OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน / อื่นๆ

อื่นๆ

 


ถึง


รายการประกาศ ราคา
อ่างล้างตาฉุกเฉิน
อ่างล้างตาฉุกเฉิน (เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร) อ่างล้างตาฉุกเฉิน เริ่มต้นที่ 4,990 บาท โปรโมชั่นใหม่เดือนนี้ มาแล้วนะค่ะ T. 02-3991601-5 M. 086-8481888 Line ID : pansu...
5 มีนาคม 2018  16:18
 4,990 ฿
บริษัท S.J. รุ่งเรืองทรัพย์ 8899 จำกัด รับซื้อของเก่าทุกชนิดจากโรงงาน/บริษัท
บริษัท S.J. รุ่งเรืองทรัพย์ 8899 จำกัด รับซื้อของเก่าทุกชนิดจากโรงงาน/บริษัท (อำเภอเมือง, สมุทรปราการ) บริษัท S.J. รุ่งเรืองทรัพย์ 8899 จำกัด รับซื้อของเก่า รับประมูลของเก่าจากโรงงาน / หน่วยงานต่างๆ รับซื้อทุกชนิด ทุกสภาพ ใ...
26 มิถุนายน 2019  19:56
 -
เครื่องชั่งวางพื้น กันน้ำ 30-500kg ยี่ห้อ CAS รุ่น CI200S ราคาพิเศษ
เครื่องชั่งวางพื้น กันน้ำ 30-500kg ยี่ห้อ CAS รุ่น CI200S ราคาพิเศษ (ธัญบุรี, ปทุมธานี) ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
22 เมษายน 2019  14:03
 -
เครื่องชั่งวางพื้น พิกัด 100-200kg ยี่ห้อ AND รุ่น HW-G ราคาพิเศษ
เครื่องชั่งวางพื้น พิกัด 100-200kg ยี่ห้อ AND รุ่น HW-G ราคาพิเศษ (ธัญบุรี, ปทุมธานี) ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
22 เมษายน 2019  14:02
 -
เครื่องชั่งวางพื้น กันน้ำ พิกัด 30-500kg ยี่ห้อ CAS รุ่น CI200S ราคาประหยัด
เครื่องชั่งวางพื้น กันน้ำ พิกัด 30-500kg ยี่ห้อ CAS รุ่น CI200S ราคาประหยัด (ธัญบุรี, ปทุมธานี) ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
22 เมษายน 2019  14:02
 -
เครื่องชั่งวางพื้น พิกัด 100-200kg ยี่ห้อ AND รุ่น HW-G Series
เครื่องชั่งวางพื้น พิกัด 100-200kg ยี่ห้อ AND รุ่น HW-G Series (ธัญบุรี, ปทุมธานี) ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
22 เมษายน 2019  13:54
 -
เครื่องชั่งวางพื้น พิกัด 60-500kg ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS701 ราคาประหยัด
เครื่องชั่งวางพื้น พิกัด 60-500kg ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS701 ราคาประหยัด (ธัญบุรี, ปทุมธานี) ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
23 เมษายน 2019  14:08
 -
เครื่องชั่งนับจำนวน พิมพ์น้ำหนักได้ 3-30kg ยี่ห้อ T-SCALE รุ่น JCP Series
เครื่องชั่งนับจำนวน พิมพ์น้ำหนักได้ 3-30kg ยี่ห้อ T-SCALE รุ่น JCP Series (ธัญบุรี, ปทุมธานี) ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
24 เมษายน 2019  15:46
 24,900 ฿
เครื่องชั่งดิจิตอลวางพื้น 60-150kg ยี่ห้อ KUBOTA รุ่น KL-SD Series
เครื่องชั่งดิจิตอลวางพื้น 60-150kg ยี่ห้อ KUBOTA รุ่น KL-SD Series (ธัญบุรี, ปทุมธานี) ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
24 เมษายน 2019  15:45
 25,000 ฿
เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งโต๊ะ กันน้ำ 1.5-30kg ยี่ห้อ MY SCALE รุ่น MS701
เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งโต๊ะ กันน้ำ 1.5-30kg ยี่ห้อ MY SCALE รุ่น MS701 (ธัญบุรี, ปทุมธานี) ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
24 เมษายน 2019  15:44
 5,900 ฿
เครื่องชั่งวางพื้น กันน้ำ 30-500kg ยี่ห้อ OHAUS รุ่น T32XW
เครื่องชั่งวางพื้น กันน้ำ 30-500kg ยี่ห้อ OHAUS รุ่น T32XW (ธัญบุรี, ปทุมธานี) ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
24 เมษายน 2019  15:43
 -
เครื่องชั่งวางพื้น กันน้ำ 30-300kg ยี่ห้อ ADAM รุ่น AE402
เครื่องชั่งวางพื้น กันน้ำ 30-300kg ยี่ห้อ ADAM รุ่น AE402 (ธัญบุรี, ปทุมธานี) ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
24 เมษายน 2019  15:43
 -
เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ พิมพ์น้ำหนักได้ 3-30kg ยี่ห้อ AVENUE รุ่น GWP Series
เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ พิมพ์น้ำหนักได้ 3-30kg ยี่ห้อ AVENUE รุ่น GWP Series (ธัญบุรี, ปทุมธานี) ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
30 เมษายน 2019  16:16
 6,500 ฿
เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ พิมพ์น้ำหนักได้ 3-30kg ยี่ห้อ AVENUE รุ่น GWP ราคาพิเศษ
เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ พิมพ์น้ำหนักได้ 3-30kg ยี่ห้อ AVENUE รุ่น GWP ราคาพิเศษ (ธัญบุรี, ปทุมธานี) ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
30 เมษายน 2019  16:14
 6,500 ฿
เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 200kg ยี่ห้อ KS รุ่น TCS-200-RT
เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 200kg ยี่ห้อ KS รุ่น TCS-200-RT (ธัญบุรี, ปทุมธานี) ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
30 เมษายน 2019  10:43
 7,500 ฿
เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 200kg ยี่ห้อ NAGATA รุ่น BW-1116MH
เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 200kg ยี่ห้อ NAGATA รุ่น BW-1116MH (ธัญบุรี, ปทุมธานี) ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
