OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance

งานประจำ/ Part Time/ Freelance

 


ถึง
ทางเว็บ Market2Easy ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัว
และผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

รายการประกาศ เงินเดือน
Sale Officer (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1....
25 กันยายน 2021  10:08
 12,000 ฿
รับฝ่ายการตลาด (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ คุณสมบัติ 1. อายุ 20 ปีขึ้...
23 กันยายน 2021  14:10
 12,000 ฿
Marketing การตลาด (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1. PRต้อ...
24 กันยายน 2021  11:33
 12,000 ฿
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (สาขาหาดใหญ่) (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ คุณสมบัติ 1. อายุ 20 ปีขึ้...
24 กันยายน 2021  10:29
 12,000 ฿
เจ้าหน้าทีฝ่ายการตลาด(ด่วน) (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิตหลายฝ่าย คุณสมบัติ 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป 2. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 3. วุฒิการศึกษา ปวช....
24 กันยายน 2021  10:08
 12,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิตหลายฝ่าย คุณสมบัติ 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป 2. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 3. วุฒิการศึกษา ปวช....
21 กันยายน 2021  10:31
 15,000 ฿
เปิดรับสมัครพนักงานประจำ​ออฟฟิต (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน รายได้เฉลี่ย 9,000-15,000บาท / เดือน คุณสมบัติ 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป 2. ไม่จำ...
15 กันยายน 2021  12:40
 12,000 ฿
พนักงานต้อนรับ(หาดใหญ่) (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิตหลายฝ่าย 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป 2. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 3. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป (ไม...
18 กันยายน 2021  10:42
 12,000 ฿
Sale & Marketing (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1. PRต้อ...
18 กันยายน 2021  10:11
 12,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิตหลายฝ่าย 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป 2. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 3. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป (ไม...
18 กันยายน 2021  10:06
 12,000 ฿
พนักงานฝ่ายสื่อโฆษณา (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิตหลายฝ่าย 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป 2. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 3. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป (ไม...
17 กันยายน 2021  16:09
 15,000 ฿
พนักงานงานฝ่ายการตลาด (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1. PRต้อ...
17 กันยายน 2021  16:08
 12,000 ฿
รับสมัพนักงานประชาสัมพันธ์ทั่วไป (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิตหลายฝ่าย * รายได้เฉลี่ย 9,000-15,000บาท / เดือน คุณสมบัติ 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป 2....
17 กันยายน 2021  15:54
 12,000 ฿
พนักงานจัดการทั่วไป (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1. PRต้อ...
17 กันยายน 2021  10:47
 12,000 ฿
รับสมัครพนักงานฝ่าย ไอที (อำเภอเมือง, สงขลา) บริษัทต้องการเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิตหลายฝ่าย คุณสมบัติ 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป 2. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 3. วุฒิการศึกษา ปวช....
15 กันยายน 2021  12:38
 15,000 ฿
รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1. PRต้อ...
15 กันยายน 2021  11:06
 12,000 ฿
พนักงานประสานงานออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1. PRต้อ...
10 กันยายน 2021  10:25
 12,000 ฿
รับพนักงานฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1. PRต้อ...
9 กันยายน 2021  13:54
 12,000 ฿
พนักงานประจำออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1. PRต้อ...
9 กันยายน 2021  11:27
 12,000 ฿
พนักงานขาย(งานออฟฟิศ) (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1. PRต้อ...
8 กันยายน 2021  14:21
 12,000 ฿
รับสมัครงานฝ่ายประชาสัมพันธ์/ต้อนรับ (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1. PRต้อ...
7 กันยายน 2021  11:49
 12,000 ฿
รับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1....
7 กันยายน 2021  10:33
 12,000 ฿
เจ้าหน้าที่การตลาด(หลายอัตรา) (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1. PRต้อนร...
6 กันยายน 2021  11:51
 12,000 ฿