OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / การศึกษา/ สถาบัน / โรงเรียนสอนภาษา

เรียนTOEICขอนแก่นที่ไหนดี (อำเภอเมือง, ขอนแก่น)

ประกาศเลขที่# A1095899
เรียนTOEICขอนแก่นที่ไหนดี
ราคา: ไม่ระบุ
ภาษา: ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 0844048784
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 97 ครั้ง

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูขนาดใหญ่

ศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย California Language Center (CLC)

ตั้งอยู่ที่ อาคาร 6 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ University of California Riverside , USA ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เป็นระยะนานกว่า 20 ปีศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนียประกอบด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศโดยได้รับความร่วมมือทางวิชาการจาก University of California Riverside ในการจัดหลักสูตรและจัดหาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่ CLC การดำเนินการนี้เป็นการพัฒนาระบบการศึกษาภาษาอังกฤษของไทยให้มีความเป็นสากลมากขึ้น และเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสได้รับ

การศึกษาอบรมที่ดี มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและสถาบันต่างๆทั่วโลก นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างคุณภาพให้แก่ทรัพยากรมนุษย์และการแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ และความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อเปิดโลกทัศน์ของเยาวชนเหล่านี้ให้กว้างไกล และเสริมทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา ตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน

 

โทร .043-203703,084-4048784, 096-8839339
อีเมล์ : californiakku@gmail.com

FB : California Language Center

Id Line : californiakku

เว็บไซต์ : www.clckhonkaen.com

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอนมีดังนี้
1. ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก 4-15 ปี

2. Phonics for Kids (4-10 ปี)

3. Grammar ประถม (ป.4-6)

4. Grammar+Vocab ม.ต้น (ม.1-3)

5. Grammar+Vocab ม.ปลาย (ม.4-6)

6. ภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษา และวัยทำงาน

-Grammar + Basic Conversation
-I Can Speak
-Intensive Conversation
7. Basic Writing การเขียนขั้นพื้นฐาน การเขียนเรียงความ บทความต่างๆ
8. Private English Lessons เรียนตัวต่อตัว (1-4 คน)

วันที่ลงประกาศ: 8 กันยายน 2022  12:20
วันสิ้นสุดประกาศ: 7 ธันวาคม 2022  12:20
ติดต่อเจ้าของประกาศ: (ใช้ฟอร์มติดต่อด้านล่าง)
 
อีเมลของคุณ: *
ข้อความ: *
ไฟล์แนบ:
ไฟล์ที่อนุญาติ: jpg, jpeg, gif, png, pdf, zip, rar
ขนาดไม่เกิน: 2000KB
ตัวเลขยืนยัน: *
พิมพ์ตัวเลขยืนยัน 4 ตัวลงในช่องด้านล่าง