OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance

ด่วน!! พนักงานขายฝ่ายการตลาด สาขาหาดใหญ่ (หาดใหญ่, สงขลา)

ประกาศเลขที่# A1094926
เงินเดือน: 15,000 บาท
ความต้องการ: งานหาคน
ประเภทงาน: เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด/พนักงานขาย-การตลาด
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
ลักษณะงาน: งานประจำ (Full Time)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 094-6347194
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 21 ครั้ง

รายละเอียดหน้าที่

1. วางแผนการตลาด

2. กระจายสินค้า

3. ทำสื่อโฆษณา

4. ประชาสัมพันธ์

5. งานที่ได้รับมอบหมาย

**ลักษณะงานขึ้นอยู่กับความสามารถ**

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 45 ปี

1. วุฒิ ปวช – ปริญญาตรี ทุกสาขา  

2. สามารถติดต่อ ประสานงาน และจัดทำเอกสารได้ดี

3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารด้วยความมั่นใจ และเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูงต่องาน                                            

4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการ                                                                                                       

5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน                                                                                                                    

รายได้เฉลี่ย 12,000 – 20,000 บาท/เดือน                                                                                                               รายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ *

หลักฐานที่ใช้                                                                                                                                                       

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ                                                                                                                              

2. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป                                                                                                                      

3. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ                                                                                                                          

*กรณีไม่มีใบรับรองคุณวุฒิสามารถใช้หนังสือรับรองแทนได้*                                                                              ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ )                                                                                                                       

วิธีการสมัคร                                                                                                                                                          

1. สนใจติดต่อฝ่ายบุคคลโดยตรง คุณนันทิชา 094-6347194                                                                           

2.ส่งประวัติมาที่ E-mail: nanthicha45.hr@gmail.com                                                                                                                                             

3. กรอกข้อมูลลงในลิ้งค์ตามแนบ https://forms.gle/RrhZYcsws7WBSG1m6 แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปค่ะ เพื่อนัดวันเวลาสัมภาษณ์ (สมัครก่อนมีสิทธิได้รับการพิจารณาก่อน)

วันที่ลงประกาศ: 25 กรกฎาคม 2022  11:27
วันสิ้นสุดประกาศ: 24 สิงหาคม 2022  11:27
ติดต่อเจ้าของประกาศ: nanthicha45.hr@gmail.com