OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance

รับสมัครพนักงานจัดทำสื่อโฆษณา (หาดใหญ่, สงขลา)

ประกาศเลขที่# A1091876
เงินเดือน: 12,000 บาท
ความต้องการ: คนหางาน
ประเภทงาน: งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
ลักษณะงาน: งานประจำ (Full Time)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 093-6347194
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 38 ครั้ง

เปิดรับสมัครฝ่ายการตลาด

 

คุณสมบัติ

1. ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป

2. วุฒิ ปวช/ปวส หรือ เทียบเท่า/ปริญญาตรีทุกสาขา (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)

3. มีความรู้ด้าน IT และเทคโนโลยีดิจิทัล

4. สามารถทำงานเป็นทีม และวางแผนงานได้

5. กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา รับผิดชอบงาน

 

รายได้เฉลี่ย 12,000 - 18,000 บาท/เดือน

** หมายเหตุ รายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ

 

**ลักษณะงานขึ้นอยู่กับแต่ละตำแหน่งที่เปิดรับ**

 

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

3. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

4. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ

**กรณีไม่มีใบรับรองคุณวุฒิสามารถใช้หนังสือรับรองแทนได้**

 

วิธีการสมัคร

- ส่ง RESUME ทาง E-mail : Dearrawadee@gmail.com

- กรอกข้อมูลลงในลิ้งค์ตามแนบ 

https://forms.gle/4wc9NFF9woz2HDv28

- ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ฝ่ายบุคคล) เรวดี

094-6347194

วันที่ลงประกาศ: 16 เมษายน 2022  12:58
วันสิ้นสุดประกาศ: 15 มิถุนายน 2022  12:58
ติดต่อเจ้าของประกาศ: Dearrawadee@gmail.com