OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance

เปิดรับสมัครงานฝ่ายขาย/ ฝ่ายการตลาด (หาดใหญ่, สงขลา)

ประกาศเลขที่# A1094449
เงินเดือน: 11,000 บาท
ความต้องการ: คนหางาน
ประเภทงาน: เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด/พนักงานขาย-การตลาด
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
ลักษณะงาน: งานประจำ (Full Time)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 0811654815
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 37 ครั้ง

เปิดรับสมัครงาน

 

ลักษณะงานขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน

 

คุณสมบัติ

1. ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป

2. วุฒิ ปวช/ปวส หรือ เทียบเท่า/ปริญญาตรีทุกสาขา

3. มีบุคลิกภาพที่ดี

4. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

5. ทำงานเป็นทีม เข้ากับคนได้ง่าย

6. ตรงต่อเวลา รับผิดชอบงาน

 

(ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)

 

รายได้เฉลี่ย 12,000 - 20,000 บาท/เดือน

   ** รายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ **

 

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

2. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ

**กรณีไม่มีใบรับรองคุณวุฒิสามารถใช้หนังสือรับรองแทนได้**

 

ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ )

วันที่ลงประกาศ: 5 กรกฎาคม 2022  16:33
วันสิ้นสุดประกาศ: 3 ตุลาคม 2022  16:33
ติดต่อเจ้าของประกาศ: neejass2543@gmail.com