OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance

เปิดรับพนักงานขาย (ด่วน) (หาดใหญ่, สงขลา)

ประกาศเลขที่# A1091672
เงินเดือน: 15,000 บาท
ความต้องการ: คนหางาน
ประเภทงาน: ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
ลักษณะงาน: งานประจำ (Full Time)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 099-2679916
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 52 ครั้ง

คุณสมบัติ

1. ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป

2. วุฒิ ปวช/ปวส หรือ เทียบเท่า/ปริญญาตรีทุกสาขา (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)

3. มีความรู้ด้าน IT และเทคโนโลยีดิจิทัล

4. สามารถทำงานเป็นทีม และวางแผนงานได้

5. กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา รับผิดชอบงาน

 

รายได้เฉลี่ย 12,000 - 20,000 บาท/เดือน

** หมายเหตุ รายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ

 

**ลักษณะงานขึ้นอยู่กับแต่ละตำแหน่งที่เปิดรับ**

 

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

2. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ

**กรณีไม่มีใบรับรองคุณวุฒิสามารถใช้หนังสือรับรองแทนได้**

 

วิธีการสมัคร

ส่ง RESUME ทาง E-mail : 

looknam52565@gmail.com 

กรอกข้อมูลลงในลิ้งค์ตามแนบ https://forms.gle/3CpsHfoe6Gsq7dJS8

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ฝ่ายบุคคลคุณ ณียบุษ 099-2679916

 

**สมัครพร้อมสัมภาษณ์ รู้ผลทันที**

วันที่ลงประกาศ: 6 เมษายน 2022  12:11
วันสิ้นสุดประกาศ: 5 กรกฎาคม 2022  12:11
ติดต่อเจ้าของประกาศ: looknam52565@gmail.com