OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (อำเภอเมือง, ยะลา)

ประกาศเลขที่# A1049683
เงินเดือน: 9,000 บาท
ความต้องการ: คนหางาน
ประเภทงาน: ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า
วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี
ลักษณะงาน: งานประจำ (Full Time)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 0808719062
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 24 ครั้ง

บริษัทขยายสาขาเพิ่มต้องการรับผู้ร่วมงานประจำออฟฟิศจำนวนหลายอัตราสมัครก่อนมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาก่อน

คุณสมบัติ

1. ชาย/หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป

2. วุฒิม.6/ปวช./ ปวส. /ปริญญาตรีทุกสาขา

3. มนุษย์สัมพันธ์ดีตรงต่อเวลา

4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 

5. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นได้อย่างคล่องแคล่ว 

6.พร้อมเรียนรู้และเริ่มงานได้ทันที

เอกสารการรับสมัครมีดังนี้

1.สำเนาวุฒิการศึกษา 1ฉบับ

2.รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว 1 รูป

3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1ฉบับ

4.สำเนาบัตรประชาชน 1ฉบับ

สถานที่ปฎิบัติงาน:ยะลา     

หมายเหตุ   *ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานทางการศึกษาสามารถใช้หนังสือรับรองได้

                 * อิสลามสามาถใส่ผ้าคลุมได้

                 * สำหรับคนที่นับถือศาสนาอิสลามมีที่ละหมาด

                * สำหรับนักศึกษาจบใหม่ๆทางเราก็ยินดีรับร่วมงาน

**รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000-15,000 ขึ้นอยู่ตามความสามารถและอายุงาน**

 

วิธีการสมัคร  สนใจติดต่อคุณอุษณี 080-8719062 หรือส่งอีเมลล์ล่วงหน้ามาที่ UsneeSamaae56@gmail.com   เพื่อนัดวัน-เวลาสัมภาษณ์ 

 

หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มข้างล่างเพื่อลงทะเบียนสัมภาษณ์งาน

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFiX_45J51RvsODlX-tObuFBiA-DLdCYnYJDNsjx8Okj9XvQ/viewform?usp=sf_link

 

วันที่ลงประกาศ: 8 พฤศจิกายน 2019  14:36
วันสิ้นสุดประกาศ: 8 ธันวาคม 2019  14:36
ติดต่อเจ้าของประกาศ: UsneeSamaae56@gmail.com