OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / การศึกษา/ สถาบัน / โรงเรียนสอนภาษา

โรงเรียนสอนภาษา

 


ถึง

รายการประกาศ ภาษาราคา
เรียนภาษาสถาบัน ILSC in Australia
เรียนภาษาสถาบัน ILSC in Australia (พระนคร, กรุงเทพมหานคร) ILSC Australia https://www.ilsc.com/ สถาบันสอนภาษา ILSC เป็นสถาบันสอนภาษาเอกชนที่ใหญ่ที่สุด ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ก่อ...
12 กรกฎาคม 2019  14:15
 ภาษาอังกฤษ -
งานสัมมนา study and work in australia and canada กับสถาบันใหญ่ ilsc
งานสัมมนา study and work in australia and canada กับสถาบันใหญ่ ilsc (พระนคร, กรุงเทพมหานคร) กลับมาอีกครั้งในงานสัมมนา study and work in australia and canada กับสถาบันใหญ่ ilsc ที่มีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพในก...
12 กรกฎาคม 2019  14:16
 ภาษาอังกฤษ -
เรียนภาษาที่ประเทศจีน ได้ใบปริญญาจาก2ที่ Xi’an Jiaotong และ Liverpool University
เรียนภาษาที่ประเทศจีน ได้ใบปริญญาจาก2ที่ Xi’an Jiaotong และ Liverpool University (พระนคร, กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัย ซีอาน เจียวตง ลิเวอร์พูล (XJTLU) เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ร่วมกันโดยมหาวิทยาลัย ซีอาน เจียข...
12 กรกฎาคม 2019  14:18
 ภาษาอังกฤษ -
เรียนภาษากับสถาบัน LSI ชื่อดังของอังกฤษพร้อมค่าครองชีพต่ำที่ PORTSMOUTH
เรียนภาษากับสถาบัน LSI ชื่อดังของอังกฤษพร้อมค่าครองชีพต่ำที่ PORTSMOUTH (พระนคร, กรุงเทพมหานคร) Language Specialists International https://www.lsi-portsmouth.co.uk
12 กรกฎาคม 2019  14:11
 ภาษาอังกฤษ -
เรียนภาษาช่วง Summer แสนสนุกกับสถาบัน Myddelton College
เรียนภาษาช่วง Summer แสนสนุกกับสถาบัน Myddelton College (พระนคร, กรุงเทพมหานคร) Myddelton College https://www.myddeltoncollege.com
12 กรกฎาคม 2019  14:09
 ภาษาอังกฤษ -
เรียนภาษาสถาบัน The English Studio
เรียนภาษาสถาบัน The English Studio (พระนคร, กรุงเทพมหานคร) The English Studio https://englishstudio.com
12 กรกฎาคม 2019  14:08
 ภาษาอังกฤษ -
เรียนภาษาสถาบัน University of West of England (UWE)
เรียนภาษาสถาบัน University of West of England (UWE) (พระนคร, กรุงเทพมหานคร) University of West of England (UWE) www.uwe.ac.uk University of the West of England หรือ
12 กรกฎาคม 2019  13:50
 ภาษาอังกฤษ -
เรียนภาษาสถาบัน The University of Northampton
เรียนภาษาสถาบัน The University of Northampton (พระนคร, กรุงเทพมหานคร) The University of Northampton www.northampton.ac.uk The University of Northampton ไม่ใช่แค่เพียงสถานศึกษาแต่คือ...
12 กรกฎาคม 2019  13:48
 ภาษาอังกฤษ -
เรียนภาษาสถาบัน Stafford House School of English
เรียนภาษาสถาบัน Stafford House School of English (พระนคร, กรุงเทพมหานคร) Stafford House School of English Stafford House School of English ก่อตั้งขึ้นในปี 1952 ตั้งอยู่ในตัวเมือง 4 เมืองใ...
12 กรกฎาคม 2019  13:47
 ภาษาอังกฤษ -
เรียนภาษาสถาบัน Milner School in UK
เรียนภาษาสถาบัน Milner School in UK (พระนคร, กรุงเทพมหานคร) Milner School www.milnerschool.co.uk
12 กรกฎาคม 2019  13:46
 ภาษาอังกฤษ -
เรียนภาษาสถาบัน Anglo-Continental in UK
เรียนภาษาสถาบัน Anglo-Continental in UK (พระนคร, กรุงเทพมหานคร) Anglo-Continental www.anglo-continental.com Anglo-Continental เป็นสถาบันภาษาที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ในประเทศอังกฤษ ได...
12 กรกฎาคม 2019  13:44
 ภาษาอังกฤษ -
เรียนภาษาสถาบัน Kiwi English Academy in New Zealand
