OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance

งานประจำ/ Part Time/ Freelance

 


ถึง
ทางเว็บ Market2Easy ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัว
และผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

รายการประกาศ เงินเดือน
รับฝ่ายสื่อโฆษณา (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครงาน ลักษณะงานเบื้องต้น - พนักงานตอนรับ - รับโทรศัพท์ - ประสานงาน คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป 2. ...
15 มิถุนายน 2022  12:17
 15,000 ฿
พนักงานประชาสัมพันธ์ (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการเจ้าหน้าที่ช่วยงานในออฟฟิศหลายตำแหน่ง คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ...
15 มิถุนายน 2022  12:17
 15,000 ฿
การตลาดทั่วไป (หาดใหญ่, สงขลา) หน้าที่ การประชาสัมพันธ์ และประสานงานทั่วไป งานเอกสารทั่วไปภายในออ...
15 มิถุนายน 2022  10:55
 14,000 ฿
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ยินดีรับนศ.จบใหม่) (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ ทราบผลทันที) ลักษณะงาน PR ต้อนรับ รับโทรศัพท์ ...
15 มิถุนายน 2022  10:52
 12,000 ฿
พนักงานออฟฟิศ ด่วนมาก (หาดใหญ่, สงขลา) รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ จำนวนหลายอัตรา รายได้ 10,0000 – 20,0000 บาท/เดือน ตามความสามารถสนใจติดต่อ คุณ ธวัลร...
15 มิถุนายน 2022  10:27
 10,000 ฿
รับพนักงานบริการลูกค้า (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครงาน ลักษณะงานเบื้องต้น - พนักงานตอนรับ - รับโทรศัพท์ - ประสานงาน คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป 2. ...
15 มิถุนายน 2022  10:27
 15,000 ฿
พนักงานต้อนรับ/ประชาสัมพันธ์ ด่วน (หาดใหญ่, สงขลา) ประกาศบริษัทขยายสาขาเปิดรับผู้สมัครหลายตำแหน่งหลายอัตราทั้ง Full time และ Part time เงินเดือนขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานและควา...
14 มิถุนายน 2022  15:26
 15,000 ฿
รัยสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครงาน ลักษณะงานเบื้องต้น - พนักงานตอนรับ - รับโทรศัพท์ - ประสานงาน คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 20 ป...
14 มิถุนายน 2022  14:52
 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประสานงาน/สื่อโฆษณา (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครงานด่วน!! บริษัทเปิดใหม่ต้องการผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งพนักงาน Full time-Part time คุณสมบัติ ☑️เพศช...
14 มิถุนายน 2022  13:48
 18,000 ฿
พนักงานธุรการเอกสารทั่วไป (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครงานด่วน!! บริษัทเปิดใหม่ต้องการผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งพนักงาน Full time-Part time คุณสมบัติ ☑️เพศช...
14 มิถุนายน 2022  13:30
 15,000 ฿
พนักงานต้อนรับ ด่วน (หาดใหญ่, สงขลา) ประกาศบริษัทขยายสาขาเปิดรับผู้สมัครหลายตำแหน่งหลายอัตราทั้ง Full time และ Part time เงินเดือนขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานและควา...
14 มิถุนายน 2022  12:37
 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ ด่วนมาก (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัคร พนักงานหลายอัตรามีทั้ง Full-time รายได้เฉลี่ย 10,000 - 20,000 บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สมัคร ...
14 มิถุนายน 2022  12:27
 13,000 ฿
ด่วน ประสานงานในออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครงาน ลักษณะรายละเอียดงาน 1.Pr ต้อนรับ 2.รับโทรศัพท์ ...
14 มิถุนายน 2022  12:07
 15,000 ฿
รัยสมัครงาน ตำแหน่ง การขาย (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครงาน ลักษณะงานเบื้องต้น - พนักงานตอนรับ - รับโทรศัพท์ - ประสานงาน คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป 2. ...
14 มิถุนายน 2022  12:07
 15,000 ฿
พนักงานธุรการเอกสารทั่วไปภายในออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา) รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ จำนวนหลายอัตรา รายได้ 10,0000 – 20,0000 บาท/เดือน ตามความสามารถ สนใจติดต่อ คุณ มีมี...
