OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / การศึกษา/ สถาบัน / อบรม/ สัมนา/ อาชีพ

ศิลปะการสื่อสารและการโน้มน้าวใจอย่างมีชั้นเชิง (หนองจอก, กรุงเทพมหานคร)

ประกาศเลขที่# A1058235
ศิลปะการสื่อสารและการโน้มน้าวใจอย่างมีชั้นเชิง
ราคา: 3,500 บาท
ประเภท: การทำงาน
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 60 ครั้ง

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูขนาดใหญ่

MUT Training Center หลักสูตร "ศิลปะการสื่อสารและการโน้มน้าวใจอย่างมีชั้นเชิง (Effective Persuasive Communication)" รุ่นที่ 5

หัวข้อการฝีกอบรม

 

1.  พื้นฐานการสื่อสารและจิตวิทยาเบื้องต้นในการสื่อสาร

2.ประเภทของการสื่อสาร

3.เทคนิคการสื่อสาร

4.การพัฒนาทักษะในการสื่อสารในด้านต่างๆ 

5.ศิลปะการพูด การถ่ายทอดงาน การประสานงาน และการสั่งการ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ปฎิบัติ

 

วันที่รับสมัคร

01/01/2563 - 10/03/2563

 

ข้อมูลวันที่อบรม
ลำดับวันที่อบรมสถานที่อบรมเวลาอบรมบรรยายเวลาอบรมปฏิบัติ
1. 24/03/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.
ค่าใช้จ่าย

3,500.00 บาท

 

โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

 
วันที่ลงประกาศ: 12 กุมภาพันธ์ 2020  11:04
วันสิ้นสุดประกาศ: 13 มีนาคม 2020  11:04
ติดต่อเจ้าของประกาศ: training.mut@gmail.com