OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน

เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน

 


รายการประกาศ
เครื่องชั่งตั้งพื้นแบบคำนวณราคา พิกัด 15-750kg ยี่ห้อ TIGER รุ่น TPI-01 ราคาพิเศ
เครื่องชั่งตั้งพื้นแบบคำนวณราคา พิกัด 15-750kg ยี่ห้อ TIGER รุ่น TPI-01 ราคาพิเศ (ธัญบุรี, ปทุมธานี)  - เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน / อื่นๆ ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
31 สิงหาคม 2019  18:00
ราคา : 555 ฿
เครื่องชั่งแขวน ชั่งได้ 1-10ตัน ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น CSR ราคาพิเศษ
เครื่องชั่งแขวน ชั่งได้ 1-10ตัน ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น CSR ราคาพิเศษ (ธัญบุรี, ปทุมธานี)  - เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน / อื่นๆ ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
11 กันยายน 2019  14:29
ราคา : ไม่ระบุ
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบตั้งพื้น พิกัด 30-300kg รุ่น TBS Series ราคาประหยัด
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบตั้งพื้น พิกัด 30-300kg รุ่น TBS Series ราคาประหยัด (ธัญบุรี, ปทุมธานี)  - เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน / อื่นๆ ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
11 กันยายน 2019  14:25
ราคา : 5,990 ฿
เครื่องชั่งแบบแขวน พิกัด 1-10ตัน ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น CSR Series ราคาประหยัด
เครื่องชั่งแบบแขวน พิกัด 1-10ตัน ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น CSR Series ราคาประหยัด (ธัญบุรี, ปทุมธานี)  - เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน / อื่นๆ ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
11 กันยายน 2019  14:19
ราคา : 555 ฿
เครื่องชั่งตั้งพื้น ชั่งได้ 30-300kg รุ่น TBS Series ราคาพิเศษ
เครื่องชั่งตั้งพื้น ชั่งได้ 30-300kg รุ่น TBS Series ราคาพิเศษ (ธัญบุรี, ปทุมธานี)  - เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน / อื่นๆ ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
11 กันยายน 2019  14:34
ราคา : 5,990 ฿
เครื่องชั่งคำนวณราคา ชั่งได้ 30kg ยี่ห้อ PCS ราคาพิเศษ ผ่านตรวจชั่งตวงวัด
เครื่องชั่งคำนวณราคา ชั่งได้ 30kg ยี่ห้อ PCS ราคาพิเศษ ผ่านตรวจชั่งตวงวัด (ธัญบุรี, ปทุมธานี)  - เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน / อื่นๆ ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
20 กันยายน 2019  15:27
ราคา : 4,350 ฿
เครื่องชั่งน้ำหนัก ทศนิยม 3 ตำแหน่ง ชั่งได้ 100g ยี่ห้อ BOLIDA ราคาพิเศษ
เครื่องชั่งน้ำหนัก ทศนิยม 3 ตำแหน่ง ชั่งได้ 100g ยี่ห้อ BOLIDA ราคาพิเศษ (ธัญบุรี, ปทุมธานี)  - เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน / อื่นๆ ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
20 กันยายน 2019  15:22
ราคา : 1,890 ฿
เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง 1000g ละเอียด 0.01g ยี่ห้อ K-SCALE
เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง 1000g ละเอียด 0.01g ยี่ห้อ K-SCALE (ธัญบุรี, ปทุมธานี)  - เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน / อื่นๆ ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
20 กันยายน 2019  15:20
ราคา : 1,300 ฿
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบคำนวณราคา ชั่งได้ 30kg ยี่ห้อ PCS ราคาประหยัด
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบคำนวณราคา ชั่งได้ 30kg ยี่ห้อ PCS ราคาประหยัด (ธัญบุรี, ปทุมธานี)  - เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน / อื่นๆ ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
20 กันยายน 2019  15:18
ราคา : 4,350 ฿
เครื่องชั่งน้ำหนัก ชั่งได้ 100g ความละเอียดสูง 0.001g ยี่ห้อ BOLIDA
เครื่องชั่งน้ำหนัก ชั่งได้ 100g ความละเอียดสูง 0.001g ยี่ห้อ BOLIDA (ธัญบุรี, ปทุมธานี)  - เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน / อื่นๆ ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
20 กันยายน 2019  15:16
ราคา : 1,890 ฿
เครื่องชั่งน้ำหนัก ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชั่งได้ 1000g ยี่ห้อ K-SCALE ราคาพิเศษ
เครื่องชั่งน้ำหนัก ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชั่งได้ 1000g ยี่ห้อ K-SCALE ราคาพิเศษ (ธัญบุรี, ปทุมธานี)  - เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน / อื่นๆ ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
20 กันยายน 2019  15:29
ราคา : 1,300 ฿
เครื่องชั่งดิจิตอล ชั่งได้ 3-30kg ยี่ห้อ CAS รุ่น SW-II ราคาพิเศษ
เครื่องชั่งดิจิตอล ชั่งได้ 3-30kg ยี่ห้อ CAS รุ่น SW-II ราคาพิเศษ (ธัญบุรี, ปทุมธานี)  - เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน / อื่นๆ ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
22 กันยายน 2019  13:03
ราคา : 5,500 ฿
เครื่องชั่งน้ำหนัก ชั่งได้ 30-1000kg ยี่ห้อ T-BOSS รุ่น TWI-700w ราคาพิเศษ
เครื่องชั่งน้ำหนัก ชั่งได้ 30-1000kg ยี่ห้อ T-BOSS รุ่น TWI-700w ราคาพิเศษ (ธัญบุรี, ปทุมธานี)  - เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน / อื่นๆ ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
22 กันยายน 2019  13:02
ราคา : 555 ฿
เครื่องชั่งดิจิตอล 3-30kg ยี่ห้อ CAS รุ่น SW-II ราคาประหยัด
เครื่องชั่งดิจิตอล 3-30kg ยี่ห้อ CAS รุ่น SW-II ราคาประหยัด (ธัญบุรี, ปทุมธานี)  - เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน / อื่นๆ ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE ...
