OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / บ้าน/ อสังหาริมทรัพย์ / ที่ดิน

ต้องการซื้อและขายที่ดินตั้งแต่3-500-5000-15,000-150,000ไร่ขึ้นไปติดถนนดำหรือแดง (อากาศอำนวย, สกลนคร)

ประกาศเลขที่# A1045194
ต้องการซื้อและขายที่ดินตั้งแต่3-500-5000-15,000-150,000ไร่ขึ้นไปติดถนนดำหรือแดง
ราคา: 40,000 บาท
ประเภทประกาศ: ซื้อ
ประเภทที่ดิน: ที่ดินเปล่า
ขนาดที่ดิน: มากกว่า 10 ไร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 0814507223
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 48 ครั้ง

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูขนาดใหญ่
ต้องการซื้อและขายที่ดินตั้งแต่3-500-5000-15,000-150,000ไร่ขึ้นไปติดถนนดำหรือแดง ต้องการซื้อและขายที่ดินตั้งแต่3-500-5000-15,000-150,000ไร่ขึ้นไปติดถนนดำหรือแดง ต้องการซื้อและขายที่ดินตั้งแต่3-500-5000-15,000-150,000ไร่ขึ้นไปติดถนนดำหรือแดง ต้องการซื้อและขายที่ดินตั้งแต่3-500-5000-15,000-150,000ไร่ขึ้นไปติดถนนดำหรือแดง ต้องการซื้อและขายที่ดินตั้งแต่3-500-5000-15,000-150,000ไร่ขึ้นไปติดถนนดำหรือแดง

