OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / การศึกษา/ สถาบัน / โรงเรียนสอนภาษา

โรงเรียนสอนภาษา

 


ถึง

รายการประกาศ ภาษาราคา
เรียนภาษาจีน เชียงใหม่ ราคาถูก (อำเภอเมือง, เชียงใหม่) เรียนภาษาจีน เชียงใหม่ ราคาถูก เพียง 3,500-6,500 บาท กลุ่มหรือตัวต่อตัว ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนก็เรียนได้ค่ะ สอนตั้งแต...
12 กันยายน 2019  16:36
 ภาษาจีน 6,500 ฿
เรียนTOEICขอนแก่นที่ไหนดี
เรียนTOEICขอนแก่นที่ไหนดี (อำเภอเมือง, ขอนแก่น) ศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย California Language Center (CLC) ตั้งอยู่ที่ อาคาร 6 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโครง...
8 กันยายน 2022  12:20
 ภาษาอังกฤษ -
เรียนภาษาอังกฤษขอนแก่นกับศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย(CLC) (อำเภอเมือง, ขอนแก่น) ศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย California Language Center (CLC) ตั้งอยู่ที่ อาคาร 6 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโครง...
8 กันยายน 2022  12:11
 ภาษาอังกฤษ -
เรียนภาษาอังกฤษปิดเทอมขอนแก่นกับ October Camp
เรียนภาษาอังกฤษปิดเทอมขอนแก่นกับ October Camp (อำเภอเมือง, ขอนแก่น) ศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย California Language Center (CLC) ตั้งอยู่ที่ อาคาร 6 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโครง...
8 กันยายน 2022  11:56
 ภาษาอังกฤษ 2,500 ฿
เรียนภาษาอังกฤษขอนแก่นกับศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย
เรียนภาษาอังกฤษขอนแก่นกับศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย (อำเภอเมือง, ขอนแก่น) ศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย California Language Center (CLC) ตั้งอยู่ที่ อาคาร 6 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโครง...
1 กรกฎาคม 2022  14:22
 ภาษาอังกฤษ -
เรียนภาษาขอนแก่น
เรียนภาษาขอนแก่น (อำเภอเมือง, ขอนแก่น) ศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย California Language Center (CLC) ตั้งอยู่ที่ อาคาร 6 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโครง...
1 กรกฎาคม 2022  14:16
 ภาษาอังกฤษ -