OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / การศึกษา/ สถาบัน / อบรม/ สัมนา/ อาชีพ

Analytical Thinking for Understanding Situation (กรุงเทพมหานคร)

ประกาศเลขที่# A1048935
Analytical Thinking for Understanding Situation
ราคา: 6,500 บาท
ประเภท: อื่นๆ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 085-1313-835
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 39 ครั้ง

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูขนาดใหญ่

ปัญหาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกการทำงาน...

 

จะดีกว่าหรือไม่ถ้าเรามีเทคนิคการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ที่ช่วยให้เห็นภาพรวม ต้นเหตุ และผลกระทบของปัญหา

 

เพื่อให้มีทางออกที่ไม่ไปสร้างปัญหาให้หน่วยงานอื่น หรือสร้างความเสียหายในภาพรวมของธุรกิจ

 

 พบคำตอบได้ใน “Analytical Thinking for Understanding Situation - คิดวิเคราะห์ เจาะประเด็น เห็นเรื่องราว 

-วันพุธ 29 เมษายน 2563 ณ โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพ

 

 สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

1.     เข้าใจความสำคัญของการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

2.     เรียนรู้แนวคิด 3 หัวใจหลักแห่งการคิดวิเคราะห์

·         สังเกต-สงสัย-ซักถาม

·         แยกแยะ-จับประเด็น

·         เชื่อมโยง

3.     ฝึกฝนการเขียนแผนภาพความคิด (Thought Model)

4.     ฝึกฝนการจับประเด็น และคิดวิเคราะห์ในสถานการณ์ต่าง ๆ

5.     ฝึกฝนการจับคำสำคัญ (Keywords) และประเด็นสำคัญ (Key Topics)

 

. ลงทะเบียน https://bit.ly/2HvDGvg

.รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/2VUpxQW

.หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ www.aiminline.com

 

สอบถามข้อมูล
 โทร.085-1313-835 / 02-377-2293
 Email: 
info@aiminlines.co.th
 Line ID: @aimtraining

วันที่ลงประกาศ: 29 ตุลาคม 2019  17:55
วันสิ้นสุดประกาศ: 27 มกราคม 2020  17:55
ติดต่อเจ้าของประกาศ: aiminlines@gmail.com