OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / เฟอร์นิเจอร์/ ตกแต่ง/ ก่อสร้าง

เฟอร์นิเจอร์/ ตกแต่ง/ ก่อสร้าง

 


รายการประกาศ
โต๊ะไม้ท็อปกระจก
โต๊ะไม้ท็อปกระจก (บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร)  - เฟอร์นิเจอร์/ ตกแต่ง/ ก่อสร้าง / เฟอร์นิเจอร์/ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน โต๊ะไม้ท็อปกระจก ขนาด 140 x 80 x 76 cm. ราคา 2500.-(ราคารับของเองที่ร้านจ้า) สอบถามเพิ่มเติม ทักไลน์ @mali89 เลยจ้า (มี ...
5 มกราคม 2018  13:49
ราคา : 2,500 ฿
ชั้นวางทีวี
ชั้นวางทีวี (บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร)  - เฟอร์นิเจอร์/ ตกแต่ง/ ก่อสร้าง / เฟอร์นิเจอร์/ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ชั้นวางทีวี ขนาด 150 x 45 x 45 cm. ราคา 2400.-(ราคารับของเองที่ร้านจ้า) สอบถามเพิ่มเติม ทักไลน์ @mali89 เลยจ้า (มี @ ด้า...
5 มกราคม 2018  13:48
ราคา : 2,400 ฿
โต๊ะ ท็อปไม้ขาเหล็ก
โต๊ะ ท็อปไม้ขาเหล็ก (บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร)  - เฟอร์นิเจอร์/ ตกแต่ง/ ก่อสร้าง / เฟอร์นิเจอร์/ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน โต๊ะ ท็อปไม้ขาเหล็ก ขนาด 65 × 60 × 76 ซม. ราคา 1000-.(ราคารับของเองที่ร้านจ้า) สอบถามเพิ่มเติม ทักไลน์ @mal...
5 มกราคม 2018  13:39
ราคา : 10,000 ฿
โต๊ะขาเหล็ก
โต๊ะขาเหล็ก (บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร)  - เฟอร์นิเจอร์/ ตกแต่ง/ ก่อสร้าง / เฟอร์นิเจอร์/ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน โต๊ะขาเหล็ก ขนาด 60x60x66 cm. ราคา 650.-(ราคารับของเองที่ร้านจ้า) สอบถามเพิ่มเติม ทักไลน์ @mali89 เลยจ้า (มี @ ด้านหน้าด...
5 มกราคม 2018  13:36
ราคา : 650 ฿
ถังนั่ง (เปิดได้)
ถังนั่ง (เปิดได้) (บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร)  - เฟอร์นิเจอร์/ ตกแต่ง/ ก่อสร้าง / เฟอร์นิเจอร์/ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ถังนั่ง (เปิดได้) ขนาด 40x40x44 cm. ราคา 400.-(ราคารับของเองที่ร้านจ้า) สอบถามเพิ่มเติม ทักไลน์ @mali89 เลยจ้า (มี @ ด้า...
5 มกราคม 2018  13:35
ราคา : 400 ฿
ถังนั่ง (เปิดไม่ได้)
ถังนั่ง (เปิดไม่ได้) (บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร)  - เฟอร์นิเจอร์/ ตกแต่ง/ ก่อสร้าง / เฟอร์นิเจอร์/ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ถังนั่ง (เปิดไม่ได้) ขนาด 41x41x50 cm. ราคา 400.-(ราคารับของเองที่ร้านจ้า) สอบถามเพิ่มเติม ทักไลน์ @mali89 เลยจ้า (มี @ ...
5 มกราคม 2018  13:34
ราคา : 400 ฿
โต๊ะท็อปหิน
โต๊ะท็อปหิน (บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร)  - เฟอร์นิเจอร์/ ตกแต่ง/ ก่อสร้าง / เฟอร์นิเจอร์/ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน โต๊ะท็อปหิน ขนาด 77x80x74 cm ราคา 2500.-(ราคารับของเองที่ร้านจ้า) สอบถามเพิ่มเติม ทักไลน์ @mali89 เลยจ้า (มี @ ด้านหน้าด...