30 เมษายน 2019  10:42
 23,500 ฿
เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 300kg ยี่ห้อ NAGATA รุ่น BW-2232MH
เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 300kg ยี่ห้อ NAGATA รุ่น BW-2232MH (ธัญบุรี, ปทุมธานี) ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
30 เมษายน 2019  10:40
 50,000 ฿
เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง พิมพ์น้ำหนักได้ 250kg รุ่น BW-2200P
เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง พิมพ์น้ำหนักได้ 250kg รุ่น BW-2200P (ธัญบุรี, ปทุมธานี) ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
30 เมษายน 2019  10:38
 55,000 ฿
เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 250kg ยี่ห้อ NAGATA รุ่น BW-2200
เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 250kg ยี่ห้อ NAGATA รุ่น BW-2200 (ธัญบุรี, ปทุมธานี) ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
30 เมษายน 2019  10:36
 49,000 ฿
เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 200kg ยี่ห้อ NAGATA รุ่น BW-120HT
เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 200kg ยี่ห้อ NAGATA รุ่น BW-120HT (ธัญบุรี, ปทุมธานี) ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
30 เมษายน 2019  10:35
 24,000 ฿
เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 200kg ยี่ห้อ NAGATA รุ่น BW-1122H
เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 200kg ยี่ห้อ NAGATA รุ่น BW-1122H (ธัญบุรี, ปทุมธานี) ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
30 เมษายน 2019  10:34
 23,000 ฿
เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 250kg ยี่ห้อ NAGATA รุ่น BW-1410H
เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 250kg ยี่ห้อ NAGATA รุ่น BW-1410H (ธัญบุรี, ปทุมธานี) ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
30 เมษายน 2019  10:33
 22,000 ฿
เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 300kg ยี่ห้อ NAGATA รุ่น BW-1430HM-R
เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 300kg ยี่ห้อ NAGATA รุ่น BW-1430HM-R (ธัญบุรี, ปทุมธานี) ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
30 เมษายน 2019  10:31
 38,000 ฿
เครื่องชั่งขนาดใหญ่ พิกัด 1-3ตัน ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น A12E-FM ราคาพิเศษ
เครื่องชั่งขนาดใหญ่ พิกัด 1-3ตัน ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น A12E-FM ราคาพิเศษ (ธัญบุรี, ปทุมธานี) ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 LINE@ : KBTHAISCALE Tel : 098-996-550...
3 พฤษภาคม 2019  14:17
 -
เครื่องชั่งขนาดใหญ่ พิกัด 1-5ตัน ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น T7E-FW ราคาพิเศษ
เครื่องชั่งขนาดใหญ่ พิกัด 1-5ตัน ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น T7E-FW ราคาพิเศษ (ธัญบุรี, ปทุมธานี) ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 LINE@ : KBTHAISCALE Tel : 098-996-550...
3 พฤษภาคม 2019  14:16
 -
เครื่องชั่งขนาดใหญ่ พิกัด 1-5ตัน ยี่ห้อ CAS รุ่น CI200A ราคาพิเศษ
เครื่องชั่งขนาดใหญ่ พิกัด 1-5ตัน ยี่ห้อ CAS รุ่น CI200A ราคาพิเศษ (ธัญบุรี, ปทุมธานี) ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 LINE@ : KBTHAISCALE Tel : 098-996-550...
3 พฤษภาคม 2019  14:15
 -
เครื่องชั่งขนาดใหญ่ พิกัด 1-5ตัน ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น B6S ราคาพิเศษ
เครื่องชั่งขนาดใหญ่ พิกัด 1-5ตัน ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น B6S ราคาพิเศษ (ธัญบุรี, ปทุมธานี) ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 LINE@ : KBTHAISCALE Tel : 098-996-550...
3 พฤษภาคม 2019  14:14
 -
เครื่องชั่งขนาดใหญ่ นับจำนวน 1-5ตัน ยี่ห้อ T-SCALE รุ่น KC-Series
เครื่องชั่งขนาดใหญ่ นับจำนวน 1-5ตัน ยี่ห้อ T-SCALE รุ่น KC-Series (ธัญบุรี, ปทุมธานี) ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 LINE@ : KBTHAISCALE Tel : 098-996-550...
3 พฤษภาคม 2019  14:13
 -
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบเข็ม พิกัด 120kg ยี่ห้อ CAMRY รุ่น BR9016
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบเข็ม พิกัด 120kg ยี่ห้อ CAMRY รุ่น BR9016 (ธัญบุรี, ปทุมธานี) ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 LINE@ : KBTHAISCALE Tel : 098-996-550...
16 พฤษภาคม 2019  14:29
 399 ฿
เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งโต๊ะ 1-5kg ยี่ห้อ TANITA รุ่น KD-200
เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งโต๊ะ 1-5kg ยี่ห้อ TANITA รุ่น KD-200 (ธัญบุรี, ปทุมธานี) ช่องทางการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ช่องทาง Tel Office : 02-102-9182 Tel : 098-996-5505 (Sale กานต์) LINE...
17 พฤษภาคม 2019  14:57
 2,200 ฿