OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / การศึกษา/ สถาบัน / โรงเรียนสอนภาษา

พูดภาษาอังกฤษกับครูฝรั่ง (พญาไท, กรุงเทพมหานคร)

ประกาศเลขที่# A1056318
พูดภาษาอังกฤษกับครูฝรั่ง
ราคา: 350 บาท
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 0641923249
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 70 ครั้ง

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูขนาดใหญ่
ศึกษาการใช้อังกฤษประจำวัน

Speaking English
ระยะเวลา : คอร์สเรียนอังกฤษประจำวัน
มีจำนวนชั่วโมงรวมทั้งหมด 24 ชั่วโมง
ผู้เรียนสามารถเลือก วัน เวลา เรียนได้ตามสะดวก
ลักษณะการสอน:
1. ก่อนทำการสอน ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดระดับ ความรู้พิ้น
ฐานภาษาอังกฤษ
2. คุณครูจะสอนครั้งละ 2 -3 ชั่วโมง ตามวันเวลาที่กำหนด
3. แบ่งการสอนออกเป็น
4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน เน้นการฟัง และ
การสนทนา เพื่อให้ผู้เรียนฝึกฟัง และสนทนา ได้อย่างมั่นใจ
4. แจกเอกสารการเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสนทนา ในแต่ละชั่วโมง
ซึ่งผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับธุรกิจ ได้ทุกหัวข้อ และ
สามารถนำไปใช่้ในชีวิตประจำวันได้จริง
5. ก่อนจบคอร์สเรียน ในชั่วโมงที่ 23 จะทำการทดสอบหลังเรียน เพื่อผู้เรียน
จะได้ทราบพัฒนาการด้านภาษา ทั้ง 4 ทักษะ
6. เอกสารรายงานผลการเรียน 4 ทักษะ
สนใจสมัครเรียน :
ผู้เรียนจองคอร์สก่อนเรียนได้ทุกวัน 061-4943519     064-1923249

วันที่ลงประกาศ: 26 มกราคม 2020  12:16
วันสิ้นสุดประกาศ: 25 เมษายน 2020  12:16
ติดต่อเจ้าของประกาศ: (ใช้ฟอร์มติดต่อด้านล่าง)
 
อีเมลของคุณ: *
ข้อความ: *
ไฟล์แนบ:
ไฟล์ที่อนุญาติ: jpg, jpeg, gif, png, pdf, zip, rar
ขนาดไม่เกิน: 2000KB
ตัวเลขยืนยัน: *
พิมพ์ตัวเลขยืนยัน 4 ตัวลงในช่องด้านล่าง