ต้องการซื้อและขายที่ดินตั้งแต่3-500-5000-15,000-150,000ไร่ขึ้นไปติดถนนดำหรือแดงในจังหวัดสกลนคร เป็นโฉนดหรือนส.3ก็ได้ครับ เพื่อบริการแก่นักลงทุนEWEC+เกษตรกรและนักลงทุนทั่วไปที่สนใจใช้จ.สกลนครเป็นฐานพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย,EWEC,นครพนมกับมุกดาหารเข้าด้วยกัน ( ราคาไร่ละ36,000ถึง100,000บาท (ชำระค่าโอนและภาษีแชร์กันคนละครึ่ง50/50) (ค่าธรรมเนียมผู้จัดหาของผม1.5%) ติดต่อเบอร์ตรง 081-450-7223 ตุ้ย. (พังโคน โพนนาแก้ว ภูพาน วานรนิวาส วาริชภูมิ สว่างแดนดิน ส่องดาว ศรีสงคราม
อากาศอำนวย กุดบาก กุสุมาลย์ คำตากล้า โคกศรีสุพรรณ เจริญศิลป์ เต่างอย นิคมน้ำอูน บ้านม่วง พรรณานิคม นาทม อ.เมืองสกลนคร อ.บ้านแพน อ.นาด้วง อ.นาหว้า ) มีรายการที่ดินดังนี้
1.อ.อากาศอำนวย (250ไร่กว้าง300x650ม.@55,000บ.)/ (200ไร่ @68,000บ.)/(92ไร่
นส.3@70,000บ.)/(30ไร่๑100,000บ.)/(40ไร่๑100,000)/(90๑90,000บาท/(20ไร่65,000)/(23ไร่๑65,217)/(87ไร่๑75,000)/(4,985ไร่ฉ+นส3.๑80,000บ ติดถนนแดง)/(235ไร่นส3ก.ที่นา๑75,000บ.ติดถนนแดง)/(92ไร่ฉ๑60,000)/(11ไร่ฉ.๑100,000 ติดถนนดำสายอากาศ-วานร เป็นที่นา)/(700ไร่ฉ.ติดถนนดำ+แดง ติดริมน้ำยางใหลลงลำน้ำอูน มีน้ำทั้งปี๑70,000)/(23ไร่ฉ.ติดถนนแดง ห่างถนนดำ1กม.ต.หว้าใหญ่ ๑50,000)/(3,000+20,000ไร่ฉ.ผืนเต็ม
ติดถนนดำยาว200ม. ติดแม่น้ำศรีสงคราม ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย๑75,000 )
2.อ.ศรีสงคราม(97ไร่@65,000บ.)/38ไร่@60,000บาท)/(43ไร่๑75,000บ โฉนดติดถ.แดงใกล้ถ.ดำมากๆ ต.เหล่าพัฒนา)/(300ไร่ฉ.ติดถนนดำ ต.ท่าบ่อ๑45,000ที่ลุ่มเล็กน้อย ติดแม่น้ำสงคราม)/(500ไร่ฉ.ติดถนนดำ ต.ท่าบ่อ ติดแม่น้ำสงคราม น้ำไม่ท่วม๑50,000)/(4,500ไร่ฉ.+นส.3 ติดแม่น้ำห่างอ.ศรีสงคราม5กม. อ.ศรีสงคราม ติดถนนแดง ห่างถนนดำ1.3กม.ไฟต้องต่อเข้า1.0กม.๑95,000บาท)/(14,333ไร่ฉ.ต.สามผง-ท่าบ่อ อ.ศรีสงคราม ติดแม่น้ำศรีสงคราม ๑75,000บาท)
3.อ.พรรณานิคม(136ไร่สวนปาล์มฉ.@100,000บ.)/(17ไร่๑120,000)/(20ไร่+ฉ.ติดถนนแดงด้านหน้าและหลัง๑70,000ต.สว่าง)/(18ไร่ฉ.ติดถนน4เลน๑1.2ล้านบาท)/(25ไร่ฉ.ถนนแดง ห่างม.5กิโลติดลำห้วย๑36,000)/(900ไร่ฉ.ติดถนนดำทางหลวงชนบทสาย บ้านสร้างหิน-นาตากลาง ต.บะฮี ๑100,000)/(51ไร่ฉ.ติดถนนแดง ห่างถนนดำ 200ม.ที่นา ต.บะฮี น้ำไม่ท่วม๑60,000)/(128ไร่ฉ.ติดเทือกเขาภูพาน ต.ไร่ ๑70,000)
4.อ.กุสุมาลย์(157ไร่ หลังมหาลัยเกษตรศาสตร์+ใกล้โรงงานน้ำตาลสกลนคร@60,000บ.)/(134ไร่๑96,000บ.)/(153ไร่ติดถนนดำ๑45,000)/(21ไร่๑490,000บ.ดฉ)
5.อ.โพนนาแก้ว(100ไร่@68,000)/(50ไร่@55,000)/
