OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / การศึกษา/ สถาบัน / อบรม/ สัมนา/ อาชีพ

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ NEXT GEN INNOVATOR รุ่นที่ 4 (ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร)

ประกาศเลขที่# A974376
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ NEXT GEN INNOVATOR รุ่นที่ 4
ราคา: 64,900 บาท
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 065-221-6789
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 18 ครั้ง

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูขนาดใหญ่
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ NEXT GEN INNOVATOR รุ่นที่ 4 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ NEXT GEN INNOVATOR รุ่นที่ 4 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ NEXT GEN INNOVATOR รุ่นที่ 4

สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ เข้าร่วมหลักสูตร NextGenInnovator รุ่นที่

"หลักสูตรที่มุ่งสร้างนวัตกรเพื่อต่อยอดนวัตกรรม พร้อมก้าวไปกับโลกอนาคตที่ไม่หยุดนิ่ง"

"เส้นทางของการพัฒนางานวิจัยก็เหมือนการเสี่ยงดวง"

บ้างก็ประสบความสำเร็จ บ้างก็ล้มเหลว แต่ในทุกๆความล้มเหลวมั่นใจได้เลยว่าเราไม่ได้ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอย่างแน่นอน...

 

หลักสูตร NextGenInnovator รุ่นที่ 4

หลักสูตรที่มาพร้อมกับ ความเข้มข้น ครบรส และเหนียวแน่นกว่าเดิม 

ผ่านการพัฒนาหลักสูตรจาก NextGenInnovator รุ่นที่ 1 - 3 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเป็นหนึ่งเดียวกันให้มากที่สุด 

มุ่งเน้นให้เจ้าของกิจการ/R&D/ผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ได้เข้าร่วมเรียนรู้ถึงวิธีการในการสร้างแรงบันดาลใจ การออกแบบไอเดีย บนพื้นฐานของการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจอย่างรอบด้าน พร้อมลงมือปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญและเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาแผนธุรกิจต่อไป ตลอดจนการแชร์ประสบการณ์จากบุคคลที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจ การเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานภาครัฐ/ภาคเอกชน กิจกรรมจับคู่นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับโจทย์วิจัยของท่าน

 ที่สำคัญกิจกรรม Pitching ทุน ที่ได้รับการพัฒนาภายในหลักสูตร  ผ่านการให้คำปรึกษาจากกูรูผู้เชี่ยวชาญตลอดระยะเวลา 3 เดือน 

3 เดือนของการเสียสละเวลา เพื่อการเรียนรู้

3 เดือนของการปลุกปั้นสิ่งที่เป็นความอยาก ให้จับต้องได้

3 เดือนที่เคียงบ่าเคียงไหล่จนก่อเกิดเป็นมิตรภาพและพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ

และนับจาก 3 เดือนของการจบหลักสูตรนี้ไปคือ การก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพื่อนำพาองค์กรให้เติบโตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างก้าวกระโดด

ตัวอย่างความสำเร็จของNextGenInnovator

https://bit.ly/2LRlzCS
https://bit.ly/2LXk71Y

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

https://goo.gl/8sAfLk

 

ช่องทางการสมัคร มี 2 ช่องทาง

1.https://goo.gl/h57UYA

2.https://goo.gl/m2VNcu

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://bit.ly/2KSuXSL

02-345-1239ถึง41

 

ติดตามข้อมูลข่าวสาร
www.facebook.com/Nextgeninnovator
www.facebook.com/rdi.fti

วันที่ลงประกาศ: 10 สิงหาคม 2018  15:50
วันสิ้นสุดประกาศ: 9 กันยายน 2018  15:50
ติดต่อเจ้าของประกาศ: irdi.matchingcenter@gmail.com