OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance

งานประจำ/ Part Time/ Freelance

 


ถึง
ทางเว็บ Market2Easy ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัว
และผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

รายการประกาศ เงินเดือน
รับสมัครฝ่ายขายออนไลน์ (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครหลายตำแหน่ง คุณสมบัติดังนี้ 1. อายุ20 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาอนุปริญญา-ปริญญาตรี 3. มีความสามารถพื้นฐาน...
30 ตุลาคม 2021  10:59
 12,000 ฿
เปิดรับฝ่ายประชาสัมพันธ์ (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงานหลายอัตรา คุณสมบัติ 1. อายุ20ปีข...
29 ตุลาคม 2021  14:05
 10,000 ฿
เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงานหลายอัตรา คุณสมบัติ 1. อายุ20ปีข...
29 ตุลาคม 2021  14:05
 10,000 ฿
เปิดรับสมัครประสานงานในออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครหลายตำแหน่ง คุณสมบัติดังนี้ 1. อายุ20 ปีขึ้นไป 2. วุฒิก...
28 ตุลาคม 2021  12:51
 12,000 ฿
เปิดรับสมัครฝ่ายขายด่วน (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครหลายตำแหน่ง คุณสมบัติดังนี้ 1. อายุ20 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาอนุปริญญา-ปริญญาตรี 3. มีความสามารถพื้นฐาน...
27 ตุลาคม 2021  14:23
 12,000 ฿
พนักงานงานฝ่ายการตลาด (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1. PRต้อ...
27 ตุลาคม 2021  11:32
 10,000 ฿
เปิดรับสมัครการตลาด (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครหลายตำแหน่ง คุณสมบัติดังนี้ 1. อายุ20 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาอนุปริญญา-ปริญญาตรี 3. มีความสามารถพื้นฐาน...
27 ตุลาคม 2021  11:21
 12,000 ฿
รับสมัครประสานงานในออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครหลายตำแหน่ง คุณสมบัติดังนี้ 1. อายุ20 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาอนุปริญญา-ปริญญาตรี 3. มีความสามารถพื้นฐาน...
26 ตุลาคม 2021  13:58
 12,000 ฿
พนักงานฝ่ายประสานงาน (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1. PRต้อ...
26 ตุลาคม 2021  09:54
 12,000 ฿
เปิดรับสมัครสื่อโฆษณาด่วน (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครหลายตำแหน่ง คุณสมบัติดังนี้ 1. อายุ20 ปีขึ้นไป 2. วุฒิก...
25 ตุลาคม 2021  14:28
 12,000 ฿
เปิดรับสมัครงานประชาสัมพันธ์ (หาดใหญ่, สงขลา) คุณสมบัติดังนี้ 1. เพศชาย/หญิงอายุ20 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาอนุปริญ...
25 ตุลาคม 2021  12:47
 13,000 ฿
เปิดรับสมัครการตลาดหาดใหญ่ ด่วน*** (หาดใหญ่, สงขลา) คุณสมบัติดังนี้ 1. เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป 2.วุฒิการศึกษาอนุปริญญา-ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 3. มีค...
25 ตุลาคม 2021  11:12
 15,000 ฿
การตลาด (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครหลายตำแหน่ง คุณสมบัติดังนี้ 1. อายุ20 ปีขึ้นไป 2. วุฒิก...
24 ตุลาคม 2021  17:01
 15,000 ฿
รับสมัครสื่อโฆษณาด่วนค่ะ (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครหลายตำแหน่ง คุณสมบัติดังนี้ 1. อายุ20 ปีขึ้นไป 2. วุฒิก...
24 ตุลาคม 2021  11:56
 15,000 ฿
**ด่วน** รับสมัครพนักงานฝ่ายการตลาด (หาดใหญ่, สงขลา) คุณสมบัติดังนี้ 1. เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป 2.วุฒิการศึกษาอนุปริญญา-ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 3. มีค...
23 ตุลาคม 2021  15:48
 15,000 ฿
เปิดรับสมัครปสะสานงานในออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครหลายตำแหน่ง คุณสมบัติดังนี้ 1. อายุ20 ปีขึ้นไป 2. วุฒิก...
23 ตุลาคม 2021  15:11
 15,000 ฿
เปิดรับสมัครประสานงานในออฟฟิศด่วน (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครหลายตำแหน่ง คุณสมบัติดังนี้ 1. อายุ20 ปีขึ้นไป 2. วุฒิก...
23 ตุลาคม 2021  12:24
 15,000 ฿
เปิดรับประชาสัมพันธ์ **ด่วน** (หาดใหญ่, สงขลา) คุณสมบัติดังนี้ 1. เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาอนุปริญญา-ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 3. ...
23 ตุลาคม 2021  12:09
 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-เอกสาร (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิตหลายฝ่าย * รายได้เฉลี่ย 9,000-15,000บาท / เดือน คุณสมบัติ 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป 2. ...
22 ตุลาคม 2021  10:59
 12,000 ฿
งานเอกสาร ด่วน (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิตหลายฝ่าย * รายได้เฉลี่ย 9,000-15,000บาท / เดือน คุณสมบัติ 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป 2....
22 ตุลาคม 2021  10:33
 12,000 ฿
รับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์ (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัท เปิดรับฝ่ายประสานงานออฟฟิศด่วน ลักษณะงาน 1.ช่วยงานด้านเอกสารต่างๆและคุยงานกับลูกค้า 2.ทำ full time. / part...
21 ตุลาคม 2021  12:10
 10,000 ฿
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัท เปิดรับฝ่ายประสานงานออฟฟิศด่วน ลักษณะงาน1.ช่วยงานด้านเอกสารต่างๆและคุยงานกับลูกค้า 2.ทำ full time. / part tim...
21 ตุลาคม 2021  12:02
 10,000 ฿
พนักงานประสานงานประจำออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา) ต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมาก ทั้ง Full Time – Part Time เปิดรับด่วน ลักษณะงาน 1. ต้อนรับลูกค้า 2. ประสานงานในอ...
19 ตุลาคม 2021  22:04
 12,000 ฿
ฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์ ด่วน (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิตหลายฝ่าย * รายได้เฉลี่ย 9,000-15,000บาท / เดือน คุณสมบัติ 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป 2....
19 ตุลาคม 2021  14:56
 12,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิตหลายฝ่าย (สงขลา) บริษัทต้องการเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิตหลายฝ่าย * รายได้เฉลี่ย 8,000-20,000บาท / เดือน คุณสมบัติ 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป ...
18 ตุลาคม 2021  14:48
 13,000 ฿
เปิดรับสมัครพนักงานประชาสัมพันธ์ (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิตหลายฝ่าย * รายได้เฉลี่ย 8,000-20,000บาท / เดือน คุณสมบัติ 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป 2....
18 ตุลาคม 2021  14:48
 13,000 ฿
PR/ประชาสัมพันธ์ (หาดใหญ่, สงขลา) รับสมัครพนักงานประจำออฟฟิศ หน้าที่รับผิดชอบ 1. PRต้อนรับ 2. รับโทรศัพท์ 3. ประสานงานทั่วไป 4. สื่อโฆษณา 5. เอก...
18 ตุลาคม 2021  13:34
 12,000 ฿
ฝ่ายขาย (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิตหลายฝ่าย * รายได้เฉลี่ย 9,000-15,000บาท / เดือน คุณสมบัติ 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป 2....
16 ตุลาคม 2021  10:18
 12,000 ฿
งานออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1. PRต้อ...
14 ตุลาคม 2021  10:03
 12,000 ฿
รับพนักงานประจำออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1. PRต้อ...
13 ตุลาคม 2021  09:55
 12,000 ฿