OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance

เปิดรับประชาสัมพันธ์ ด่วน (หาดใหญ่, สงขลา)

ประกาศเลขที่# A1091900
เงินเดือน: 15,000 บาท
ความต้องการ: คนหางาน
ประเภทงาน: ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
ลักษณะงาน: งานประจำ (Full Time)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 094-6347194
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 39 ครั้ง

คุณสมบัติ

1. ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป

2. วุฒิ ปวช/ปวส หรือ เทียบเท่า/ปริญญาตรีทุกสาขา (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)

3. สามารถทำสื่อทางอินเตอร์เน็ตได้

4. สามารถทำงานเป็นทีม และวางแผนงานได้

5. กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา รับผิดชอบงาน

 

รายได้เฉลี่ย 12,000 - 20,000 บาท/เดือน

** หมายเหตุ รายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ

 

**ลักษณะงานขึ้นอยู่กับแต่ละตำแหน่งที่เปิดรับ**

 

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

2. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ

**กรณีไม่มีใบรับรองคุณวุฒิสามารถใช้หนังสือรับรองแทนได้**

 

วิธีการสมัคร

ส่ง RESUME ทาง E-mail : parimaht.hr@gmail.com

กรอกข้อมูลลงในลิ้งค์ตามแนบ https://forms.gle/5U3rjwKF9pQNP7jn8

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ฝ่ายบุคคลคุณแจน

 

094-6347194

วันที่ลงประกาศ: 18 เมษายน 2022  08:21
แก้ไขประกาศล่าสุด: 18 เมษายน 2022  15:05
วันสิ้นสุดประกาศ: 17 กรกฎาคม 2022  15:05
ติดต่อเจ้าของประกาศ: parimaht.hr@gmail.com