OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / การศึกษา/ สถาบัน / อบรม/ สัมนา/ อาชีพ

การใช้งานและการเขียนโปรแกรม Oracle ด้วย PL/SQL (หนองจอก, กรุงเทพมหานคร)

ประกาศเลขที่# A1058223
การใช้งานและการเขียนโปรแกรม Oracle ด้วย PL/SQL
ราคา: 6,500 บาท
ประเภท: การทำงาน
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 0922464638
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 48 ครั้ง

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูขนาดใหญ่

MUT Training Center หลักสูตร "การใช้งานและการเขียนโปรแกรม Oracle ด้วย PL/SQL" รุ่นที่ 10

หัวข้อการฝีกอบรม

 

 1. Introduction with PL/SQL - ความหมายของ PL/SQL หลักการทํางานของ PL/SQL และ ภาษา SQLประโยชน์ของภาษา PL/SQL ส่วนประกอบของ PL/SQL Block การ execute PL/SQL การแสดงผลลัพธ์การเขียน comment อธิบายตรรกะ ข้อแนะนําในการเขียน PL/SQL 
 2. span ตัวแปร และ Data Type - ความหมาย และ ประโยชน์ของตัวแปรการประกาศตัวแปรการเก็บค่าเข้าตัวแปรโดยตรงการนําผลลัพธ์ จาก SQL Query เก็บเข้าตัวแปรการเก็บสัญลักษณ์ Apostrophe ประเภทตัวแปร และ Data Type ชนิดต่างๆการใช้งาน Scalar Data Typeการใช้ %TYPE ในการประกาศ Data Typeการใช้ตัวแปร ชนิด HOST Variable หรือ BIND Variableการใช้ตัวแปรชนิด Substitution Variable รับค่า input จากผู้ใช้งานการ Define ตัวแปรล่วงหน้าใน Buffer 
 3. Nested Block & Built-in SQL Function และการเขียน SQL ฝังใน PL/SQL 
 4. การใช้งานคําสั่งในการตัดสินใจ (DECISION STATEMENT : IF /SWITCH CASE) 
 5. การใช้งานคําสั่งวนรอบ (LOOP STATEMENT)
 6. การใช้ Data Type ชนิด Record- ความแตกต่างระหว่าง Scalar กับ Composite Data Type - PL/SQL Record Data Type - การประกาศตัวแปรแบบ Record- โครงสร้างแบบ Record และการเข้าถึงข้อมูลแบบ Record - การใช้ %ROWTYPE ช่วยประกาศ Record - การใช้ SELECT ใส่ข้อมูลเข้า Record ภายในครั้งเดียว - การใช้ UPDATE กับ Record 
 7. การใช้ Cursor - ความหมายของ Cursor - ประโยชน์ของ Explicit Cursor - ขั้นตอนการใช้งาน Cursor - การใช้ Attribute กับ Cursor - การใช้งาน Cursor ร่วมกับ Basic Loop - การใช้งาน Cursor ร่วมกับ Record - การใช้งาน Cursor ร่วมกับ FOR Loop - การใช้งาน Cursor ร่วมกับ WHILE Loop - การใช้ประโยชน์ %ROWCOUNT กับ %NOTFOUND - การใช้ SELECT FOR UPDATE - การใช้ WHERE CURRENT OF 
 8. การดักจับ Error ด้วย Exception - ความหมาย และ ประโยชน์ของ Exception - การเขียน Exception ใน PL/SQL Block - ชนิดของ Exception - การใช้ Exception แบบ Predefined Oracle Server Error - การใช้ Exception แบบ Non-Predefined Oracle Server Error - การใช้ SQLCODE และ SQLERRM function - การใช้ Exception แบบ Use-Predefined - กฎการแพร่ Exception แบบลําดับชั้น
 9. การเขียน Procedure - ความหมายของ Procedure - ความสัมพันธ์ระหว่าง Procedure กับ parameter - โหมดในการส่งค่า parameter - การใช้ Data Type ภายใน Procedure - สารพัดวิธีเรียกใช้งาน Procedure - วิธี Debug Procedure การเขียน Procedure แบบ IN - การเขียน Procedure แบบ OUT - การเขียน Procedure แบบ IN OUT - วิธีส่งค่าเข้า Procedure ในรูปแบบต่างๆ - Exception ภายใน Procedure - การดู information ของ Procedure ด้วย Data Dictionary - การลบ Procedure 
 10. การเขียน Function - ความหมายของ Function - สารพัดวิธีการเรียกใช้งาน Function - การเรียกใช้ Function ที่เขียนขึ้นเอง กับ SQL Statement - ข้อจํากัดในการใช้ Function ที่เขียนขึ้นเอง กับ SQL Statement - คําแนะนําในการใช้ Function - การดู information ของ Function ด้วย Data Dictionary - การลบ Procedure 
 11. การเขียน Package - ความหมายของ Package - ส่วนประกอบของ Package - การเขียน Package Specification - การเขียน Package Body - การดู information ของ Package ด้วย Data Dictionary - การ Compile Package - การลบ Package - คําแนะนําการเขียนPackage 
 12. การเขียน Trigger - ความหมายของ Trigger - ชนิดของ DML Trigger - การตั้งเวลา Trigger - การตั้งเหตุการณ์ให้ Trigger - การควบคุมเงื่อนไขของ Trigger- การใช้ :OLD และ :NEW Qualifier - การตั้งเงื่อนไข WHEN - การ Enable/Disable Trigger รายตัว - การ Enable/Disable Trigger ทุกตัวที่สัมพันธ์กับตาราง - การ Recompiled Trigger - การดู information ของ Trigger ด้วย Data Dictionary - การลบ Trigger

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 

 1. มีความรู้ในส่วนของการใช้งานระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 
 2. มีความรู้ในการใช้คําสั่ง SQL Statement เบื้องต้น

 

รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ปฎิบัติ

 

วันที่รับสมัคร

01/01/2563 - 20/02/2563

 

ข้อมูลวันที่อบรม
ลำดับวันที่อบรมสถานที่อบรมเวลาอบรมบรรยายเวลาอบรมปฏิบัติ
1. 11/03/2563 - 13/03/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 18 ชม. 18 ชม.
ค่าใช้จ่าย

6,500.00 บาท

 

โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

วันที่ลงประกาศ: 12 กุมภาพันธ์ 2020  10:42
วันสิ้นสุดประกาศ: 13 มีนาคม 2020  10:42
ติดต่อเจ้าของประกาศ: training.mut@gmail.com