(40ไร่@45,000บ.)/(60ไร่@68,000.)/(11ไร่๑527,000)/ (11ไร่๑100,000)/(4ไร่๑550,000)/(80+27+600+2,000ไร่ฉ.๑80,000-100,000ติดถนนดำยาว200ม.ด้านข้างติดถนนแดง ห่างเจดีย์วัดโฆสมังวราราม(วัดพล.อ.ประวิทย์)1-2กม.ตั้งอยู่ อ.วังยาง อยู่ใกล้อ.โพนนาแก้วและอ.ปาปาก นครพนม)
6.อ.บ้านม่วง(60ไร่@120,000บ)/(2,499ไร่ฉ.๑70,000บ ติดถ.ดำและแม่น้ำสงครามแบ่งขายได้)/(12,000ไร่โฉนดผืนเดียว ติดถนนดำ2ด้าน สายสกล-คำตากล้าไฟ3เฟส ติดถนนแดง1ด้าน ด้านหลังติดแม่น้ำสงคราม๑80,000)/(150,000ไร่ฉ.ต.โนนสะอาด ติดถนนดำ-แดง ติดแม่น้ำสงคราม๑70,000)
7.อ.เจริญศิลป์(92ไร่@95,000บ.)/(33ไร่@95,000บาท)/ (74ไร่@63,000บาท)/(10ไร่ฉ.หน้าติดถนนดำ ข้างติดถนนแดง๑115,000โคกศิลา)/(13ไร่ฉ.ติดถนนดำ๑100,000ใกล้อบต.โคกศิลาน้ำไฟพร้อม)
8.อ.วานรนิวาส(86ไร่๑80,000บาท)/(38ไร่๑60,000บาท)/(200ไร่๑85,000บ.ดฉ)/(60ไร่นส3.แดง๑70,000)
/(500ไร่+ฉ.ติดถนนดำ๑70,000)/(98ไร่นส3.ถนนแดงห่างม.5กิโลห่างถนนดำ14กิโล๑70,000)
9.ถ.สกล-บึงกาฬ 141ไร่๑55,000บ/(21ไร่ดำ๑490,000).
10.สว่างแดนดิน (63ไร่๑95,000)/(10ไร่๑70,000)/(7.5ไร่๑160,000บ.ติดถนนดำ โฉนด เป็นสวน กลางชุมชน)
11.อ.เมือง (20ไร่๑95,000ต.เชียงเครือ)/(23ไร่๑280,000ต.หนองหาร)/(11ไร่แดง๑100,000)/(4ไร่ดำ๑580,000ต.บ้านแป้น)/(6ไร่ดำ4เลน๑2.2ล้าน)/(10ไร่๑85,000บ.ติดถ.แดงหน้ากว้าง80ม. ต.ขมิ้น)/(11ไร่+๑1,000,0009ต.พังขว้าง)/(12๑69,000บ.ดำฉ.ต.หนองลาด)/(14ไร่ฉด๑70,000ต.เชิงชุม)/(3ไร่ฉ๑126,000ต.ต้นผึ้ง)/(2.875ไไร่ฉ.ติดถนนแดง2ด้าน๑2ล้าน ต.เชียงเครือ ใกล้หอพักม.เกษตรสกล)/(45ไร่ฉ.ต.หนองลาด ติดแม่น้ำอูน ๑100,000)/(128ไร่ฉ.ติดถนนดำเชื่อมอ.เมืองไปอ.นาแก๑200,000)/(13+1ไร่ ติดถนน4เลนส์หมายเลข2029กม.1(ถนนเดียวกันกับห้างบิกซี)ห่างBic-Cสกล1.5กม./ห่างเทศบาลจังหวัด2กม.ห่างรพ.3กม. ห่างสน.4กม.๑13.85ล้านบาท)/(5ไร่ฉ.ติดถนนแดง๑.....ต.)
12.อ.นาทม ฉ.20ไร่๑100,000)/(136ไร่ฉ.ติดถนนดำสายเชื่อมอ.นาทม-อ.อากาศอำนวย ที่นา ๑40,000)/(280ไร่ฉ.+นส.3 ติดถนนสาธารณะ2ด้าน ติดลำน้ำอูน+ห้วยวังหงษ์๑40,000)
13.พังโคน(30ไร่+ฉ.หน้าติดถนนดำ45ม.หลังติดคลอง๑75,000)/(29ไร่ฉ.ติดถนนคอนกรีต ติดแม่น้ำอูนห่างต.ต้นผึ้ง4กม.ห่างอ.พังโคน11กม.)
14.อ.บ้านแพน(400ไร่ฉ+นส3.ติดแม่น้ำสงคราม๑55,000)
15.นิคมน้ำอูน(29ไร่เป็นเอกสารสิทธิ์ ติดเขื่อนน้ำอูน วิวเย็นสวยน้ำใส ห่างถนนดำ200ม. ห่างน้ำตกแม่อูน5กม.ห่างโรงเรียน3กม.๑300,000)
16.อ.นาด้วง(1,000ไร่ฉ.ติดถนนลูกรังยาว500ม.ด้านหลังติดแม่น้ำสงครามยาว400ม.๑95,000)

วันที่ลงประกาศ: 12 กันยายน 2019  09:09
วันสิ้นสุดประกาศ: 11 ธันวาคม 2019  09:09
ติดต่อเจ้าของประกาศ: (ใช้ฟอร์มติดต่อด้านล่าง)
 
อีเมลของคุณ: *
ข้อความ: *
ไฟล์แนบ:
ไฟล์ที่อนุญาติ: jpg, jpeg, gif, png, pdf, zip, rar
ขนาดไม่เกิน: 2000KB
ตัวเลขยืนยัน: *
พิมพ์ตัวเลขยืนยัน 4 ตัวลงในช่องด้านล่าง