสัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **...
24 กุมภาพันธ์ 2021  12:46
 15,000 ฿
รับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาด/ประชาสัมพันธ์ (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัครและสัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **...
28 กุมภาพันธ์ 2021  14:01
 15,000 ฿
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัครและสัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **...
28 กุมภาพันธ์ 2021  13:58
 15,000 ฿
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป หลายอัตรา (หาดใหญ่) (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัครและสัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **...
28 กุมภาพันธ์ 2021  13:57
 15,000 ฿
รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า/ฝ่ายต้อนรับ (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัครและสัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **...
28 กุมภาพันธ์ 2021  13:55
 15,000 ฿
รับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาด/สื่อโฆษณา (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัครและสัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **...
28 กุมภาพันธ์ 2021  13:53
 15,000 ฿
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัครและสัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **...
28 กุมภาพันธ์ 2021  13:51
 15,000 ฿
ประสานงานทั่วไป หลายอัตรา หาดใหญ่ (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ ด่วนสมัครก่อนมีสิทธิก่อน รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **คุณสมบัติ 1.อายุ 18 ป...
เมื่อวานนี้  10:41
 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หาดใหญ่ (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัคร สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **คุณสมบัติ 1...
เมื่อวานนี้  09:05
 15,000 ฿
พนักงานประชาสัมพันธ์****** (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัคร สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **คุณสมบัติ 1...
26 กุมภาพันธ์ 2021  13:27
 15,000 ฿
รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทราบผลทันที (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัคร สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **คุณสมบัติ 1...
25 กุมภาพันธ์ 2021  06:57
 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่โฆษณา (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ ด่วนสมัครก่อนมีสิทธิก่อน รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **คุณสมบัติ ...
1 มีนาคม 2021  16:08
 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่สื่อโฆษณา (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัคร สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **คุณสมบัติ 1.อายุ...
1 มีนาคม 2021  16:00
 15,000 ฿
 ด่วน เจ้าหน้าที่บริการแนะนำลูกค้าเจ้าหน้าที่การตลาด และประชาสัมพันธ์สาขาหาดใหญ่
ด่วน เจ้าหน้าที่บริการแนะนำลูกค้าเจ้าหน้าที่การตลาด และประชาสัมพันธ์สาขาหาดใหญ่ (หาดใหญ่, สงขลา) ประกาศด่วนบริษัท สาขา.อ.หาดใหญ่.จังหวัดสงขลาเปิดใหม่ ต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมากทั้ง Full Time และ ...
1 กุมภาพันธ์ 2020  09:35
 2,120 ฿
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัคร สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **คุณสมบัติ 1...
23 กุมภาพันธ์ 2021  09:27
 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิต สาขา หาดใหญ๋ (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัครและสัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **...
23 กุมภาพันธ์ 2021  12:22
 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป สาขาหาดใหญ่ (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัครและสัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **...
23 กุมภาพันธ์ 2021  12:22
 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ สาขาหาดใหญ่ (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัครและสัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **...
23 กุมภาพันธ์ 2021  12:23
 15,000 ฿
ด่วนประสานงานทั่วไปหาดใหญ่ (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัครและสัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **...
23 กุมภาพันธ์ 2021  12:23
 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ด่วน (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัครและสัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **...
23 กุมภาพันธ์ 2021  12:24
 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหลายอัตรา เขตหาดใหญ่ (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัคร สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **คุณสมบัติ 1...
28 กุมภาพันธ์ 2021  11:40
 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหลายอัตรา (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัคร สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **คุณสมบัติ 1...
27 กุมภาพันธ์ 2021  23:45
 12,000 ฿