5 มกราคม 2018  13:34
ราคา : 2,500 ฿
โต๊ะอเนกประสงค์
โต๊ะอเนกประสงค์ (บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร)  - เฟอร์นิเจอร์/ ตกแต่ง/ ก่อสร้าง / เฟอร์นิเจอร์/ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 60 x60x 66 cm. มี 12 ตัว ราคาตัวละ 650 (ราคารับเองที่ร้าน) สอบถามเพิ่มเติม ทักไลน์ @mali89 เลยจ้า (...
5 มกราคม 2018  13:33
ราคา : 650 ฿
เก้าอี้อเนกประสงค์
เก้าอี้อเนกประสงค์ (บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร)  - เฟอร์นิเจอร์/ ตกแต่ง/ ก่อสร้าง / เฟอร์นิเจอร์/ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เก้าอี้อเนกประสงค์ ขนาด 41x41x92 cm. มี 9 ตัว ราคา ตัวละ 350 (ราคารับเองร้าน) สอบถามเพิ่มเติม ทักไลน์ @mali89 เลยจ้า (มี...
5 มกราคม 2018  13:32
ราคา : 350 ฿
ชั้นไม้วางของ
ชั้นไม้วางของ (บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร)  - เฟอร์นิเจอร์/ ตกแต่ง/ ก่อสร้าง / เฟอร์นิเจอร์/ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ขนาด 50 x37 x 92 cm. ราคา 750 .- (ราคารับเองที่ร้าน) สอบถามเพิ่มเติม ทักไลน์ @mali89 เลยจ้า (มี @ ด้านหน้าด้วยนะจ๊ะ) Mal...
5 มกราคม 2018  13:31
ราคา : 750 ฿
เตียงนอน 6 ฟุต
เตียงนอน 6 ฟุต (บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร)  - เฟอร์นิเจอร์/ ตกแต่ง/ ก่อสร้าง / เฟอร์นิเจอร์/ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เตียงนอน ขนาด 6 ฟุต ราคา 5500.- (ราคารับของเองที่ร้าน) สอบถามเพิ่มเติม ทักไลน์ @mali89 เลยจ้า (มี @ ด้านหน้าด้วยนะจ๊ะ) M...
5 มกราคม 2018  13:30
ราคา : 5,500 ฿
เตียงนอน 5 ฟุต
เตียงนอน 5 ฟุต (บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร)  - เฟอร์นิเจอร์/ ตกแต่ง/ ก่อสร้าง / เฟอร์นิเจอร์/ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เตียงนอน ขนาด 5 ฟุต ราคา 4500.- (ราคารับของเองที่ร้าน) สอบถามเพิ่มเติม ทักไลน์ @mali89 เลยจ้า (มี @ ด้านหน้าด้วยนะจ๊ะ) M...
5 มกราคม 2018  13:29
ราคา : 4,500 ฿
เตียงนอน 3.5 ฟุต
เตียงนอน 3.5 ฟุต (บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร)  - เฟอร์นิเจอร์/ ตกแต่ง/ ก่อสร้าง / เฟอร์นิเจอร์/ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ขนาด 3.5 ฟุต ราคา 3500.- (ราคารับของเองที่ร้าน) สอบถามเพิ่มเติม ทักไลน์ @mali89 เลยจ้า (มี @ ด้านหน้าด้วยนะจ๊ะ) Mali89 S...
5 มกราคม 2018  13:28
ราคา : 3,500 ฿
โต๊ะกลางไม้
โต๊ะกลางไม้ (บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร)  - เฟอร์นิเจอร์/ ตกแต่ง/ ก่อสร้าง / เฟอร์นิเจอร์/ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน โต๊ะกลางไม้ ขนาด 90x55x44 cm. ราคา 950.- (ราคารับของเองที่ร้าน) สอบถามเพิ่มเติม ทักไลน์ @mali89 เลยจ้า (มี @ ด้านหน้าด้ว...
5 มกราคม 2018  13:27
ราคา : 950 ฿
ตู้ลิ้นชัก
ตู้ลิ้นชัก (บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร)  - เฟอร์นิเจอร์/ ตกแต่ง/ ก่อสร้าง / เฟอร์นิเจอร์/ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ตู้ลิ้นชัก ขนาด 80x45x80 cm. ราคา 1800.- (ราคารับของเองที่ร้าน) สอบถามเพิ่มเติม ทักไลน์ @mali89 เลยจ้า (มี @ ด้านหน้าด้ว...
