OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance

เจ้าหน้าฝ่ายดูแลลูกค้า (หาดใหญ่, สงขลา)

ประกาศเลขที่# A1091885
เงินเดือน: 15,000 บาท
ความต้องการ: คนหางาน
ประเภทงาน: ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด
ลักษณะงาน: งานประจำ (Full Time)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 094-6347194
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 41 ครั้ง

คุณสมบัติ
1. ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิ ปวช/ปวส หรือ เทียบเท่า/ปริญญาตรีทุกสาขา (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
3. มีความรู้ด้าน IT และเทคโนโลยีดิจิทัล
4. สามารถทำงานเป็นทีม และวางแผนงานได้
5. กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา รับผิดชอบงาน

รายได้เฉลี่ย 12,000 - 20,000 บาท/เดือน
** หมายเหตุ รายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ

**ลักษณะงานขึ้นอยู่กับแต่ละตำแหน่งที่เปิดรับ**

หลักฐานที่ใช้
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ
**กรณีไม่มีใบรับรองคุณวุฒิสามารถใช้หนังสือรับรองแทนได้**

วิธีการสมัคร

- ส่ง RESUME ทาง E-mail : seeva.hr@gmail.com
- กรอกข้อมูลลงในลิ้งค์ตามแนบ https://forms.gle/qpfBKBF2PT78ZEBz7
- ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ฝ่ายบุคคล) คุณ สุนิสา 094-6347194

วันที่ลงประกาศ: 17 เมษายน 2022  11:22
วันสิ้นสุดประกาศ: 16 กรกฎาคม 2022  11:22
ติดต่อเจ้าของประกาศ: seeva.hr@gmail.com