OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / การศึกษา/ สถาบัน / กวดวิชา/ สอนพิเศษ

เรียนภาษาอังกฤษขอนแก่นกับศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย (CLC) (อำเภอเมือง, ขอนแก่น)

ประกาศเลขที่# A993391
เรียนภาษาอังกฤษขอนแก่นกับศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย (CLC)
ราคา: ไม่ระบุ
วิชา: ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 0844048784
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 36 ครั้ง

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูขนาดใหญ่
เรียนภาษาอังกฤษขอนแก่นกับศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย (CLC)

 

ศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย (CLC)

ศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนียเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ University of California Riverside , USA ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เป็นระยะนานกว่า 17 ปีศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนียประกอบด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศโดยได้รับความร่วมมือทางวิชาการจาก University of California Riverside ในการจัดหลักสูตรและจัดหาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่ CLC การดำเนินการนี้เป็นการพัฒนาระบบการศึกษาภาษาอังกฤษของไทยให้มีความเป็นสากลมากขึ้น และเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสได้รับ

การศึกษาอบรมที่ดี มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและสถาบันต่างๆทั่วโลก นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างคุณภาพให้แก่ทรัพยากรมนุษย์และการแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ และความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อเปิดโลกทัศน์ของเยาวชนเหล่านี้ให้กว้างไกล และเสริมทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา ตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน

หลักสูตรเปิดสอน
1. English for Kids (Saturday Classes)

2. Phonics for Kids

3. Grammar+Vocab ม.ต้น

5. Grammar+Vocab ม.ปลาย

6. Grammar for Speaking +Speak Now
7. I Can Speak
8. Let’s Talk
9. TOEIC

10. Academic Writing
11. Private Study

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.clckhonkaen.com
ศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย

อาคาร 6 คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทร. 043-203703, 084-4048784,096-8839339
อีเมล์ : californiakku@gmail.com

FB : California Language Center

Id Line : californiakku

วันที่ลงประกาศ: 19 ธันวาคม 2018  16:26
วันสิ้นสุดประกาศ: 19 มีนาคม 2019  16:26
ติดต่อเจ้าของประกาศ: clc_california@hotmail.com