OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / กิจกรรม/ ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม/ ข่าวประชาสัมพันธ์/ งานแสดงสินค้า

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (หาดใหญ่, สงขลา)

ประกาศเลขที่# A1094586
ราคา: ไม่ระบุ
ประเภทประกาศ: ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 094-634719
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 61 ครั้ง

เปิดรับสมัครงาน

รายละเอียดงาน

1. รับโทรศัพท์ทำการนัดหมายและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า 

2. อธิบายโปรโมชั่นต่างๆ 

3. ต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการ 

4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

2. วุฒิ ปวช/ปวส หรือ เทียบเท่า/ปริญญาตรีทุกสาขา

3.  มนุษยสัมพันธ์ดี

4.  มีใจรักในงานบริการ

5.  มีความรับผิดชอบต่องาน ทำงานเป็นทีมได้

6.  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

      ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)

 รายได้เฉลี่ย 12,000 - 20,000 บาท/เดือน

   ** รายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ **

หลักฐานที่ใช้ 

1. สำเนาบัตรประชาชน  ฉบับ

2. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3.  สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ

    ** กรณีไม่มีใบรับรองคุณวุฒิสามารถใช้หนังสือรับรองแทนได้ **

        ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)

วิธีการสมัคร

ส่ง RESUME ทาง E- mail : chutima.hrm31@gmail.com

กรอกข้อมูลลงในลิงค์ตามแนบ  https://forms.gle/RrhZYcsws7WBSG1m6

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ฝ่ายบุคคลคุณ ชุติมา 094-6347194

วันที่ลงประกาศ: 11 กรกฎาคม 2022  12:12
วันสิ้นสุดประกาศ: 9 กันยายน 2022  12:12
ติดต่อเจ้าของประกาศ: chutima.hrm31@gmail.com