OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / เฟอร์นิเจอร์/ ตกแต่ง/ ก่อสร้าง / ออกแบบ/ ตกแต่งภายใน/ รับเหมาก่อสร้าง

งานก่อสร้าง งานออกแบบ งานปรับปรุงบ้าน งานร้านค้า ร้านอาหาร ซ่อมแซมต่อเติม และงาน (ปริมณทล, พระนครศรีอยุธยา)

ประกาศเลขที่# A939146
งานก่อสร้าง งานออกแบบ งานปรับปรุงบ้าน งานร้านค้า ร้านอาหาร ซ่อมแซมต่อเติม และงาน
ราคา: ไม่ระบุ
ประเภทประกาศ: รับจ้าง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 0803602447
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 95 ครั้ง

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูขนาดใหญ่
งานก่อสร้าง งานออกแบบ งานปรับปรุงบ้าน งานร้านค้า ร้านอาหาร ซ่อมแซมต่อเติม และงาน งานก่อสร้าง งานออกแบบ งานปรับปรุงบ้าน งานร้านค้า ร้านอาหาร ซ่อมแซมต่อเติม และงาน งานก่อสร้าง งานออกแบบ งานปรับปรุงบ้าน งานร้านค้า ร้านอาหาร ซ่อมแซมต่อเติม และงาน งานก่อสร้าง งานออกแบบ งานปรับปรุงบ้าน งานร้านค้า ร้านอาหาร ซ่อมแซมต่อเติม และงาน งานก่อสร้าง งานออกแบบ งานปรับปรุงบ้าน งานร้านค้า ร้านอาหาร ซ่อมแซมต่อเติม และงาน

ออกแบบ รับเหมาก่อส้าง

ปรับปรุงซ่อมแซม

สร้างตามแบบ งานบ้านกาแฟ

งานร้านค้า ร้านอาหาร และสิ่งปลูกสร้างแบบต่างๆ

มีผลงานมากว่า 100 ในช่วงเวลา 7 ปี สนใจดูผลงานจริง

และแบบต่างๆ ใน facebook knockdown home

080-3602447

 

วันที่ลงประกาศ: 4 มกราคม 2018  14:55
แก้ไขประกาศล่าสุด: 16 กรกฎาคม 2018  09:43
วันสิ้นสุดประกาศ: 11 กันยายน 2018  19:00
ติดต่อเจ้าของประกาศ: Prawatanun@yahoo.com