OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / งานประจำ/ Part Time

งานประจำ/ Part Time

 


ทางเว็บ Market2Easy ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัว
และผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

รายการประกาศ
เจ้าหน้าที่สื่อโฆษณา รู้ผลทันที (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัคร สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **คุณสมบัติ 1...
วันนี้  06:23
ราคา : 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (หาดใหญ่)​ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ ด่วนสมัครก่อนมีสิทธิก่อน รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **คุณสมบัติ 1.อายุ 18 ปี...
เมื่อวานนี้  15:29
ราคา : 12,000 ฿
เข้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัคร สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **คุณสมบัติ 1...
เมื่อวานนี้  15:00
ราคา : 15,000 ฿
ประสานงานทั่วไป หลายอัตรา (หาดใหญ่) (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ ด่วนสมัครก่อนมีสิทธิก่อน รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **คุณสมบัติ 1.อายุ 18 ปีขึ...
เมื่อวานนี้  14:42
ราคา : 12,000 ฿
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัคร สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **คุณสมบัติ 1...
เมื่อวานนี้  11:38
ราคา : 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประสานงาน หาดใหญ่ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัคร สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **คุณสมบัติ 1...
เมื่อวานนี้  10:50
ราคา : 15,000 ฿
ประชาสัมพันธ์ หาดใหญ่ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัคร สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **คุณสมบัติ 1...
เมื่อวานนี้  10:49
ราคา : 15,000 ฿
Fight Covid  หาพนักงานที่พร้อมสู้กับคุณ
Fight Covid หาพนักงานที่พร้อมสู้กับคุณ (กรุงเทพมหานคร)  - งานประจำ/ Part Time / อื่นๆ Fight Covid หาพนักงานที่พร้อมสู้กับคุณ จัดหาพนักงานตามที่คุณต้องการ อย่างรวดเร็ว คัดสรรอย่างมืออาชีพ พนักงานของเ...
12 มกราคม 2021  22:40
ราคา : ไม่ระบุ
พนักงานประชาสัมพันธ์****** (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัคร สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **คุณสมบัติ 1...
26 กุมภาพันธ์ 2021  13:27
ราคา : 15,000 ฿
รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทราบผลทันที (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัคร สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **คุณสมบัติ 1...
25 กุมภาพันธ์ 2021  06:57
ราคา : 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ด่วน) (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัคร สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **คุณสมบัติ 1...
22 กุมภาพันธ์ 2021  09:29
ราคา : 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทราบผลทันที (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัคร สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **คุณสมบัติ 1...
20 กุมภาพันธ์ 2021  07:06
ราคา : 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์***** (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัคร สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **คุณสมบัติ 1...
19 กุมภาพันธ์ 2021  15:56
ราคา : 12,000 ฿
ด่วนขออนุญาตประชาสัมพันธ์คนงานรายได้เสริม
ด่วนขออนุญาตประชาสัมพันธ์คนงานรายได้เสริม (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance #ด่วนขออนุญาตประชาสัมพันธ์คนหางานต้องการรายได้เสริม" #เหมาะสำหรับ#นิสิตนักศึกษา#คนว่างงาน#รองานประจำ#ตกงาน #หรือคนมีงา...
12 กุมภาพันธ์ 2021  09:27
ราคา : ไม่ระบุ
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัครและสัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **...
28 กุมภาพันธ์ 2021  13:51
ราคา : 15,000 ฿
รับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาด/สื่อโฆษณา (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัครและสัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **...
28 กุมภาพันธ์ 2021  13:53
ราคา : 15,000 ฿
รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า/ฝ่ายต้อนรับ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัครและสัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **...
28 กุมภาพันธ์ 2021  13:55
ราคา : 15,000 ฿
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป หลายอัตรา (หาดใหญ่) (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัครและสัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **...
28 กุมภาพันธ์ 2021  13:57
ราคา : 15,000 ฿
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัครและสัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **...
28 กุมภาพันธ์ 2021  13:58
ราคา : 15,000 ฿
รับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาด/ประชาสัมพันธ์ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัครและสัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **...
28 กุมภาพันธ์ 2021  14:01
ราคา : 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทราบผลทันที (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัคร สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **คุณสมบัติ 1...
24 กุมภาพันธ์ 2021  09:19
ราคา : 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัครและสัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **...
24 กุมภาพันธ์ 2021  12:38
ราคา : 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายออนไลน์ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัครและสัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **...
24 กุมภาพันธ์ 2021  12:40
ราคา : 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประสานงาน (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัครและสัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **...
24 กุมภาพันธ์ 2021  12:42
ราคา : 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่สื่อโฆษณา (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัครและสัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **...
24 กุมภาพันธ์ 2021  12:44
ราคา : 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิต สาขา หาดใหญ๋ ทราบผลทันที (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัครและสัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **...
24 กุมภาพันธ์ 2021  12:46
ราคา : 15,000 ฿
ประสานงานทั่วไป หลายอัตรา หาดใหญ่ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ ด่วนสมัครก่อนมีสิทธิก่อน รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **คุณสมบัติ 1.อายุ 18 ป...
2 มีนาคม 2021  10:41
ราคา : 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หาดใหญ่ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัคร สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **คุณสมบัติ 1...
2 มีนาคม 2021  09:05
ราคา : 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่โฆษณา (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ ด่วนสมัครก่อนมีสิทธิก่อน รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **คุณสมบัติ ...
1 มีนาคม 2021  16:08
ราคา : 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่สื่อโฆษณา (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ (สมัคร สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน **คุณสมบัติ 1.อายุ...
1 มีนาคม 2021  16:00
ราคา : 15,000 ฿