OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance

ประชาสัมพันธ์(เปิดรับสมัครด่วน) (หาดใหญ่, สงขลา)

ประกาศเลขที่# A1098272
เงินเดือน: 15,000 บาท
ความต้องการ: งานหาคน
ประเภทงาน: ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
ลักษณะงาน: งานประจำ (Full Time)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 0807741854
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 16 ครั้ง

บริษัทต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตรา

คุณสมบัติ

1.ชาย/หญิง อายุ20ปีขึ้นไป

2.วุฒิ ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า และป.ตรีทุกสาขาวิชา

3.มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ Microsoft office เทคโนโลยี และอินเตอร์เน็ต และมีความรับผิดชอบสูง

4.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะการสื่อสารกับผู้อื่นและเพื่อนร่วมงานได้ดี

5.ทำงานเป็นทีมได้ ปรับตัวได้ดี

6.มีวินัย ตรงต่อเวลา รักษาคำพูด

7.มีความกระตือรือร้นในการทำงานอยู่ตลอดเวลา

 

*มีการเทรนงาน อบรมงานก่อนเริ่มงาน 

รายได้ตามความสามารถ

 

วิธีการสมัคร

สนใจติดต่อ คุณสุนิตา โทร. 080-7741854

หรือส่ง Resume ล่วงหน้ามาที่ Sunita.jwn@gmail.com

หรือส่งข้อมูลตามลิ้งด้านล่างนี้

https://forms.gle/BhPVmC7bQn1Na8Rn6

วันที่ลงประกาศ: 12 มกราคม 2023  10:48
วันสิ้นสุดประกาศ: 11 กุมภาพันธ์ 2023  10:48
ติดต่อเจ้าของประกาศ: Sunita.jwn@gmail.com