26 กันยายน 2019  15:24
ราคา : 5,500 ฿
เครื่องชั่งตั้งพื้น ชั่งได้ 30-1000kg ยี่ห้อ T-BOSS รุ่น TWI-700W
เครื่องชั่งตั้งพื้น ชั่งได้ 30-1000kg ยี่ห้อ T-BOSS รุ่น TWI-700W (ธัญบุรี, ปทุมธานี)  - เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน / อื่นๆ ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
26 กันยายน 2019  15:20
ราคา : ไม่ระบุ
โต๊ะหินสำหรับวางเครื่องชั่งน้ำหนัก แบบแผ่นหน้าหินแกรนิต ป้องกันแรงสั่นสะเทือน
โต๊ะหินสำหรับวางเครื่องชั่งน้ำหนัก แบบแผ่นหน้าหินแกรนิต ป้องกันแรงสั่นสะเทือน (ธัญบุรี, ปทุมธานี)  - เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน / อื่นๆ ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE ...
27 กันยายน 2019  13:12
ราคา : ไม่ระบุ
โต๊ะหินสำหรับวางเครื่องชั่งน้ำหนัก แบบแผ่นหน้าหินอ่อน ป้องกันแรงสั่นสะเทือน
โต๊ะหินสำหรับวางเครื่องชั่งน้ำหนัก แบบแผ่นหน้าหินอ่อน ป้องกันแรงสั่นสะเทือน (ธัญบุรี, ปทุมธานี)  - เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน / อื่นๆ ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE ...
27 กันยายน 2019  13:08
ราคา : ไม่ระบุ
เครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมวัดส่วนสูง ยี่ห้อ TIGER รุ่น TBC-01P ราคาพิเศษ
เครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมวัดส่วนสูง ยี่ห้อ TIGER รุ่น TBC-01P ราคาพิเศษ (ธัญบุรี, ปทุมธานี)  - เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน / อื่นๆ ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE ...
1 ตุลาคม 2019  14:15
ราคา : ไม่ระบุ
เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล พิกัด 150 กิโลกรัม ยี่ห้อ CAMRY รุ่น EB4030H ราคาพิเศษ
เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล พิกัด 150 กิโลกรัม ยี่ห้อ CAMRY รุ่น EB4030H ราคาพิเศษ (ธัญบุรี, ปทุมธานี)  - เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน / อื่นๆ ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE ...
1 ตุลาคม 2019  14:14
ราคา : 990 ฿
เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ชั่งได้ถึง 200 กิโลกรัม ยี่ห้อ TIGER รุ่น TBC-01P
เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ชั่งได้ถึง 200 กิโลกรัม ยี่ห้อ TIGER รุ่น TBC-01P (ธัญบุรี, ปทุมธานี)  - เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน / อื่นๆ ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE ...
1 ตุลาคม 2019  14:12
ราคา : ไม่ระบุ
เครื่องชั่งบุคคลดิจิตอล ชั่งได้ถึง 150 กิโลกรัม ยี่ห้อ CAMRY รุ่น EB4030H
เครื่องชั่งบุคคลดิจิตอล ชั่งได้ถึง 150 กิโลกรัม ยี่ห้อ CAMRY รุ่น EB4030H (ธัญบุรี, ปทุมธานี)  - เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน / อื่นๆ ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE ...
1 ตุลาคม 2019  14:10
ราคา : 990 ฿
เครื่องชั่งความละเอียดสูง ชั่งได้ 3200g ยี่ห้อ SHIMADZU รุ่น BL-3200H
เครื่องชั่งความละเอียดสูง ชั่งได้ 3200g ยี่ห้อ SHIMADZU รุ่น BL-3200H (ธัญบุรี, ปทุมธานี)  - เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน / อื่นๆ ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE ...
