ทั่วประเทศ / จิปาถะ/ อื่นๆ / อื่นๆ

Lovegodchonburi กลุ่มเพจของคริสเตียนแบ่งปัน (ชลบุรี)

ประกาศเลขที่# A1107143
ราคา: 777 บาท
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 688 ครั้ง

Lovegodchonburi กลุ่มเพจของคริสเตียนแบ่งปัน

Lovegodchonburiพระเจ้าสร้างโลกจริงหรือไม่  มีคำตอบในเพจ

เพื่อให้คุณสามารถหาเรื่องราวความจริงของทางพระเจ้าผ่านทางพระองค์ที่ทรง

ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ที่เรียกว่า พระคริสต์ พร้อมหรือยังกับการค้นหาพระเจ้าเที่ยงแท้

พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงเสนอแผนแห่งความรอดในสวรรค์ 

เพราะเราจะได้มาแผ่นดินโลกเพื่อรับร่างกายในชีวิตบนโลกนี้ 

ขณะอยู่บนแผ่นดินโลกเราเรียนรู้ที่จะทำตามพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระเยซูคริสต์ 

Lovegodchonburiพระเจ้าทรงสร้างโลกตามคำแนะนำของพระผู้เป็นเจ้า

ปฐมกาล 1:1; โยบ 38:4–7 

พระบิดาบนสวรรค์และพระเจ้าเสด็จลงมาแผ่นดินโลกในวันที่หก 

ทรงสร้างชายและหญิงตามรูปลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า 

พระบิดาบนสวรรค์ทรงบอกให้พวกเขาดูแลกันและมีลูก 

ทรงวางใจให้ชายและหญิงดูแลผืนดินและสัตว์ต่างๆ 

https://www.facebook.com/Lovegodchonburi

 

วันที่ลงประกาศ: 26 เมษายน 2024  15:03
วันสิ้นสุดประกาศ: 25 กรกฎาคม 2024  15:03
ติดต่อเจ้าของประกาศ: (ใช้ฟอร์มติดต่อด้านล่าง)
 
อีเมลของคุณ: *
ข้อความ: *
ไฟล์แนบ:
ไฟล์ที่อนุญาติ: jpg, jpeg, gif, png, pdf, zip, rar
ขนาดไม่เกิน: 2000KB
ตัวเลขยืนยัน: *
พิมพ์ตัวเลขยืนยัน 4 ตัวลงในช่องด้านล่าง