OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / การศึกษา/ สถาบัน / อบรม/ สัมนา/ อาชีพ

หลักสูตร "วิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้าเชิงพยากรณ์การขาย" (หนองจอก, กรุงเทพมหานคร)

ประกาศเลขที่# A1072759
หลักสูตร "วิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้าเชิงพยากรณ์การขาย"
ราคา: 3,500 บาท
ประเภท: อื่นๆ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 0922464638
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 14 ครั้ง

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูขนาดใหญ่

MUT TRAINING CENTER หลักสูตร "วิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้าเชิงพยากรณ์การขาย"

หัวข้อการฝีกอบรม
  • ความหมายและความเข้าใจของการบริหารการขาย
  • กระบวนการที่สร้างความสำเร็จในงานขาย
  • Workshop : Sales Planning &  Forecast Problem
  • ความเกี่ยวข้องระหว่างงานด้านการตลาดและงานด้านการขาย
  • ทำไมเราต้องรู้และเป็นทั้งนักการตลาด และนักขาย
  • เทคนิคการวางแผนการขายที่สอดคล้องกับแผนการตลาดเชิงรุก
  • กลยุทธ์ในการเลือกตลาด และสร้างส่วนประสมทางการตลาด
  • เทคนิคการวางแผนก่อนเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นขั้นตอน
  • การวิเคราะห์พยากรณ์ยอดขาย และการตั้งเป้าหมายการขาย
  • การกระจายเป้าหมายการขายเป็นรูปธรรม
  • การตั้งเป้าหมายผู้มุ่งหวังเพื่อรองรับเป้าหมายการขาย
  • การจัดสรรงบประมาณการขายเพื่อสนับสนุนงานขาย
  • การวิเคราะห์ Competitor for Competitive Planning
  • การระบุคู่แข่งทั้งทางตรง และทางอ้อม
  • การวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share)  
  • การวิเคราะห์จุดยืนของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning)
  • Workshop : Sales Planning & Forecast Solution

   

   

   

  คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  -

  รูปแบบการอบรม

  ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)


  วันที่รับสมัคร

  01/01/2563 - 25/10/2563


  ข้อมูลวันที่อบรม
  ลำดับวันที่อบรมสถานที่อบรมเวลาอบรมบรรยายเวลาอบรมปฏิบัติ
  1. 02/11/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.
  ค่าใช้จ่าย

  3,500.00 บาท


  โปรโมชั่น

  1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
  2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
  3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

   

  สมัครอบรมออนไลน์

  วันที่ลงประกาศ: 8 ตุลาคม 2020  14:44
  วันสิ้นสุดประกาศ: 7 พฤศจิกายน 2020  14:44
  ติดต่อเจ้าของประกาศ: training.mut@gmail.com