OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / การศึกษา/ สถาบัน / อบรม/ สัมนา/ อาชีพ

การเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม Android ขั้นสูง (หนองจอก, กรุงเทพมหานคร)

ประกาศเลขที่# A1058229
การเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม Android ขั้นสูง
ราคา: 6,900 บาท
ประเภท: การทำงาน
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 0922464638
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 68 ครั้ง

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูขนาดใหญ่

MUT Training Center หลักสูตร "การเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม Android ขั้นสูง" รุ่นที่ 12

หัวข้อการฝีกอบรม
  • Advance User Interface
  • App Widgets
  • Sensors
  • Performance Evaluation
  • Languages and Layouts 
  • Google Map API
  • Google Place API
  • Custom Views
  • Animation

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผ่านการอบรม “การเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม Android ขั้นพื้นฐาน” หรือ มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม Android มาก่อน

รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ปฎิบัติ

 

วันที่รับสมัคร

01/01/2563 - 28/02/2563

 

ข้อมูลวันที่อบรม
ลำดับวันที่อบรมสถานที่อบรมเวลาอบรมบรรยายเวลาอบรมปฏิบัติ
1. 18/03/2563 - 20/03/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 18 ชม. 18 ชม.
ค่าใช้จ่าย

6,900.00 บาท

 

โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

วันที่ลงประกาศ: 12 กุมภาพันธ์ 2020  10:55
วันสิ้นสุดประกาศ: 13 มีนาคม 2020  10:55
ติดต่อเจ้าของประกาศ: training.mut@gmail.com