OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / บริการ/ แต่งงาน/ รับจ้างทั่วไป / ที่ปรึกษา/ กฎหมาย/ บัญชี/ ภาษีอากร

บริการ ปรึกษา วางระบบ ตรวจประเมิน ISO (บางกอกใหญ่, กรุงเทพมหานคร)

ประกาศเลขที่# A994854
ราคา: 85,000 บาท
ประเภทประกาศ: รับจ้าง
สภาพสินค้า: ใหม่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 029276224, 0818567704
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 22 ครั้ง

NQA ให้บริการปรึกษา วางระบบ ตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO

 

NQA ให้บริการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น ISO9000 ISO14001 ,OHSAS 18001 เป็นต้น ภายใต้การรับรอง ของ UKAS ด้วยราคาที่ยุติธรรมด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์กรในประเทศได้รับมาตรฐานสากล อย่างภาคภูมิใจ ประหยัดต้นทุน

นอกจากนั้น NQA ยังให้บริการฝึกอบรมในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากลต่างๆ เพื่อให้องค์กรได้มีความรู้ ความเข้าใจในการนำมาตรฐานสากลไปปรับประยุกต์ใช้กับการบริหารงานประจำวันได้อย่างสอดคล้องตรงประเด็น และมีประสิทธิภาพ มีคอร์สฝึกอบรม In-House Training และ Public Training (ฟรีตำรา พร้อม ประกาศนียบัตร)

ถามข้อมูลเพิ่มเติม อ.อาท 0818567704 , 029276224

วันที่ลงประกาศ: 8 มกราคม 2019  14:28
วันสิ้นสุดประกาศ: 8 เมษายน 2019  14:28
ติดต่อเจ้าของประกาศ: nqatnthailand@gmail.com