OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / การศึกษา/ สถาบัน / อบรม/ สัมนา/ อาชีพ

การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300) (หนองจอก, กรุงเทพมหานคร)

ประกาศเลขที่# A1058228
การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300)
ราคา: 6,500 บาท
ประเภท: การทำงาน
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 0922464638
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 74 ครั้ง

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูขนาดใหญ่

MUT Training Center หลักสูตร "การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300) "รุ่นที่ 50

หัวข้อการฝีกอบรม

 

  • แนะนําโครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆ ของ PLC 
  • เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ PLC 
  • การโปรแกรม PLC ด้วยโลจิกพื้นฐาน 
  • การใช้งานคําสั่งตงเวลาและนับจํานวน (Timer/Counter) 
  • การใช้งานคําสงทางคณิตศาสตร์ 
  • การแปลงและเปรียบเทียบจํานวน 
  • การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงาน อุตสาหกรรม 
  • การซ่อมบํารุงและดูแลรักษาระบบ PLC

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบเครื่องมือวัดและการควบคุม

รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ปฎิบัติ

 

วันที่รับสมัคร

01/01/2563 - 26/02/2563

 

ข้อมูลวันที่อบรม
ลำดับวันที่อบรมสถานที่อบรมเวลาอบรมบรรยายเวลาอบรมปฏิบัติ
1. 16/03/2563 - 18/03/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 18 ชม. 18 ชม.
ค่าใช้จ่าย

6,500.00 บาท

 

โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

วันที่ลงประกาศ: 12 กุมภาพันธ์ 2020  10:52
วันสิ้นสุดประกาศ: 13 มีนาคม 2020  10:52
ติดต่อเจ้าของประกาศ: training.mut@gmail.com