OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / การศึกษา/ สถาบัน / อบรม/ สัมนา/ อาชีพ

หลักสูตร อัพเดทกฎหมายภาษีอากรใหม่ล่าสุด To update the latest taxation laws. ... (กรุงเทพมหานคร)

ประกาศเลขที่# A965907
ราคา: 5,885 บาท
ประเภท: อื่นๆ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 094-464-1462
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 16 ครั้ง

หลักสูตร  อัพเดทกฎหมายภาษีอากรใหม่ล่าสุด

To update the latest taxation laws.

  อบรม 2วัน   เวลา 9.00 - 16.30น.   

                       เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ นักบัญชี หรือผู้ที่สนใจในการเจาะลึกวางแผนภาษีสำหรับองค์กรอย่างถูกต้อง

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษีมามากกว่า 40 ปี

     เรียน หลักสูตรละ2 วัน อัตราค่าบริการ  เรียนเวลา 09.00 - 16.30 น.  

พิเศษ 5,885 บาทจากราคาปกติ 6,420 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

(ราคานี้รวม เอกสารการสอน เครื่องเขียน อาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม เรียบร้อยแล้ว )

 

ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง
1.   ลงทะเบียนที่ 
www.DNSMT.com   
2.   ชำระเงินเพื่อสำรองที่นั่ง ตามบัญชีด้านล่างค่ะ
3.   Fax หลักฐานการชำระ Pay in หรือ Slip มาที่ F:02-320-2292 หรือส่งมาทาง E-mail:support@dnsmt.com 
4.   การสำรองที่นั่งของท่านจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับ Pay in และโทรยืนยันกลับมายังท่านค่ะ   
ชื่อบัญชี    บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
ธนาคาร    กสิกรไทย  
สาขา       แม็กซ์แวลู พัฒนาการ  
ประเภท    ออมทรัพย์
เลขที่       081-2-75104-2
  
 หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ   ดูรายละเอียด คลิ๊ก  
www.dnsmt.com  
•    การปิดงบการเงิน (ภาคปฏิบัติ)  Complete Accounting Program  สำหรับธุรกิจซื้อมา ขายไป (CPD)
•    การบัญชีต้นทุนผลิต (ภาคปฏิบัติ)Cost  Accounting Program (CPD)
•    การอ่านงบการเงิน การจัดทำงบกระแสเงินสด และนำเสนอในเชิงบริหาร (ภาคปฏิบัติ)(CPD)
•    การบัญชีและภาษีเบื้อต้น (ภาคปฏิบัติ)
•   เจาะลึก ประเด็นปัญหาสำหรับบัญชีสินค้าคงเหลือและรายงานสินค้าและวัตถุดิบ  (CPD)
•   การวางแผนสวัสดิการพนักงาน กับพรบ.ประกันชีวิต ให้ถูกต้องทั้งทางบัญชีและภาษี  (CPD)
•   หลักสูตรพิเศษ (สอนส่วนตัว)  สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเป็นการส่วนตัว เฉพาะเรื่องที่ต้องการทรา
•   การบัญชีธุรกิจก่อสร้าง (ภาคปฏิบัติ)  (CPD)
•   เทคนิคการอ่านงบการเงินให้เข้าใจ (ภาคปฏิบัติ) (CPD)
•   การวางแผนบัญชีและภาษี สำหรับผู้จัดการ/ผู้บริหารมือใหม่ (ภาคปฏิบัติ) (CPD)
•   การบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้า ส่งออก (ภาคปฏิบัติ) (CPD)
•   การวางระบบบัญชี (ภาคปฏิบัติ) (CPD)
•   การจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี
•   การบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ภาคปฏิบัติ)
•     การวางแผนภาษีสำหรับองค์กรอย่างถูกต้อง
•     การใช้สูตร และฟังค์ชั่น Excel เพื่อการใช้งาน Advanced Excel
•   ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับนักบัญชี English Business Accounting
•   แผนธุรกิจ (Business plan) เพื่อวิเคราะห์โครงการลงทุน(Finance)(ภาคปฏิบัติ)

 

หัวข้ออบรม

วันที่ 1

- การจ่ายมัดจำแบบไหนที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย หรือ ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย

- อะไรบ้างที่ได้รับยกเว้น การหัก ณ ที่จ่าย

- ข้อกฎหมาย Update “ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ควรทราบ

- ข้อควรระวัง และ ความผิด กรณีหัก ณ ที่จ่ายไว้ผิดพลาด

- วิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีออกให้ตลอดไป ภาษีออกให้ครั้งเดียว, การกรอกแบบฟอร์มหัก ณ ที่

   จ่าย การลงวันที่อย่างถูกต้อง และ ข้อควรระวัง ในการเป็นรายได้และรายจ่าย บริษัทได้หรือไม่ อย่างไร?

