OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / บริการ/ แต่งงาน/ รับจ้างทั่วไป / แม่บ้าน/ รปภ.

บริการรักษาความปลอดภัย ให้กับท่านและทรัพย์สินของท่าน ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ (สาธร, กรุงเทพมหานคร)

ประกาศเลขที่# A968168
ราคา: 19,500 บาท
ประเภทประกาศ: รับจ้าง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 0815665811
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 15 ครั้ง

บริการรักษาความปลอดภัย ให้กับท่านและทรัพย์สินของท่าน ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์

- บริการรักษาความปลอดภัย ด้วย พนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นชายหรือหญิง อายุ 18 – 55 ปี

- บริการรักษาความปลอดภัย ด้วย พนักงานรักษาความปลอดภัย วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

- บริการรักษาความปลอดภัย ด้วย พนักงานรักษาความปลอดภัย สัญชาติไทย

- บริการรักษาความปลอดภัย ด้วย พนักงานรักษาความปลอดภัย มีใจรักในการบริการ

- บริการรักษาความปลอดภัย ด้วย พนักงานรักษาความปลอดภัย มีบุคคลค้ำประกันที่เชื่อถือได้และมีถิ่นฐานที่อยู่ที่แน่นอน

- บริการรักษาความปลอดภัย ด้วย พนักงานรักษาความปลอดภัย สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้มาติดต่อหรือผู้ว่าจ้างได้

- สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นบุคคลพิการหรือวิกลจริต โรคติดต่อ ที่สังคมรังเกียจ - ผ่านการทดสอบร่างกายและสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท

- ผ่านการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยและการจราจรของบริษัทฯ (มีการฝึกอบรม/ทบทวนทุกปี)

- ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- ผ่านการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล (มีการตรวจสุขภาพประจำปี)

- ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาหรือคดีร้ายแรงมาก่อน - ไม่เป็นบุคคลที่มีหมายจับหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในความผิดอาญา

- ไม่ติดยาเสพติด

- ไม่ติดการพนัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท สยาม เซฟการ์ด จำกัด

โทรศัพท์ : 081-566-5811 อีเมล์ : safeguardthailand@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.บริษัทรักษาความปลอดภัยไทย.com

เว็บไซต์ : http://www.siamsafeguard.com

แฟนเพจ : http://www.facebook.com/safeguardthailand 

บริการรักษาความปลอดภัย  บริษัทรักษาความปลอดภัย  รปภ  บริษัทรปภ บริการรักษาความปลอดภัย  บริษัทรักษาความปลอดภัย  รปภ  บริษัทรปภ บริการรักษาความปลอดภัย  บริษัทรักษาความปลอดภัย  รปภ  บริษัทรปภ

วันที่ลงประกาศ: 17 มิถุนายน 2018  23:41
วันสิ้นสุดประกาศ: 15 กันยายน 2018  23:41
ติดต่อเจ้าของประกาศ: siamsafeguard@gmail.com