OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / การศึกษา/ สถาบัน / อบรม/ สัมนา/ อาชีพ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หนองจอก, กรุงเทพมหานคร)

ประกาศเลขที่# A1058220
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
ราคา: 3,500 บาท
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 0922464638
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 9 ครั้ง

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูขนาดใหญ่
MUT Training Center จัด "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (English for International Communication)"  หัวข้อการฝีกอบรม

 

 

  1. เทคนิคการพัฒนาทักษะการฟัง-พูด
  2. การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  3. การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่องานระหว่างประเทศ
  4. การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทางไปต่างประเทศ
  5. การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน)

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)

 

วันที่รับสมัคร

01/01/2563 - 17/02/2563

 

ข้อมูลวันที่อบรม
ลำดับวันที่อบรมสถานที่อบรมเวลาอบรมบรรยายเวลาอบรมปฏิบัติ
1. 07/03/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.
ค่าใช้จ่าย

3,500.00 บาท

 

โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

วันที่ลงประกาศ: 12 กุมภาพันธ์ 2020  10:36
วันสิ้นสุดประกาศ: 13 มีนาคม 2020  10:36
ติดต่อเจ้าของประกาศ: training.mut@gmail.com