เรียนภาษาสถาบัน Kiwi English Academy in New Zealand (พระนคร, กรุงเทพมหานคร) Kiwi English Academy http://www.kiwienglish.co.nz/ &
12 กรกฎาคม 2019  13:43
 ภาษาอังกฤษ -
เรียนภาษาสถาบัน Nelson English Centre in New Zealand
เรียนภาษาสถาบัน Nelson English Centre in New Zealand (พระนคร, กรุงเทพมหานคร) Nelson English Centre www.english-school.ac.nz
12 กรกฎาคม 2019  12:26
 ภาษาอังกฤษ -
เรียนภาษาสถาบัน COLLEGE OF ENGLISH (CCEL) in New Zealand
เรียนภาษาสถาบัน COLLEGE OF ENGLISH (CCEL) in New Zealand (พระนคร, กรุงเทพมหานคร) COLLEGE OF ENGLISH (CCEL) https://www.ccel.co.nz
12 กรกฎาคม 2019  12:25
 ภาษาอังกฤษ -
เรียนภาษาสถาบัน Kaplan International College in New Zealand
เรียนภาษาสถาบัน Kaplan International College in New Zealand (พระนคร, กรุงเทพมหานคร) Kaplan International College New Zealand www.kaplaninternational.com Kaplan International College New Zealand ให้...
12 กรกฎาคม 2019  12:22
 ภาษาอังกฤษ -
เรียนภาษาสถาบัน Southern Lakes English College (SLEC) in New Zealand
เรียนภาษาสถาบัน Southern Lakes English College (SLEC) in New Zealand (พระนคร, กรุงเทพมหานคร) Southern Lakes English College (SLEC) www.southernlakesenglishcollege.com Southern Lakes English College (SLEC) ตั้ง...
12 กรกฎาคม 2019  12:17
 ภาษาอังกฤษ -
เรียนภาษาสถาบัน The University of Auckland English Language Academy (ELA)
เรียนภาษาสถาบัน The University of Auckland English Language Academy (ELA) (พระนคร, กรุงเทพมหานคร) The University of Auckland English Language Academy (ELA) https://www.ela.auckland.ac.nz
12 กรกฎาคม 2019  12:15
 ภาษาอังกฤษ -
เรียนภาษาสถาบัน Auckland University of Technology (AUT) in New Zealand
เรียนภาษาสถาบัน Auckland University of Technology (AUT) in New Zealand (พระนคร, กรุงเทพมหานคร) Auckland University of Technology (AUT) เมือง Auckland ได้รับอันดับ 20 ของโลกด้านความเป็นนานาชาติ จัดโดย The Times ...
12 กรกฎาคม 2019  12:13
 ภาษาอังกฤษ -
เรียนภาษาสถาบัน The Campbell Institute in New Zealand
เรียนภาษาสถาบัน The Campbell Institute in New Zealand (พระนคร, กรุงเทพมหานคร) The Campbell Institute www.campbell.ac.nz
12 กรกฎาคม 2019  12:09
 ภาษาอังกฤษ -
เรียนภาษาสถาบัน TAFE Queensland Brisbane ใจกลางเมือง Brisbane
เรียนภาษาสถาบัน TAFE Queensland Brisbane ใจกลางเมือง Brisbane (พระนคร, กรุงเทพมหานคร) TAFE Queensland Brisbane https://tafeqld.edu.au
12 กรกฎาคม 2019  14:14
 ภาษาอังกฤษ -
เรียนภาษาสถาบัน Discover English in Australia
เรียนภาษาสถาบัน Discover English in Australia (พระนคร, กรุงเทพมหานคร) Discover English https://www.discoverenglish.com.au
12 กรกฎาคม 2019  14:13
 ภาษาอังกฤษ -
เรียนภาษาอังกฤษขอนแก่นกับศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย (CLC)
เรียนภาษาอังกฤษขอนแก่นกับศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย (CLC) (อำเภอเมือง, ขอนแก่น) ศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย (CLC) ศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนียเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ Univers...
27 มิถุนายน 2019  13:12
 ภาษาไทย -
ค่ายปิดเทอมภาษาอังกฤษ ช่วงตุลาคม 2562 นี้ที่เขาใหญ่
ค่ายปิดเทอมภาษาอังกฤษ ช่วงตุลาคม 2562 นี้ที่เขาใหญ่ (ปากช่อง, นครราชสีมา) ค่ายปิดเทอมภาษาอังกฤษ ช่วงตุลาคม 2562 นี้ที่เขาใหญ่ แคมป์คุณภาพที่ไม่ควรพลาด English & Adventure Camp at Khao Yai 2...
13 มิถุนายน 2019  10:57
 ภาษาอังกฤษ 28,500 ฿