4 ตุลาคม 2019  09:34
ราคา : ไม่ระบุ
เครื่องชั่งความละเอียดสูง ชั่งได้ 4200g ยี่ห้อ SHIMADZU รุ่น UX4200H
เครื่องชั่งความละเอียดสูง ชั่งได้ 4200g ยี่ห้อ SHIMADZU รุ่น UX4200H (ธัญบุรี, ปทุมธานี)  - เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน / อื่นๆ ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE ...
4 ตุลาคม 2019  09:20
ราคา : ไม่ระบุ
เครื่องชั่งขนาดใหญ่ สแตนเลส กันน้ำ พิกัด 1-5ตัน ยี่ห้อ ZEPEPR รุ่น B6S ราคาพิเศษ
เครื่องชั่งขนาดใหญ่ สแตนเลส กันน้ำ พิกัด 1-5ตัน ยี่ห้อ ZEPEPR รุ่น B6S ราคาพิเศษ (ธัญบุรี, ปทุมธานี)  - เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน / อื่นๆ ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
10 ตุลาคม 2019  13:50
ราคา : ไม่ระบุ
เครื่องชั่งขนาดใหญ่ กันน้ำ ชั่งได้ 1-5ตัน ยี่ห้อ ZEPEPR รุ่น B6S ราคาประหยัด
เครื่องชั่งขนาดใหญ่ กันน้ำ ชั่งได้ 1-5ตัน ยี่ห้อ ZEPEPR รุ่น B6S ราคาประหยัด (ธัญบุรี, ปทุมธานี)  - เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน / อื่นๆ ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
10 ตุลาคม 2019  13:48
ราคา : ไม่ระบุ
AUTONICS PHOTOELECTRIC SENSOR BYD50-DDT
AUTONICS PHOTOELECTRIC SENSOR BYD50-DDT (อำเภอเมือง, ชลบุรี)  - เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน / อื่นๆ ขาย AUTONICS PHOTOELECTRIC SENSORModel. : BYD50-DDTDescription : Photo Sensor 12-24Vdc.Output Type : NPNสภาพดีใช้งานได้ป...
15 ตุลาคม 2019  13:26
ราคา : ไม่ระบุ
SUNX PHOTOELECTRIC SENSOR PM-L44
SUNX PHOTOELECTRIC SENSOR PM-L44 (อำเภอเมือง, ชลบุรี)  - เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน / อื่นๆ ขาย SUNX PHOTOELECTRIC SENSORModel. :PM-L44Description : Optical Sensor Transmissive 0.197" (5mm) NPN - Dark-ON/Light-ON...
15 ตุลาคม 2019  11:31
ราคา : ไม่ระบุ
พีริชเทรดดิ้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า ขั้วไฟ ชุดนีออน ท่อหดWOER SAFE-T-CUT เทปพันสายไฟ
พีริชเทรดดิ้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า ขั้วไฟ ชุดนีออน ท่อหดWOER SAFE-T-CUT เทปพันสายไฟ (บางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร)  - เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน / เครื่องมือ จำหน่าย ท่อหด แบบใส ทึบ สีแดง ดำ เหลือง หลากหลายขนาด และ อุปกรณ์ไฟฟ้า Hardware ไฟฟ้า มีทั้ง Mitsubishi , Fuji , Philips ...
15 ธันวาคม 2011  11:46
ราคา : ไม่ระบุ
พีริชเทรดดิ้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ SAFE-T-CUT สวิทช์ ขั้วไฟ ชุดนีออน ท่อหด
พีริชเทรดดิ้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ SAFE-T-CUT สวิทช์ ขั้วไฟ ชุดนีออน ท่อหด (บางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร)  - เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน / วัสดุอุปกรณ์/ วัตถุดิบ จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า Hardware ไฟฟ้า มีทั้ง ช้าง , VENA , VETO , Mitsubishi , Fuji , Philips , Toshiba , ABB , TEND , BEND...
12 ธันวาคม 2011  13:50
ราคา : ไม่ระบุ
จำหน่ายฮาร์ดแวร์ไฟฟ้า ท่อหดแบบใส WOER  ตู้ consumer unit ขั้วไฟ คัทเอาท์
จำหน่ายฮาร์ดแวร์ไฟฟ้า ท่อหดแบบใส WOER ตู้ consumer unit ขั้วไฟ คัทเอาท์ (บางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร)  - เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน / วัสดุอุปกรณ์/ วัตถุดิบ จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า Hardware ไฟฟ้า มีทั้ง ช้าง , VENA , VETO , Mitsubishi , Fuji , Philips , Toshiba , ABB , TEND , BEND...
3 พฤศจิกายน 2011  11:38
ราคา : ไม่ระบุ