14 มิถุนายน 2022  11:52
 12,000 ฿
พนักงานต้อนรับประจำออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา) รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ จำนวนหลายอัตรา รายได้ 10,0000 – 20,0000 บาท/เดือน ตามความสามารถสนใจติดต่อ คุณ ธวัลร...
14 มิถุนายน 2022  11:52
 12,000 ฿
ต้อนรับ + ประชาสัมพันธ์ (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครงาน คุณสมบัติ ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวช/...
14 มิถุนายน 2022  10:45
 15,000 ฿
ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่สื่อโฆษณา (หาดใหญ่, สงขลา) ลักษณะงาน PR ต้อนรับ รับโทรศัพท์ ประสานงานทั่วไป สื่อโฆษณาทั่วไป ...
14 มิถุนายน 2022  10:26
 16,000 ฿
พนักงานการตลาด (หาดใหญ่, สงขลา) คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา รับผิดชอบงาน ...
14 มิถุนายน 2022  10:22
 16,000 ฿
งานประชาสัมพันธ์/ต้อนรับ (หาดใหญ่, สงขลา) ประกาศ เปิดรับสมคัรงาน หน้าที่ การประชาสัมพันธ์ และประสานงานทั่วไป งานเอกสารทั่วไปภายในออฟฟิศ PR ต้อนรับ และให้...
14 มิถุนายน 2022  10:20
 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ Admin office ด่วน (หาดใหญ่, สงขลา) ประกาศบริษัทขยายสาขาเปิดรับผู้สมัครหลายตำแหน่งหลายอัตราทั้ง Full time และ Part time เงินเดือนขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานและควา...
13 มิถุนายน 2022  17:23
 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ Admin officeด่วน (หาดใหญ่, สงขลา) ประกาศบริษัทขยายสาขาเปิดรับผู้สมัครหลายตำแหน่งหลายอัตราทั้ง Full time และ Part time เงินเดือนขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานและควา...
13 มิถุนายน 2022  16:38
 10,000 ฿
พนักงานประสานงานภายในออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก ทั้ง Part time/Full time นักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ เนื้องจากบริษัทได้ทำการขยายสาขา *ก่...
13 มิถุนายน 2022  15:53
 12,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประสานงานด่วน (หาดใหญ่, สงขลา) ประกาศบริษัทขยายสาขาเปิดรับผู้สมัครหลายตำแหน่งหลายอัตราทั้ง Full time และ Part time เงินเดือนขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานและควา...
13 มิถุนายน 2022  15:20
 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (หาดใหญ่, สงขลา) ประกาศบริษัทขยายสาขาเปิดรับผู้สมัครหลายตำแหน่งหลายอัตราทั้ง Full time และ Part time เงินเดือนขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานและควา...
13 มิถุนายน 2022  15:13
 10,000 ฿
พนักงานต้อนรับประจำออฟฟิศ ด่วนมาก (หาดใหญ่, สงขลา) ประกาศบริษัทขยายสาขาเปิดรับผู้สมัครหลายตำแหน่งหลายอัตราทั้ง Full time และ Part time เงินเดือนขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานและควา...
13 มิถุนายน 2022  15:03
 10,000 ฿
พนักงานจัดทำสื่อ (หาดใหญ่, สงขลา) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ - บริษัทต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตรา ทั้ง Full time/Part time หลายตำแหน่ง ** คุณสมบัติ ** : ...
13 มิถุนายน 2022  14:45
 15,000 ฿
พนักงานต้อนรับประจำออฟฟิศ ด่วน (หาดใหญ่, สงขลา) ประกาศบริษัทขยายสาขาเปิดรับผู้สมัครหลายตำแหน่งหลายอัตราทั้ง Full time และ Part time เงินเดือนขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานและควา...
13 มิถุนายน 2022  14:23
 10,000 ฿
เจ้าหน้าที่ Admin office ด่วนมาก (หาดใหญ่, สงขลา) ประกาศบริษัทขยายสาขาเปิดรับผู้สมัครหลายตำแหน่งหลายอัตราทั้ง Full time และ Part time เงินเดือนขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานและควา...
13 มิถุนายน 2022  13:26
 10,000 ฿
พนักงานต้อนรับประจำออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา) ประกาศบริษัทขยายสาขาเปิดรับผู้สมัครหลายตำแหน่งหลายอัตราทั้ง Full time และ Part time เงินเดือนขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานและควา...
13 มิถุนายน 2022  13:23
 10,000 ฿