5 มกราคม 2018  13:26
ราคา : 1,800 ฿
โต๊ะกลางกระจก
โต๊ะกลางกระจก (บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร)  - เฟอร์นิเจอร์/ ตกแต่ง/ ก่อสร้าง / เฟอร์นิเจอร์/ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน โต๊ะกลางกระจก ขนาด 60x60x45 cm. ราคา 1500.-(ราคารับของเองที่ร้านจ้า) สอบถามเพิ่มเติม ทักไลน์ @mali89 เลยจ้า (มี @ ด้านหน...
5 มกราคม 2018  13:25
ราคา : 1,500 ฿
ชั้นใส่ของ
ชั้นใส่ของ (บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร)  - เฟอร์นิเจอร์/ ตกแต่ง/ ก่อสร้าง / เฟอร์นิเจอร์/ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ตู้เก็บของ ขนาด 80x36x196 cm ราคา 2900.-(ราคารับของเองที่ร้านจ้า) สอบถามเพิ่มเติม ทักไลน์ @mali89 เลยจ้า (มี @ ด้านหน้าด...
5 มกราคม 2018  13:24
ราคา : 2,900 ฿
ตั่งไม้สักใหญ่ พร้อมเบาะยางพารา
ตั่งไม้สักใหญ่ พร้อมเบาะยางพารา (บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร)  - เฟอร์นิเจอร์/ ตกแต่ง/ ก่อสร้าง / เฟอร์นิเจอร์/ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ตั่งไม้สักใหญ่ พร้อมเบาะยางพารา ขนาด 200x100x98 cm. ราคา 13900.-(ราคารับของเองที่ร้านจ้า) สอบถามเพิ่มเติม ทักไลน์ @mali8...
5 มกราคม 2018  13:18
ราคา : 13,900 ฿
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ 4 ที่นั่ง
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ 4 ที่นั่ง (บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร)  - เฟอร์นิเจอร์/ ตกแต่ง/ ก่อสร้าง / เฟอร์นิเจอร์/ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน โต๊ะพร้อมเก้าอี้ 4 ที่นั่ง ขนาดโต๊ะ 60x60x74 cm. ขนาดเก้าอี้ 52x45x86 cm. ราคา 4900.-(ราคารับของเองที่ร้านจ้า) สอบถา...
5 มกราคม 2018  13:16
ราคา : 4,900 ฿
โต๊ะท็อปไม้ขาจักร
โต๊ะท็อปไม้ขาจักร (บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร)  - เฟอร์นิเจอร์/ ตกแต่ง/ ก่อสร้าง / เฟอร์นิเจอร์/ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน โต๊ะท็อปไม้ขาจักร ขนาด 94x54x87 cm. ราคา 1700.-(ราคารับของเองที่ร้านจ้า) สอบถามเพิ่มเติม ทักไลน์ @mali89 เลยจ้า (มี @ ด้...
5 มกราคม 2018  13:14
ราคา : 1,700 ฿
เก้าอี้สำนักงาน
เก้าอี้สำนักงาน (บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร)  - เฟอร์นิเจอร์/ ตกแต่ง/ ก่อสร้าง / เฟอร์นิเจอร์/ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 54x41x88 cm ราคา 750.-(ราคารับของเองที่ร้านจ้า) สอบถามเพิ่มเติม ทักไลน์ @mali89 เลยจ้า (มี @ ด้านหน...
5 มกราคม 2018  11:03
ราคา : 750 ฿
ตู้เหล็ก Lucky
ตู้เหล็ก Lucky (บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร)  - เฟอร์นิเจอร์/ ตกแต่ง/ ก่อสร้าง / เฟอร์นิเจอร์/ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ตู้เหล็ก Lucky ขนาด 119 x 40 x 96 cm ราคา 2600.-(ราคารับของเองที่ร้านจ้า) สอบถามเพิ่มเติม ทักไลน์ @mali89 เลยจ้า (มี @ ด...
5 มกราคม 2018  11:02
ราคา : 2,600 ฿
ชั้นวางของ
ชั้นวางของ (บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร)  - เฟอร์นิเจอร์/ ตกแต่ง/ ก่อสร้าง / เฟอร์นิเจอร์/ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ชั้นวางของ ขนาด 48 x 40 x 212 cm. ราคา 1000 .- (ราคารับสินค้าที่ร้านค่ะ) สอบถามเพิ่มเติม ทักไลน์ @mali89 เลยจ้า (มี @ ด้...
