OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance

งานประจำ/ Part Time/ Freelance

 


ถึง
ทางเว็บ Market2Easy ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัว
และผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

รายการประกาศ เงินเดือน
พนักงานต้อนรับประจำออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครด่วน!!!!!!! พนักงานหลายอัตรามีทั้ง Full-time รายได้เฉลี่ย 10,000 - 20,000 บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถของ...
22 มิถุนายน 2022  13:43
 12,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา) รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ จำนวนหลายอัตรา รายได้ 10,000 – 20,000 บาท/เดือน ตามความสามารถสนใจติดต่อ คุณ กนกพร โ...
22 มิถุนายน 2022  12:03
 13,000 ฿
รับสมัครฝ่ายการตลาด (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครงาน​ รายละเอียดงาน 1.Prต้อนรับ 2.ประสานงานในออฟฟิศ ...
22 มิถุนายน 2022  10:41
 15,000 ฿
พนง.การตลาด (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครงาน ลักษณะงานเบื้องต้น - พนักงานตอนรับ - รับโทรศัพท์ - ประสานงาน คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 20 ปี 2. วุฒิ ปว...
22 มิถุนายน 2022  10:41
 15,000 ฿
เปิดรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อโฆษณาทั่วไป (หาดใหญ่, สงขลา) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง ทางบริษัทต้องการเจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำออฟฟิศ ลักษณะงาน PR ต้อนรับ รับโทรศัพท์ ประสานงานท...
22 มิถุนายน 2022  10:38
 17,000 ฿
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (หาดใหญ่, สงขลา) บริษัทต้องการเจ้าหน้าที่ช่วยงานในออฟฟิศหลายตำแหน่ง **สมัครพร้อมสัมภาษ...
22 มิถุนายน 2022  10:36
 16,000 ฿
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (หาดใหญ่, สงขลา) ประกาศ เปิดรับสมคัรงาน หน้าที่ การประชาสัมพันธ์ และประสานงานทั่วไป งานเอกสารทั่วไปภายในออฟฟิศ PR ต้อนรับ และให้...
22 มิถุนายน 2022  10:30
 15,000 ฿
พนักงานประจำออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครด่วน!!!!!!! พนักงานหลายอัตรามีทั้ง Full-time รายได้เฉลี่ย 10,000 - 20,000 บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถของ...
21 มิถุนายน 2022  19:52
 -
รับประสมัครคนประสานงานในออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครงาน​ รายละเอียดงาน 1.Prต้อนรับ 2.ประสานงานในออฟฟิศ ...
21 มิถุนายน 2022  15:58
 15,000 ฿
เปิดรับ website midia (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครงาน ลักษณะงานเบื้องต้น - พนักงานตอนรับ - รับโทรศัพท์ - ประสานงาน คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป 2. ...
21 มิถุนายน 2022  12:00
 15,000 ฿
การตลาด / สื่อโฆษณา (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครงาน ลักษณะงานเบื้องต้น - พนักงานตอนรับ - รับโทรศัพท์ - ประสานงาน คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ข 2. วุฒิ ...
21 มิถุนายน 2022  11:07
 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (หาดใหญ่, สงขลา) ประกาศบริษัทขยายสาขาเปิดรับผู้สมัครหลายตำแหน่งหลายอัตราทั้ง Full time และ Part time เงินเดือนขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานและควา...
21 มิถุนายน 2022  11:06
 10,000 ฿
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล Hr. (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครงาน รายละเอียดงาน 1.Prต้อนรับ 2.ประสานงานในออฟฟิศ 3...
21 มิถุนายน 2022  10:37
 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด่วน (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครงานด่วน!! บริษัทเปิดใหม่ต้องการผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งพนักงาน Full time-Part time คุณสมบัติ ☑️เพศช...
21 มิถุนายน 2022  08:07
 15,000 ฿
ผูช่วยฝ่ายบริหารงานภายใน (หาดใหญ่, สงขลา) ด่วน!!! รับเจ้าหน้าที่หลายอัตรา... คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี 2.มีความอดทน ขยันต่อการทำงาน 3.มีความรู้พื้นฐานค...
