OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance

ฝ่ายต้อนรับ (อำเภอเมือง, ยะลา)

ประกาศเลขที่# A1058019
เงินเดือน: 9,000 บาท
ความต้องการ: คนหางาน
ประเภทงาน: ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า
วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี
ลักษณะงาน: งานประจำ (Full Time)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 080-8719062
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 16 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ สาขา ยะลา - หาดใหญ่ คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป 2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 3.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 4. พร้อมเรียนรู้และเริ่มงานทันที เอกสารประกอบการสมัคร 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 2. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ ( ไม่จำกัดวุฒิ ) 3. รูปถ่ายหน้าตรง 1 หรือ 2 นิ้ว 1 รูป สนใจติดต่อได้ที่ คุณ อาวาตีฟ โทร 080-8719062

วันที่ลงประกาศ: 11 กุมภาพันธ์ 2020  07:46
วันสิ้นสุดประกาศ: 12 มีนาคม 2020  07:46
ติดต่อเจ้าของประกาศ: wanaatif.57@gmail.com