OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance

งานประจำ/ Part Time/ Freelance

 


ถึง
ทางเว็บ Market2Easy ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัว
และผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

รายการประกาศ เงินเดือน
รับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาด (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1. PRต...
11 ตุลาคม 2021  15:53
 12,000 ฿
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1. PRต้อ...
11 ตุลาคม 2021  15:53
 12,000 ฿
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1. PRต้อนรับ...
11 ตุลาคม 2021  15:12
 12,000 ฿
รับเจ้าหน้าที่ประสานงานออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1. PR...
11 ตุลาคม 2021  15:00
 12,000 ฿
คุณธิดาภรณ์ (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทขยายสาขาเพิ่ม สาขาหาดใหญ่ เปิดรับสมัครฝ่ายต้อนรับ/PR (หาดใหญ่) รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน**สนใจติดต่อคุณ...
11 ตุลาคม 2021  11:47
 12,000 ฿
เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน ด่วน (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1. PRต้อ...
11 ตุลาคม 2021  11:34
 12,000 ฿
พนักงานจัดเอกสาร (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1. PRต้อ...
9 ตุลาคม 2021  11:20
 12,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และทำสื่อโฆษณา *ด่วน* (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1. PRต้อ...
8 ตุลาคม 2021  14:58
 12,000 ฿
พนักงานจัดเอกสารในออฟฟิต ด่วน (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1. PRต้อ...
8 ตุลาคม 2021  14:29
 12,000 ฿
เจ้าหน้าทีต้อนรับลูกค้าในออฟฟิต ด่วน (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1. PRต้อ...
8 ตุลาคม 2021  11:44
 12,000 ฿
ฝ่ายประสานงาน (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1. PRต้อ...
7 ตุลาคม 2021  15:20
 12,000 ฿
เจ้าที่ประสานงาน (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1. PRต้อ...
7 ตุลาคม 2021  11:54
 12,000 ฿
งานฝีมือทำสบู่แฟนซี ค่าจ้างร้อยละ1,500บาท รับงานไปทำที่บ้านได้ อาชีพเสริม
งานฝีมือทำสบู่แฟนซี ค่าจ้างร้อยละ1,500บาท รับงานไปทำที่บ้านได้ อาชีพเสริม (สายไหม, กรุงเทพมหานคร) บ้านสบู่แฟนซี รับสอนทำสบู่แฟนซี เปิดรับคนที่สนใจอยากเรียนทำสบู่แฟนซี เพื่อทำอาชีพเสริมที่บ้าน หางานทำที่บ้าน ไม่อยากเ...
27 ตุลาคม 2020  15:11
 -
รับสมัครพนักงานประจำออฟฟิส (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิส หลายฝ่าย * รายได้เฉลี่ย 9,000-15,000บาท / เดือน คุณสมบัติ 1.อายุ 20 ปีขึ้นไป 2....
6 ตุลาคม 2021  14:49
 13,000 ฿
ประสานงานในออฟฟิต (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1. PRต้อ...
6 ตุลาคม 2021  12:39
 12,000 ฿
ประสานงานในออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1. PRต้อ...
5 ตุลาคม 2021  12:59
 12,000 ฿
ประชาสัมพันธ์ (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1. PRต้อ...
5 ตุลาคม 2021  12:58
 12,000 ฿
การตลาด (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1. PRต้อ...
5 ตุลาคม 2021  11:56
 10,000 ฿
รับสมัครพนักงานประชาสัมพันธ์ (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิตหลายฝ่าย คุณสมบัติ 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป 2. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 3. วุฒิการศึกษา ปวช....
4 ตุลาคม 2021  11:25
 12,000 ฿
ประสานงานออฟฟิศหลายตำแหน่ง (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1. PRต้อ...
2 ตุลาคม 2021  09:58
 12,000 ฿
พนักงานฝ่ายขาย(หาดใหญ่) (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิตหลายฝ่าย คุณสมบัติ 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป 2. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 3. วุฒิการศึกษา ปวช....
2 ตุลาคม 2021  08:54
 12,000 ฿
พนักงานทั่วไป(ด่วน) (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศหลายฝ่าย คุณสมบัติ 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป 2. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 3. วุฒิการศึกษา ปวช....
29 กันยายน 2021  14:01
 12,000 ฿
ประสานงานในออฟฟิศ(หาดใหญ่) (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิตหลายฝ่าย คุณสมบัติ 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป 2. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 3. วุฒิการศึกษา ปวช....
28 กันยายน 2021  10:29
 12,000 ฿
พนักงานแผนกการตลาด (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ คุณสมบัติ 1. อายุ 20 ปีขึ้...
27 กันยายน 2021  19:56
 12,000 ฿
พนักงานการตลาด (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ คุณสมบัติ 1. อายุ 20 ปีขึ้...
27 กันยายน 2021  17:28
 12,000 ฿
พนักงานทั่วไป (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิตหลายฝ่าย คุณสมบัติ 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป 2. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 3. วุฒิการศึกษา ปวช....
27 กันยายน 2021  10:24
 12,000 ฿
เจ้าหน้าที่การขาย (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิตหลายฝ่าย คุณสมบัติ 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป 2. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 3. วุฒิการศึกษา ปวช....
27 กันยายน 2021  08:44
 12,000 ฿
พนักงานฝ่ายการตลาด (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ คุณสมบัติ 1. อายุ 20 ปีขึ้...
26 กันยายน 2021  13:43
 12,000 ฿
พนักงานประชาสัมพันธ์ประจำออฟฟิต (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ คุณสมบัติ 1. อายุ 20 ปีขึ้...
25 กันยายน 2021  12:22
 12,000 ฿
Sale Officer (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1....
25 กันยายน 2021  10:08
 12,000 ฿