OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด่วน (หาดใหญ่, สงขลา)

ประกาศเลขที่# A1094581
เงินเดือน: 15,000 บาท
ความต้องการ: งานหาคน
ประเภทงาน: ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
ลักษณะงาน: งานประจำ (Full Time)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 081-1654815
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 49 ครั้ง

เปิดรับสมัครงาน

- ลักษณะงานขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
1. ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิ ปวช/ปวส หรือ เทียบเท่า/ปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีบุคลิกภาพที่ดี
4. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. ทำงานเป็นทีม เข้ากับคนได้ง่าย
6. ตรงต่อเวลา รับผิดชอบงาน

(ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)

รายได้เฉลี่ย 12,000 - 20,000 บาท/เดือน
   ** รายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ **

หลักฐานที่ใช้
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ
**กรณีไม่มีใบรับรองคุณวุฒิสามารถใช้หนังสือรับรองแทนได้**

( ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ )

วิธีการสมัคร
- ส่ง RESUME ทาง E-mail :tanyaporn.2013@gmail.com
- กรอกข้อมูลลงในลิ้งค์ตามแนบ https://forms.gle/RrhZYcsws7WBSG1m6
- ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ฝ่ายบุคคล) คุณ ธันยาภรณ์ 081-1654815

วันที่ลงประกาศ: 11 กรกฎาคม 2022  10:46
วันสิ้นสุดประกาศ: 9 กันยายน 2022  10:46
ติดต่อเจ้าของประกาศ: tanyaporn.2013@gmail.com