OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / ธุรกิจ/ ขายส่ง/ กิจการ / เงินกู้ด่วน/ สินเชื่อเงินสด
*** สำคัญมาก ไม่ต้องโอนเงินก่อนใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ามีแสดงว่าถูกหลอก!! ***

ใครร้อนเงินเชิญทางนี้ จะ กู้ฉุกเฉิน อย่างไรให้ผ่านเกณฑ์ธนาคาร (พระนคร, กรุงเทพมหานคร)

ประกาศเลขที่# A1094160
ราคา: ไม่ระบุ
ประเภทประกาศ: ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
สภาพสินค้า: ใหม่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 0873940404
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 53 ครั้ง

*** สำคัญมาก ไม่ต้องโอนเงินก่อนใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ามีแสดงว่าถูกหลอก!! ***

ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเป็นขาลงอีกทั้งโดนซ้ำเติมจากวิกฤตโรคระบาด ทำให้หลายๆ คนต่างประสบปัญหาทั้งเรื่องของการงาน การใช้ชีวิตและสิ่งที่สำคัญอย่าง เงิน เมื่อถึงคราวอับจนจะหยิบยืมใครก็แสนลำบาก แต่ในวันนี้ยังพอมีหวังอยู่บ้าง เมื่อธนาคารของรัฐและเอกชนบางแห่งเปิดเงื่อนไขให้ กู้ฉุกเฉิน เพื่อนำมาให้ในยามจำเป็น โดยจะหลักเกณฑ์อะไรบ้าง

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ธกส.เปิดให้ลงทะเบียนเงิน กู้ฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อวิกฤตโควิด ระยะเวลาของโครงการตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 • เป็นเกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคการเกษตร อายุ 20 ปีบริบูรณ์ 

 • มีสัญชาติไทย มีสถานที่ทำงานหรือสถานที่ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง

 • มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน สามารถติดต่อได้

 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

 • ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร โดยใช้ผลคะแนนมาพิจารณาผ่อนปรน

 • ต้องไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs)

โดยวงกู้จะได้รายละไม่เกิน 10,000 บาท การชำระหนี้คืนจะจัดเก็บเป็นรายเดือน โดยปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 งวดแรก ระยะเวลาในการชำระให้แล้วเสร็จไม่เกิน 3 ปี เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน 

 

ธนาคารกสิกรไทย กับ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ช่วยได้

หากผู้กู้มีเงินเดือนประจำขั้นต่ำเพียง 7,500 บาท ก็สามารถกู้แบบฉุกเฉินนี้ได้แล้ว โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • สัญชาติไทย มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์

 • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 7,500 บาท เป็นต้นไป

 • มีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ทั้งเบอร์มือถือส่วนตัว, เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงานและที่บ้าน

 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเงินกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ

 • เอกสารแสดงรายได้ สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน อย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน

 • เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด

 • หากมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทยตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

 • วงเงินกู้จะแปรผันตามอัตราเงินเดือนหรือรายได้ที่ได้แจ้งกับทางธนาคาร โดยเริ่มแรกจะได้วงเงินกู้ 6,000 บาท มีระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน 

 

ธนาคารไทยพานิชย์ สินเชื่อบุคคล Speedy Loan 

สินเชื่อบุคคล Speedy Loan สินเชื่อเงินสด ขอสินเชื่อออนไลน์ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน สมัครผ่านรับเงินสดเข้าบัญชีในทันที สูงสุด 5 เท่าของรายได้ ซึ่งกำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ดังนี้

 • มีอายุ 20 – 60 ปี

 • มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท 

 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ทั้งที่ทำงาน ที่บ้านและมือถือ

 

เอกสารในการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองหรือสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน

 • สำหรับเจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ - สำเนาหนังสือจดทะเบียนจากกระทรวงพานิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน 

 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่จะรับโอนเงิน

วงเงินอนุมัติเริ่มต้น 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและรายได้ที่ได้รับ สูงสุด 5,000,000 บาท ระยะเวลาในการผ่อนชำระเริ่มต้น 12 เดือน สูงสุดไม่เกิน 72 เดือน รายละเอียดสินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็วเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้โดยตรงที่ธนาคารไทยพานิชย์สาขาใกล้บ้าน

สำหรับผู้ที่สนใจจะ หาเงินด่วน บริการเงินกู้ด่วน หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดมาข้างต้น สามารถเตรียมเอกสารเข้าไปติดต่อที่ธนาคารได้โดยตรงเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ลงประกาศ: 25 มิถุนายน 2022  17:08
วันสิ้นสุดประกาศ: 23 กันยายน 2022  17:08
ติดต่อเจ้าของประกาศ: (ใช้ฟอร์มติดต่อด้านล่าง)
 
อีเมลของคุณ: *
ข้อความ: *
ไฟล์แนบ:
ไฟล์ที่อนุญาติ: jpg, jpeg, gif, png, pdf, zip, rar
ขนาดไม่เกิน: 2000KB
ตัวเลขยืนยัน: *
พิมพ์ตัวเลขยืนยัน 4 ตัวลงในช่องด้านล่าง