OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance

รับฝ่ายขาย หลายอัตรา (หาดใหญ่, สงขลา)

ประกาศเลขที่# A982950
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ความต้องการ: คนหางาน
ประเภทงาน: เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด/พนักงานขาย-การตลาด
วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี
ลักษณะงาน: งานประจำ (Full Time)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 0883928529
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 25 ครั้ง

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา  ม.6/ปวช. 
- ปวส/ปริญญาตรี/ไม่จำกัดสาขาวิชา
- เพศชาย/หญิง (เปิดโอกาสทุกเพศ)
- วุฒิการศึกษา  ปวส./ปริญญาตรีหรือต่ำกว่า
- เพศชาย/หญิง (เปิดโอกาสทุกเพศ)
- อายุ 18 ขึ้นไป
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาติดต่อ
- สามารถใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้นได้
- ประสบการณ์ 0-3 ปี (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
- ขยัน อดทน สู้งาน ชอบเรียนรู้งานใหม่ๆ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

เอกสารในการยื่น
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- ใบผ่านงาน (ถ้ามี)- อื่นๆ 

รายได้/ผลตอบแทน/เงินเดือน
9000 + ค่าคอมมิชชั่น  

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 
โทร 074-802662 เวลาในการติดต่อ 09.40-16.00 น.
รหัสแผนก RYA115 (คุณภู)

วันที่ลงประกาศ: 7 ตุลาคม 2018  17:11
แก้ไขประกาศล่าสุด: 10 ตุลาคม 2018  15:56
วันสิ้นสุดประกาศ: 6 พฤศจิกายน 2018  17:11
ติดต่อเจ้าของประกาศ: (ใช้ฟอร์มติดต่อด้านล่าง)
 
อีเมลของคุณ: *
ข้อความ: *
ไฟล์แนบ:
ไฟล์ที่อนุญาติ: jpg, jpeg, gif, png, pdf, zip, rar
ขนาดไม่เกิน: 2000KB
ตัวเลขยืนยัน: *
พิมพ์ตัวเลขยืนยัน 4 ตัวลงในช่องด้านล่าง