OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance

ฝ่ายการตลาด (หาดใหญ่, สงขลา)

ประกาศเลขที่# A1091820
เงินเดือน: 18,000 บาท
ความต้องการ: คนหางาน
ประเภทงาน: ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
ลักษณะงาน: งานประจำ (Full Time)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 094-6347194
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 145 ครั้ง

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

2. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ

**กรณีไม่มีใบรับรองคุณวุฒิสามารถใช้หนังสือรับรองแทนได้**

 

วิธีการสมัคร

ส่ง RESUME ทาง E-mail : 

Kanyaphak738@gmail.com 

กรอกข้อมูลลงในลิ้งค์ตามแนบ https://forms.gle/CqDN9fNpd8iDKfwMA

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ฝ่ายบุคคลคุณกัญญาภัค

094-6347194

 

**สมัครพร้อมสัมภาษณ์ รู้ผลทันที

วันที่ลงประกาศ: 13 เมษายน 2022  21:32
แก้ไขประกาศล่าสุด: 27 เมษายน 2022  09:14
วันสิ้นสุดประกาศ: 26 กรกฎาคม 2022  09:14
ติดต่อเจ้าของประกาศ: kanyaphak738@gmail.com