OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / การศึกษา/ สถาบัน / กวดวิชา/ สอนพิเศษ

ครูฝรั่งแบ่งปันภาษาอังกฤษ และกิจกรรม การฟัง การพูด (อำเภอเมือง, เพชรบุรี)

ประกาศเลขที่# A1047200
ราคา: 300 บาท
วิชา: ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 061-4943519
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 19 ครั้ง

สวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการสอนภาษาอังกฤษค่ะ 

บริการส่งครูฝรั่งไปสอนที่บ้าน สำนักงานของท่านค่ะ

โทรหาแจ้งรายละเอียด....

1. จะให้ไปสอนที่ไหนค่ะ เรายินดีค่ะ

2. คุณว่างเวลาไหน สะดวกเรียนวัน เวลาอะไรค่ะ เราจัดให้ได้ค่ะ

3. สถานที่สอนอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าไหมค่ะ หรือเดินทางไปอย่างไรค่ะ

   หลักสูตร : การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ 

   ระยะเวลา : คอร์สเรียนมีจำนวนชั่วโมงรวมทั้งหมด 24 ชั่วโมง ผู้เรียนสามารถเลือก วัน เวลา เรียนได้ตามสะดวก 

   ลักษณะการสอน: 1. ก่อนทำการสอน ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดระดับ ความรู้พิ้นฐานภาษาอังกฤษ

2. คุณครูจะสอนครั้งละ 2 ชั่วโมง ตามวันเวลาที่กำหนด 

3. แบ่งการสอนออกเป็น  4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน เน้นการฟัง และการสนทนา เพื่อให้ผู้เรียนฝึกฟัง และ  สนทนา ได้อย่างมั่นใจ

4. บริษัทจะจัดเนื้อหาไป 

ให้พร้อมเอกสาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสนทนา ในแต่ละชั่วโมง ซึ่งผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับธุรกิจ ได้ทุกหัวข้อ และ สามารถนำไปใช่้ใน 

ชีวิตประจำวันได้จริง 

5. ก่อนจบคอร์สเรียน ในชั่วโมงที่ 23 จะทำการทดสอบหลังเรียน เพื่อผู้เรียน จะได้ทราบพัฒนาการด้านภาษา ทั้ง 4 ทักษะ 

6. เอกสารรายงานผลการเรียน 4 ทักษะ 

สมัครเรียน : ผู้เรียนจองคอร์สก่อนเรียนได้ทุกวัน ID: 20patshop  064-1923249   061-4943519

วันที่ลงประกาศ: 1 ตุลาคม 2019  08:58
วันสิ้นสุดประกาศ: 30 ธันวาคม 2019  08:58
ติดต่อเจ้าของประกาศ: tttrue@hotmail.com