- การหัก ณ ที่จ่าย กรณีโอนเงินไปต่างประเทศอย่างไรจึงจะถูกต้อง

- ความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับแบบ ภงด 1,3,53 ภงด 1, ภงด 54,92 ,ภงด 2ก การหัก ณ ที่จ่ายอย่างถูก

   ต้องการส่งเสริมการขาย

- Update กฎหมายล่าสุด: ภาษีบุคคลธรรมดา

- อะไรบ้างที่ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของบุคคลธรรมดา

- Update กฎหมายล่าสุดในเรื่องอัตราภาษีการหักลดหย่อน

- สามีภรรยาแยกยื่นได้สิทธิ์ ทางภาษีอย่างไรบ้าง

- ความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับ แบบ ภงด 91 , 94 , 90

- การเสียภาษีบุคคลธรรมดา ในนามร้านค้า ต้องจัดทำรายงานอย่างไรจึงจะถูกต้อง

  ตัวอย่างการคำนวณภาษีบุคคลธรรมดา

-ถาม ตอบ

 

วันที่ 2

- Update กฎหมายล่าสุด ภาษีมูลค่าเพิ่ม

- กฎหมายใหม่การจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย การจัดทำใบกำกับ, ใบลดหนี้, เพิ่มหนี้

- ธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไรบ้าง

- ประเด็นที่ควรระวัง และ ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

- การนำสินค้าหรือสินทรัพย์ไปบริจาค ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ อย่างไร

- ประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่ม เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย

- ความเข้าใจที่ถูกต้องกับการยื่นแบบ ภพ.30

- ความเข้าใจที่ถูกต้องกับการยื่นแบบ ภพ. 36

- โทษและความผิดกรณียื่นผิดพลาดหรือไม่ได้ยื่นแบบ

- สรุป

- Update กฎหมายล่าสุด : ภาษีเงินได้นิติบุคคล

- อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลล่าสุด

- Update กฎหมายที่เกี่ยวกับ การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

- สรุปประเด็นปัญหาเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มักพบเจอ

  รายได้ประเภทใดบ้างที่ได้รับยกเว้นการเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร

  สรุปรายจ่ายต้องห้าม : รายจ่ายใดบ้างที่สรรพากรไม่ให้เป็นรายจ่าย ทางภาษี แนะนำแนวทางในการจัดทำ   

  เอกสารอย่างถูกต้อง

- การเสียภาษีกลางปี (ภงด.51)  อย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัยจาการประเมินจากสรรพากร

- กรณีไม่ยื่นหรือยื่นผิดพลาด มีความผิดทางกฎหมายอย่างไรบ้าง

- สรุป

- คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

 

สนใจเช็คตารางเรียนหรือลงทะเบียน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   www.dnsmt.com

ติดต่อสำนักงาน 02-320-2291 หรือ 094-464-1462 หรือ support@dnsmt.com

 

สถานที่เรียน จัดอบรมโดย สถาบัน  บริษัทดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด

 ใกล้โรงพยาบาลวิภาราม เดินทางสะดวก มีที่จอดรถ [T1]  

            2/11 ซ.พัฒนาการ 51 ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม 10250

 

สถาบัน ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี

DNS MTAC Co.,Ltd

T.02-320-2291-2   Fax 02-320-2292

Moblie 094-464-1462

Email : support@dnsmt.com

www.DNSMT.com และ www.CSTHai.com

 

 


  [T1]

วันที่ลงประกาศ: 3 มิถุนายน 2018  11:10
วันสิ้นสุดประกาศ: 3 กรกฎาคม 2018  11:10
ติดต่อเจ้าของประกาศ: support@dnsmt.com