OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance

ด่วน!! เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย สาขาหาดใหญ่ (หาดใหญ่, สงขลา)

ประกาศเลขที่# A1094927
เงินเดือน: 16,000 บาท
ความต้องการ: งานหาคน
ประเภทงาน: เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด/พนักงานขาย-การตลาด
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
ลักษณะงาน: งานประจำ (Full Time)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 094-6347194
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 18 ครั้ง

รายละเอียดหน้าที่

1. วางแผนการตลาด

2. กระจายสินค้า

3. ทำสื่อโฆษณา

4. ประชาสัมพันธ์

5. งานที่ได้รับมอบหมาย

**ลักษณะงานขึ้นอยู่กับความสามารถ**

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 45 ปี

1. วุฒิ ปวช – ปริญญาตรี ทุกสาขา  

2. สามารถติดต่อ ประสานงาน และจัดทำเอกสารได้ดี

3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารด้วยความมั่นใจ และเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูงต่องาน                                            

4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการ                                                                                                       

5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน                                                                                                                    

รายได้เฉลี่ย 12,000 – 20,000 บาท/เดือน                                                                                                   

     * รายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ *

หลักฐานที่ใช้ 

1. สำเนาบัตรประชาชน  ฉบับ

2. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3.  สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ

    ** กรณีไม่มีใบรับรองคุณวุฒิสามารถใช้หนังสือรับรองแทนได้ **

        ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)

วิธีการสมัคร

1. ส่ง RESUME ทาง E- mail : chutima.hrm31@gmail.com

2. กรอกข้อมูลลงในลิงค์ตามแนบ  https://forms.gle/RrhZYcsws7WBSG1m6

3. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ฝ่ายบุคคลคุณ ชุติมา 094-6347194

 

วันที่ลงประกาศ: 25 กรกฎาคม 2022  11:34
วันสิ้นสุดประกาศ: 24 สิงหาคม 2022  11:34
ติดต่อเจ้าของประกาศ: chutima.hrm31@gmail.com