ทั่วประเทศ / การศึกษา/ สถาบัน / อบรม/ สัมนา/ อาชีพ

โปรโมชั่น “จากผู้เริ่มต้นสู่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายในระดับองค์กร” (ปากเกร็ด, นนทบุรี)

ประกาศเลขที่# A1106528
โปรโมชั่น “จากผู้เริ่มต้นสู่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายในระดับองค์กร”
ราคา: 15,900 บาท
ประเภท: การทำงาน
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 0825674413
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 94 ครั้ง

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูขนาดใหญ่
โปรโมชั่น “จากผู้เริ่มต้นสู่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายในระดับองค์กร” โปรโมชั่น “จากผู้เริ่มต้นสู่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายในระดับองค์กร” โปรโมชั่น “จากผู้เริ่มต้นสู่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายในระดับองค์กร” โปรโมชั่น “จากผู้เริ่มต้นสู่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายในระดับองค์กร” โปรโมชั่น “จากผู้เริ่มต้นสู่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายในระดับองค์กร”

โปรโมชั่น “จากผู้เริ่มต้นสู่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายในระดับองค์กร” (Beginner to Enterprise Network Administrator) เรียนตั้งแต่เริ่มต้น ครอบคลุมทุกวิชาที่จำเป็น เพื่อความพร้อมทำงานจริงระดับองค์กร ถึง 4 หลักสูตร รวมเวลาอบรม 11 วันเต็ม (สามารถทยอยอบรมได้ครั้งละหลักสูตร) จากราคาก่อน vat 28,500 จ่ายเพียง 15,900 บาท

 

โดยประกอบด้วยหลักสูตรที่ทำให้ผู้เรียนมีทักษะดังที่กล่าวมาถึง 4 หลักสูตรด้วยกัน คือ

  • Basic Network and Security (NS01) เป็นหลักสูตรปรับพื้นฐานระบบเครือข่าย เหมาะสำหรับผู้มีความรู้ด้าน IT มาบ้าง แต่อาจไม่เคยทำงานด้านนี้มาก่อน เพื่อให้เข้าใจถึงการทำงานโดยรวม ค่าการทำงาน และการคอนฟิกอุปกรณ์พื้นฐาน รวมถึงจุดอ่อนต่างๆ ของระบบ (เมื่อจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะมีพื้นฐานเพื่อเข้าทำงานในด้านการดูแลและแก้ปัญหาระบบเครือข่ายในระดับเริ่มต้นที่สามารถนำไปใช้งานจริงได้)
  • Professional Real Network : Design, Install and Configuration (NS02) หลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับผู้ต้องการวางระบบเครือข่ายในระดับองค์กร (ตั้งแต่ขนาดกลางถึงใหญ่) ได้ใช้เป็นแนวทางเพื่อให้ทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้าง จึงจะทำให้การวางระบบมีโครงสร้างที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการขยายเครือข่ายได้ง่าย โดยเน้นการทำ LAB ที่อุปกรณ์จริงทั้ง Router, Firewall, L3 Switch, L2 Switch และอื่นๆ (เมื่อจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะมองภาพการทำงานเครือข่ายระดับองค์กรได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงเพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรของตนเองได้)
  • Cisco Enterprise Router & Switch (CERS) หลักสูตรการคอนฟิกการทำงานของ Router และ L2/L3 Switch ของ Cisco ในรุ่นที่ใช้งานในระดับองค์กร เช่น รุ่น Catalyst Series รวมถึงกำหนดค่าการทำงานต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน เช่น VLAN, Routing, Inter VLAN, Dynamic Route, Port Security, STP Protocol, EtherChannel และอื่นๆ โดยผ่านการพิมพ์คำสั่ง (Command Line) เพื่อกำหนดค่าและควบคุมการทำงาน (เมื่อจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะมีแนวทางในการทำงานและสามารถคอนฟิกอุปกรณ์เครือข่ายในระดับสูงทั้ง Router, L2/L3 Switch, ค่าความปลอดภัยต่างๆ และการทำงานที่เกี่ยวข้องบนเครือข่ายระดับ Enterprise)
  • Next-Gen Firewall FortiGate & Windows Server for Enterprise Network (NFWS) หลักสูตรการคอนฟิก Next-Gen Firewall FortiGate ให้ทำงานร่วมกับอุปกรณ์เครือข่ายของ Cisco และ Domain Policy บน Windows Server ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และสามารถป้องกันภัยคุกคามต่างๆ จากภายนอกที่จะเข้าโจมตีส่วนต่างๆ ของเครือข่ายภายในองค์กร (เมื่อจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้แนวทางในการทำงานและคอนฟิกให้อุปกรณ์ต่าง Layer และต่างประเภท เช่น Router, L2/L3 Switch และ Next-Gen Firewall สามารถทำงานร่วมกันเพื่อใข้งานในระดับองค์กร รวมถึงการจัดการด้านปลอดภัยทั้งในส่วนของการโจมตีจากเครือข่ายภายนอกด้วย Firewall Policy และการจัดการความปลอดภัย หรือการตั้งนโยบายควบคุมการใช้งานต่างๆ จากเครือข่ายภายในด้วยกันเองด้วย Domain Policy)

     ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร? มาจากสายงานด้านไหน? ก็สามารถเรียนรู้และเพิ่มทักษะเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระดับองค์กรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรโมชั่นนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เริ่มต้นเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็นหลักสูตรตั้งแต่การติดตั้งระบบเครือข่ายและคอนฟิกอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง รู้จักการดีไซน์ระบบเครือข่ายให้ทำงานได้อย่างมีหลักการตามทฤษฏีที่ถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถมองภาพการทำงาน และคอนฟิกให้อุปกรณ์เครือข่าย เช่น Router, L2/L3 Switch, Firewall, โปรโตคอลที่สำคัญ และ Windows Server ที่ให้บริการ Services ต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง

     โดยเฉพาะผู้ที่ต้องมีหน้าที่ต้องจัดการและควบคุมการทำงานของระบบเครือข่าแบบรอบด้าน ทั้งส่วนของ Network, Server หรือ Firewall ที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยขั้นสูง ที่ต้องมีการจัดการด้านปลอดภัยทั้งในส่วนของภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ จากเครือข่ายภายนอกด้วย Firewall Policy และการจัดการความปลอดภัย หรือการจัดตั้งนโยบายควบคุมพฤติกรรมการใช้งานต่างๆ ของผู้ใช้ และการโจมตีจากเครือข่ายภายในด้วยกันเองด้วย Domain Policy บน Windows Server ที่ทำหน้าที่เป็น Active Directory โปรโมชั่นนี้เหมาะสำหรับคุณอย่างมาก

 

โปรโมชั่นนี้เริ่ม 15 มี.ค.2567 - 30 เม.ย. 2567 หรือหากรับเต็มโคว้ต้า 10 ท่านก่อน บริษัทก็จะขอปิดโปรโมชั่นดังกล่าวทันที

วันที่ลงประกาศ: 20 มีนาคม 2024  16:12
วันสิ้นสุดประกาศ: 19 เมษายน 2024  16:12
ติดต่อเจ้าของประกาศ: [email protected]