OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance

ด่วน!! เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดประจำออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา)

ประกาศเลขที่# A1094631
เงินเดือน: 19,000 บาท
ความต้องการ: งานหาคน
ประเภทงาน: ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
ลักษณะงาน: งานประจำ (Full Time)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 094-6347194
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 27 ครั้ง

เปิดรับสมัครงาน

ลักษณะงานขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
1. 
ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. 
วุฒิ ปวช/ปวส หรือ เทียบเท่า/ปริญญาตรีทุกสาขา
3. 
มีบุคลิกภาพที่ดี
4. 
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. 
ทำงานเป็นทีม เข้ากับคนได้ง่าย
6. 
ตรงต่อเวลา รับผิดชอบงาน

(ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)

รายได้เฉลี่ย 12,000 - 20,000 บาท/เดือน
   ** 
รายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ **

หลักฐานที่ใช้
1. 
สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. 
รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. 
สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ
**
กรณีไม่มีใบรับรองคุณวุฒิสามารถใช้หนังสือรับรองแทนได้**

ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ )

วิธีการสมัคร
ส่ง RESUME ทาง E-mail : thitari.hr15@gmail.com
กรอกข้อมูลลงในลิ้งค์ตามแนบ https://forms.gle/RrhZYcsws7WBSG1m6  

  แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปค่ะ เพื่อนัดวัน-เวลาสัมภาษณ์

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ฝ่ายบุคคลฐิตารีย์ 094-6347194 

 **สมัครก่อนมีสิทธิได้รับการพิจารณาก่อน**

วันที่ลงประกาศ: 13 กรกฎาคม 2022  12:42
วันสิ้นสุดประกาศ: 12 สิงหาคม 2022  12:42
ติดต่อเจ้าของประกาศ: thitari.hr15@gmail.com