20 มิถุนายน 2022  12:28
 -
ประชาสัมพันธ์/ประสานงานภายใน (หาดใหญ่, สงขลา) ด่วน!!! รับเจ้าหน้าที่หลายอัตรา... คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี 2.มีความอดทน ขยันต่อการทำงาน 3.มีความรู้พื้นฐานค...
20 มิถุนายน 2022  12:27
 -
จนท.ฝ่ายสรรหาบุคคล (หาดใหญ่, สงขลา) ด่วน!!! รับเจ้าหน้าที่หลายอัตรา... คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี 2.มีความอดทน ขยันต่อการทำงาน 3.มีความรู้พื้นฐานค...
20 มิถุนายน 2022  12:26
 18,000 ฿
ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล (หาดใหญ่, สงขลา) ด่วน!!! รับเจ้าหน้าที่หลายอัตรา... คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี 2.มีความอดทน ขยันต่อการทำงาน 3.มีความรู้พื้นฐานค...
20 มิถุนายน 2022  12:24
 -
ผู้ช่วยทำสื่อการตลาด Online (หาดใหญ่, สงขลา) ด่วน!!! รับเจ้าหน้าที่หลายอัตรา... คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี 2.มีความอดทน ขยันต่อการทำงาน 3.มีความรู้พื้นฐานค...
20 มิถุนายน 2022  12:23
 16,000 ฿
เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (หาดใหญ่, สงขลา) ด่วน!!! รับเจ้าหน้าที่หลายอัตรา... คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี 2.มีความอดทน ขยันต่อการทำงาน 3.มีความรู้พื้นฐานค...
20 มิถุนายน 2022  12:22
 -
ผู้ช่วยฝ่ายHR. ภายใน (หาดใหญ่, สงขลา) ด่วน!!! รับเจ้าหน้าที่หลายอัตรา... คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี 2.มีความอดทน ขยันต่อการทำงาน 3.มีความรู้พื้นฐานค...
20 มิถุนายน 2022  12:18
 15,000 ฿
ผู้ช่วยประสานงาน/บริหารงานภายใน (หาดใหญ่, สงขลา) ด่วน!!! รับเจ้าหน้าที่หลายอัตรา... คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี 2.มีความอดทน ขยันต่อการทำงาน 3.มีความรู้พื้นฐานค...
20 มิถุนายน 2022  12:09
 18,000 ฿
ประสานงาน/บริการภายใน (หาดใหญ่, สงขลา) ด่วน!!! รับเจ้าหน้าที่หลายอัตรา... คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี 2.มีความอดทน ขยันต่อการทำงาน 3.มีความรู้พื้นฐานค...
20 มิถุนายน 2022  12:07
 18,000 ฿
Online Marketing (หาดใหญ่, สงขลา) ด่วน!!! รับเจ้าหน้าที่หลายอัตรา... คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี 2.มีความอดทน ขยันต่อการทำงาน 3.มีความรู้พื้นฐานค...
20 มิถุนายน 2022  12:06
 15,000 ฿
รับฝ่ายสื่อโฆษณา / HR (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครงาน ลักษณะงานเบื้องต้น - พนักงานตอนรับ - รับโทรศัพท์ - ประสานงาน คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ข 2. วุฒิ ...
20 มิถุนายน 2022  10:48
 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หลายอัตรา (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครงานด่วน!! บริษัทเปิดใหม่ต้องการผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งพนักงาน Full time-Part time คุณสมบัติ ☑️เพศช...
20 มิถุนายน 2022  00:12
 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประสานงาน ด่วนๆ (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครงานด่วน!! บริษัทเปิดใหม่ต้องการผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งพนักงาน Full time-Part time คุณสมบัติ ☑️เพศช...
19 มิถุนายน 2022  02:50
 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประสานงาน ด่วนๆ (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครงานด่วน!! บริษัทเปิดใหม่ต้องการผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งพนักงาน Full time-Part time คุณสมบัติ ☑️เพศช...
19 มิถุนายน 2022  02:49
 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่จัดทำสื่อโฆษณา (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครงานด่วน!! บริษัทเปิดใหม่ต้องการผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งพนักงาน Full time-Part time คุณสมบัติ ☑️เพศช...
19 มิถุนายน 2022  02:45
 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่สื่อโฆษณา (หาดใหญ่, สงขลา) เปิดรับสมัครงานด่วน!! บริษัทเปิดใหม่ต้องการผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งพนักงาน Full time-Part time คุณสมบัติ ☑️เพศช...
19 มิถุนายน 2022  02:43
 15,000 ฿