OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance

เจ้าหน้าที่ประสานงานการขาย (อำเภอเมือง, ยะลา)

ประกาศเลขที่# A935839
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ความต้องการ: คนหางาน
ประเภทงาน: เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด/พนักงานขาย-การตลาด
วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี
ลักษณะงาน: งานประจำ (Full Time)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 0639856922,063-8468447
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 58 ครั้ง

 • บริษัท เค เอส กรุ๊ป บริษัททำการตลาดสินค้านำเข้า-ส่งออก
  โซนภาคใต้ (สาขายะลา) 
  --- เวลาเข้างาน เวลา 10.00 - 17.00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์ ---
   
  คุณสมบัติ :
  1. ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป 
  2. วุฒิการศึกษา : ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส.หรือเทียบเท่า และปริญญาตรีทุกสาขา
  3. ตรงต่อเวลา / ใจรักในการบริการ
  4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้
   
  เอกสารในการสมัคร :
  1. สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
  2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
   
 • หมายเหตุ: อิสลามสามารถใส่ผ้าคลุมได้ มีที่ละหมาด
  สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณ นุ่น Tel. 063-846-8447,063-985-6922
วันที่ลงประกาศ: 30 พฤศจิกายน 2017  10:52
แก้ไขประกาศล่าสุด: 5 กุมภาพันธ์ 2018  13:45
วันสิ้นสุดประกาศ: 7 มีนาคม 2018  13:45
ติดต่อเจ้าของประกาศ: sukitta.p2538@gmail.com