OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / ธุรกิจ/ ขายส่ง/ กิจการ / อื่นๆ

โพลีเมอร์ (อำเภอเมือง, สมุทรสาคร)

ประกาศเลขที่# A1061452
โพลีเมอร์
ราคา: 1 บาท
ประเภทประกาศ: ขาย
สภาพสินค้า: ใหม่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 0982498851
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 19 ครั้ง

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูขนาดใหญ่
โพลีเมอร์

บริษัท เคมมิสทรี จำกัด ขาย โพลีเมอร์แอน , โพลีเมอร์แอนไอออน , โพลีเมอร์แอนไอออนิก , โพลีเมอร์ประจุลบ , Polymer anion , โพลีอะคาลาไมน์ , PAM , PCM , Polymer anionic , Polyelectrolyte , Polyacrylamide , Polymer cation , Polymer cationic, โพลีเมอร์แคท , โพลีเมอร์ แคทไอออนิก , โพลีเมอร์ แคทไอออน , โพลีเมอร์ประจุบวก , Polymer cation 

วันที่ลงประกาศ: 24 มีนาคม 2020  10:11
วันสิ้นสุดประกาศ: 22 มิถุนายน 2020  10:11
ติดต่อเจ้าของประกาศ: chemistry.waa@gmail.com