5 มกราคม 2018  10:54
ราคา : 1,000 ฿
โต๊ะไม้วางของ
โต๊ะไม้วางของ (บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร)  - เฟอร์นิเจอร์/ ตกแต่ง/ ก่อสร้าง / เฟอร์นิเจอร์/ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน โต๊ะไม้วางของ ขนาด 150 x 55 x 82 cm. ราคา 4200.-(ราคารับของเองที่ร้านจ้า) สอบถามเพิ่มเติม ทักไลน์ @mali89 เลยจ้า (มี @ ด...
5 มกราคม 2018  10:53
ราคา : 4,200 ฿
พีริชเทรดดิ้ง จำหน่ายไฟฟ้า ชุดนีออน ขั้วไฟ เบรกเกอร์ คัทเอาท์ ท่อหดยี่ห้อWOER
พีริชเทรดดิ้ง จำหน่ายไฟฟ้า ชุดนีออน ขั้วไฟ เบรกเกอร์ คัทเอาท์ ท่อหดยี่ห้อWOER (บางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร)  - เฟอร์นิเจอร์/ ตกแต่ง/ ก่อสร้าง / เฟอร์นิเจอร์/ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า Hardware ไฟฟ้า มีทั้ง ช้าง , VENA , VETO , Mitsubishi , Fuji , Philips , Toshiba , ABB , TEND , BEND...
26 ตุลาคม 2011  13:04
ราคา : ไม่ระบุ
พีริชเทรดดิ้ง จำหน่าย PENTACO COLT NEWSTAR GLORY MAXSTAR ARCH กุญแจCL
พีริชเทรดดิ้ง จำหน่าย PENTACO COLT NEWSTAR GLORY MAXSTAR ARCH กุญแจCL (บางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร)  - เฟอร์นิเจอร์/ ตกแต่ง/ ก่อสร้าง / เฟอร์นิเจอร์/ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ขายส่ง บานพับสแตนเลส เหล็กรมดำ ลูกบิดประตู คานผลักประตูหนีไฟ กุญแจตู้ กลอนสแตนเลส มือจับประตู กันชน โช้คอัพ ตาแมว กลอนโซ...
26 ตุลาคม 2011  13:00
ราคา : ไม่ระบุ
ชั้นเก็บของ (บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร)  - เฟอร์นิเจอร์/ ตกแต่ง/ ก่อสร้าง / เฟอร์นิเจอร์/ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ชั้นเก็บของ ขนาด 80 x 35 x 180 cm. ราคา 2900.-(ราคารับของเองที่ร้านจ้า) สอบถามเพิ่มเติม ทักไลน์ @mali89 เลยจ้า (มี @ ด้า...
5 มกราคม 2018  10:33
ราคา : 2,900 ฿
ตู้เก็บของ
ตู้เก็บของ (บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร)  - เฟอร์นิเจอร์/ ตกแต่ง/ ก่อสร้าง / เฟอร์นิเจอร์/ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ตู้เก็บของ ขนาด 80 × 44 × 150 ซม. ราคา 2900.-(รับเองไม่รวมส่งค่ะ) สอบถามเพิ่มเติม ทักไลน์ @mali89 เลยจ้า (มี...
5 มกราคม 2018  10:31
ราคา : 2,900 ฿
โซฟาตัวแอล pu หนังช้างผิวนิ่ม
โซฟาตัวแอล pu หนังช้างผิวนิ่ม (บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร)  - เฟอร์นิเจอร์/ ตกแต่ง/ ก่อสร้าง / เฟอร์นิเจอร์/ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน โซฟาตัวแอล pu หนังช้างผิวนิ่ม ปรับพนักพิงได้ 3 ระดับ มีช่องวางแก้ว ช่องเท้าแขนเปิดเก็บของได้ นั่งนุ่ม นอนสบาย ขนาด 236 &...
5 มกราคม 2018  10:30
ราคา : 10,900 ฿
ตู้วางทีวี
ตู้วางทีวี (บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร)  - เฟอร์นิเจอร์/ ตกแต่ง/ ก่อสร้าง / เฟอร์นิเจอร์/ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ตู้วางทีวี ขนาด 121 × 40 × 62 ซม. ราคา 2400.-(รับเองไม่รวมส่งค่ะ) สอบถามเพิ่มเติม ทักไลน์ @mali89 เลยจ้า (มี...
5 มกราคม 2018  10:29
ราคา : 2,400 ฿